Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4126 T 19 03
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De jurist maakt deel uit van het Bureau advies en controle en is mede belast met de juridische controle van aankoopdossiers in de verschillende stadia van het aankoopproces en staat in voor juridische adviesverlening zodat het aankoopproces bij de dienst Procurement en bij partners in het logistieke domein kan verlopen volgens de vigerende regelgeving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie voor het beheer van middelen en informatie (DGR) van de Federale Politie. In dit raam is DRF onder anderen met de volgende opdrachten belast:

 • Het organiseren van de processen m.b.t. de opmaak, uitvoering en opvolging van het budget,
 • Het voeren van de algemene boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van de organisatie,
 • Het coördineren, vastleggen en beheer van de kredieten,
 • Het verlenen van steun en advies aan het Directiecomité en aan de overheid inzake financiën,
 • Enz.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in rechten.

Gewenst profiel

Zie functiebeschrijving in bijlage (blz. 1-4 in het Nederlands en blz.5-9 in het Frans).

Het kennis van het Frans is zeer belangrijk.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie.

Kennis en taaltesten.

Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Dienst Ressources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
Direction des Finances
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4125 T 19 03
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Een aankoper maakt deel uit van een respectievelijke sectie en stelt diverse dossiers op bij het realiseren van een overheidsopdracht in de verschillende stadia van het aankoopproces conforme de geldende regels zodat de diensten van de directie en de partners in het logistieke domein zich maximaal kunnen beroepen op overheidsopdrachten bij de realisatie van hun logistieke opdrachten en het bijstaan van de opstellers van materieelaanvragen zodat zij hun taken kwaliteit kunnen afwerken.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie voor het beheer van middelen en informatie (DGR) van de Federale Politie. In dit raam is DRF onder anderen met de volgende opdrachten belast:

 • Het organiseren van de processen m.b.t. de opmaak, uitvoering en opvolging van het budget,
 • Het voeren van de algemene boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van de organisatie,
 • Het coördineren, vastleggen en beheer van de kredieten,
 • Het verlenen van steun en advies aan het Directiecomité en aan de overheid inzake financiën,
 • Enz.
Gewenst profiel

Zie de functiebeschrijving in bijlage (blz.1-4 in het Nederlands, p.5-8 in het Frans).

De kennis van het frans is zeer belangrijk.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectie commissie.

Taaltest en kennistest.

Wervingsreserve: 24 maanden

 

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Dienst Ressources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
Directie van Financiën
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4159 T 19 03
Korps/directie/dienst
7707 - Drp - A - Secretariaat & Communicatie
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Het verzekeren van de vertaling en de verbetering van de brontaal (Frans, Nederlands of Engels) naar een doeltaal (Frans, Nederlands of Engels) om de duidelijke teksten in de doeltaal ter beschikking te stellen van de medewerkers en bijdragen tot de goede werking van de eenheid en zijn klanten/partners.

 1. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 2. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
 3. Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

De Directie van het Personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :
- de opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
- het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
- het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
- de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet;
- de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
- de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie;
- de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Colon
Voornaam
Valérie
Functie
Conseillère
E-mail
valerie.colon@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.41.72
Korps/directie/dienst
DRP - A - SECRETARIAAT & COMMUNICATIE
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4123 T 19 03
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De bugettaire adviseur MIWP werkt mee aan het opstellen, de uitvoering en de reporting van het Meerjarige Investering en WerkingsPlan. Hij voert vooral zijn activiteiten als volgende:

 • de organisatie van werkvergaderingen,
 • de controles van informatie die in de verschillende databanken van de organisatie zitten en hun eventuele correctie,
 • de coherentie van de logistieke identificeerbare informatie in de databanken
 • de controle op de uitvoering van het MIWP
 • ...
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie voor het beheer van middelen en informatie (DGR) van de Federale Politie. In dit raam is DRF onder anderen met de volgende opdrachten belast:

 • Het organiseren van de processen m.b.t. de opmaak, uitvoering en opvolging van het budget,
 • Het voeren van de algemene boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van de organisatie,
 • Het coördineren, vastleggen en beheer van de kredieten,
 • Het verlenen van steun en advies aan het Directiecomité en aan de overheid inzake financiën,
 • Enz.
Gewenst profiel

Zie de Functie Beschrijving in bijlage (in het Frans blz.1-4, in het Nederlands blz.5-8).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Excel test en Selectiecommissie.

Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Service Resources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
Direction des Finances
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4135 T 19 03
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
21
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift in informatica dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur biedt steun aan de diensten van DRL met betrekking tot het gebruik van verschillende beleids- en communicatie tools en aan de directeur van DRL met het oog op de verbetering van de processen, de voorbereiding en de opvolging van de implementatie van het logistieke beleid, met waarborging van een interne verstaanbare en transparante communicatie.

Rolen van de functie:

 • Als analist, verzamelen, analyseren en integreren van informatie met betrekking tot beheerscontrole (organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg, procesaudit, veranderingsbeheer, risk management, klachtenmanagement,…) teneinde aan de hand van een gegevensbeheer (indicatoren) een duidelijk beeld te krijgen van professionaliteit en efficiëntie van de logistieke steun.
  Voorbeeld van taken:
  1. Meewerken aan de voorbereiding, de implementatie en de opvolging van een monitoringsysteem
  2. verzamelen en analyseren van gegevens over de aanwezige structuren, procedures en processen uit de verschillende domeinen van het logistieke werkveld
  3. het oplijsten van risico’s en kwetsbaarheden naar aanleiding van uitgevoerde risico-analyses
  4. uitwerken van opvolgings- en rapporteringsmechanismen
  5. voorbereiden van voorstellen van beheersingsmaatregelen voor de directeur met het oog op een vermindering van de opgelijste risico’s tot een aanvaardbaar niveau en de diensthoofden bijstaan bij de toepassing van deze maatregelen
  6. benchmarking en het bestuderen van de goede praktijken in andere organisaties
 • Als redacteur het correct, eenvoudig en uniform omschrijven van werkmethodes binnen logistieke domeinen om op basis van deze uitgewerkte beheersregels (policies) bij te dragen aan een correcte uitvoering van taken en een correcte toepassing van procedures.
  Voorbeelden van taken:
  1. Het opstellen van beheersregels (policies) en operationele rollen en verantwoordelijkheden binnen een logistiek domein.
 • Als administratieve ondersteuning administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega’s, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken. Voorbeelden van taken:
  1. Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal
  2. Dossiers administratief beheren en opvolgen
  3. De vormgeving van documenten verzorgen
  4. Formulieren uitwerken
 • Als dossierbeheerder dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
  Voorbeelden van taken:
  1. Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
  2. De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren
  3. De voorziene stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
  4. Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
  5. Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers. Onder de directe supervisie van de directeur, draagt de dienst Coördinatie bij aan een efficiëntere logistieke dienstverlening door ondersteuning te bieden bij het aangaan van strategische partnerschappen, het plan- en projectmatig werken te stimuleren en bij te dragen tot een procesmatig beheer van de bevoorradingsketen. De dienst heeft eveneens tot doel de directeur te ondersteunen bij de ontwikkeling van een performante logistieke strategie en beleid en bij de implementatie van een beheerscontrole gebaseerd op efficiënt gegevensbeheer.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: Gevorderd
 • Strategie en beleid - Niv.: Gevorderd
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: Gevorderd
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: Basis
 • Opdrachten van politie - Niv.: Basis

Praktische kennis :

 • Conceptualiseren - Bewijs tonen van abstractie denkende aan waarden, systemen en processen onder een globaal perspectief. Concrete, originele en operationele adviezen afleiden op basis van abstracte concepten.
 • Beheren - Efficiënt evalueren en beheren van personen, middelen, budgetten en tijd. Een regelmatige opvolging uitvoeren en verbeteringen in functie van de te bereiken objectieven aanbrengen.
 • Een team aan elkaar lassen - De samenwerking tussen de teams aanmoedigen en ten behoeve van een team de noodzakelijke acties ondernemen teneinde de conflicten op te lossen en elkeen te betrekken in het behalen van de resultaten.

Verwachte gedrag :

 • Relaties opbouwen - Opbouwen en onderhouden van formele en informele contacten ten behoeve van en buiten de organisatie, met collega’s en doorheen de verschillende hiërarchische niveaus van de organisatie .
 • Beïnvloeden - Het behalen van een vooraf bepaald doel terwijl men een goede indruk maakt, terwijl men zijn ideeën door anderen laat aanvaarden, bij het gebruik van overtuigende argumenten, bij het creëren van een win-win situatie en al beantwoordend op een pertinente wijze aan zijn contactperso(o)n(en) of aan zijn publiek.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de ‘klanten’ bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Betrokkenheid in de organisatie - de maatschappelijke evoluties volgen (nationaal en internationaal) en zich informeren over de ontwikkelingen bij partnerorganisaties.
 • Omgaan met stress - Beantwoorden aan frustraties, aan obstakels en aan het verzet door zich te richten op het resultaat, door rustig te blijven, door de emoties te controleren en door op een constructieve manier te reageren op kritiek.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Legrain
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4133 T 19 03
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Beheren de voertuigen en dragen bij aan het voorzien in een kwalitatief aanbod aan voertuigen ten behoeve van de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Rolen van de functie:

 • Als dossierbeheerder dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
  Voorbeelden van taken:
  1. Opvolgen en beheren van de stock
  2. Opstellen van PO's van materiaal
  3. Opstellen van vernieuwde materiaalaanvragen en uitvoeren van bijkomende verplichtingen (dossiers opstellen voor minister, bijkomend budget aanvragen, ...)
  4. Contact opnemen met de technische cel en met de betrokken firma om een dossier op te stellen bij beroepen op de garantie
  5. Maken van donatiedossiers
  6. Beheren van leveringsproblemen
  7. Verhuren van specifiek- en niet politie specifiek materiaal
  8. In dienststellen van voertuigen (bepalen wie er recht op heeft, welke striping nodig hebben en welke niet, naar waar het voertuig zal gaan, regelingen treffen voor de recuperatie van voertuigen)
  9. Beheren van de bestellingen van verbruiksproducten, meubels en wapens
  10. Verkoop van materiaal en diensten
 • Als gegevensbeheerder relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie
  Voorbeelden van taken:
  1. Coderen van PO's van materiaal
  2. Creëren van codes in DBLOG
  3. Registeren van voertuigen
 • Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
  Voorbeelden van taken:
  1. Goede contacten onderhouden met de leveranciers
  2. Fungeren als centraal aanspreekpunt voor de geïntegreerde politie: informeren over de overheidsopdrachten van de lokale politie, opvolging van de bestellingen, …
  3. Beheren van geschillen met betrekking tot de levering aan zones
 • Als administratieve ondersteuning administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega’s, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken. Voorbeelden van taken: Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal en ander administratief werk verrichten
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functie-uitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb. overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen. De dienst Asset Management is onderverdeeld in vier secties, waaronder de sectie voertuigen. De sectie voertuigen beheert het voertuigenpark van de Federale Politie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een opleiding en/of kennis wat betreft voertuigen hebben.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01.
Korps/directie/dienst
DRL/Resources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4131 T 19 03
Korps/directie/dienst
7627 - Drl - R E - Sec Immo
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur lid is verantwoordelijk voor de opvolging van diverse investeringsprojecten van onze organisatie zodat deze zo maximaal mogelijk beantwoorden aan de behoeften van de eindgebruikers.

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Een behoefteprogramma opstellen in nauwe samenwerking met de klant (bepalen nodige oppervlakte, specifieke lokalen, …)
 • Controleren of het opgestelde behoefteprogramma voldoet aan de geldende voorschriften
 • Het behoefteprogramma ter goedkeuring voorleggen aan de algemeen inspecteur van financiën
 • Een samenvattend document opstellen met een beschrijving van het project, het behoefteprogramma en het advies van de algemeen inspecteur van financiën overmaken aan het SAT binnenlandse zaken en de regie der gebouwen.
 • Opstellen van de plannen in samenwerking met de betrokken interne en externe partners
 • Laten valideren van de plannen en laten tekenen door de verantwoordelijke van de klant en de directeur DRL
 • Tijdig het lastenboek van het project intern voorleggen ter advies
 • Zich informeren over de voortgang van de publicatie, van de analyse van de offertes en de toekenning van de overheidsopdracht
 • De nodige verslagen bekomen (van (werf)vergaderingen bij afwezigheid, van de oplevering, plaatsbeschrijving, …)

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Voorafgaand aan de uitvoering van een project, intern afstemmen met de betrokken diensten om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen vast te leggen alsook de verschillende stappen van het project.
 • Voorafgaand aan de uitvoering van een project, vergaderingen organiseren en bijwonen met de verantwoordelijken van het project en de regie der gebouwen om het behoefteprogramma precies te beschrijven, te informeren over de geldende normen opgesteld door de federale politie en andere informatie uit te wisselen.
 • Voorafgaand aan de werken van een project de firma, aan wie de overheidsopdracht is toegekend, informeren van de te respecteren veiligheidsnormen die binnen de federale politie gelden
 • Op regelmatige basis werfvergaderingen organiseren en bijwonen
 • Aanwezig zijn bij de oplevering van een project, eventueel opmerkingen geven en de plaatsbeschrijving goedkeuren
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 •  Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten

Als administratieve ondersteuning, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

Voorbeelden van taken:

 • Verslagen opstellen van de bijgewoonde vergaderingen
 • Rapporteren aan het diensthoofd
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • De echtheid en geldigheid van documenten controleren
 • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal en ander administratief werk verrichten

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
 •  Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek is verantwoordelijk voor een professionele en efficiënte logistieke steun aan alle leden van de geïntegreerde politie. Dit houdt in dat zij kwaliteitsvolle en marktconforme producten, diensten, informatie en infrastructuur levert. Daarbij streeft zij naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met aandacht voor innovatie, flexibiliteit, een optimale prijs - kwaliteit en welzijn. Concreet beheert en organiseert zij de volledige logistieke ketting, van initiële behoefte tot aan de evacuatie van materiaal, gaande van de individuele en functieuitrusting tot voertuigen en infrastructuur. Zij maakt investeringsplannen op, beheert de budgetten, voert overheidsopdrachten uit, stockeert en distribueert materiaal en verleent diverse diensten zoals het beheer van gebouwen en de inrichting en onderhoud van voertuigen. Zij verbindt zich ertoe permanent te zorgen voor optimaal uitgeruste medewerkers.

De dienst Infrastructure Management is verantwoordelijk voor het bepalen en het uitvoeren van grote investeringsprojecten, in samenwerking met de eindgebruikers, de regie der gebouwen en andere externe partners

Gewenst profiel

Kennis :

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn  te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen.

De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.

Rekruteringsreserve van 24 maanden 

Informations

Naam
Legrain
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources