Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5609 N 19 01
Korps/directie/dienst
5345 - Antwerpen
Werkplaats
Kievitplein 20
2018 Antwerpen
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Wat doe je?
• Als consulent Verkeersregelkamer bedien je de verkeerslichtencoördinatiecentrale. Verstoringen van het verkeer meldt je aan de dienstleiding zodat die, indien nodig, acties kan ondernemen (bijvoorbeeld een patrouille sturen).
• Het onderzoeken van klachten en de verdere opvolging daarvan neem jij voor jouw rekening.
• Daarnaast rapporteer je aan de dienstleiding over de operationele werking van de coördinatiecentrale en denk je proactief mee over eventuele verbeterpunten.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Werken bij Politie Antwerpen is werken voor de grootste politiezone van België. Bij ons kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en een afwisselende job. Ons korps zet dagdagelijks in op de verbetering van de verkeersstromen binnen Antwerpen. Als medewerker Verkeersregelkamer en -management garandeer je een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer en draag je zo bij aan een veiliger Antwerpen.

Extra aanbod
• We zetten sterk in op een goede work-lifebalans, plaats- en tijdsonafhankelijk werken (het Brabowerken). Bovendien verhuizen we in 2020 naar een nieuw mastergebouw.
• Persoonlijke ontwikkeling is voor ons belangrijk. Je krijgt training on the job en de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen.
• Extra voordelen zoals competentietoelage (€ 1000 bruto bedrag aan 100%, niet geïndexeerd), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis gebruik van openbaar vervoer, toegang tot het bedrijfsrestaurant, verschillende verlofstelsels, …
• We bieden een statutaire betrekking, een flexibele werkweek van 38 uren, 34 verlofdagen en 13 feestdagen.
• Er zijn reële doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie.
Gewenst profiel

Wie ben je?
• Je hebt interesse in verkeersmaterie en bent bereid je daarin te verdiepen.
• Sociale en communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk (regelmatig contact met interne en externe diensten).
• Dagelijks kom je in contact met vertrouwelijke informatie, discretie is dus uiterst belangrijk.
• Je bent een organisatietalent, kan orde brengen in de chaos en stelt prioriteiten.
• Een flexibele ingesteldheid is belangrijk.
• Je bent proactief, zelfredzaam en innovatief.
• Opgeven staat niet in jouw woordenboek, ieder probleem zie je als een nieuwe uitdaging.
• Je bezit een zeer goede kennis van het Nederlands.
• Je hebt een bachelordiploma op zak.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectieprocedure kan bestaan uit een schriftelijke proef of kennismakingsgesprek, gevolgd door een selectiegesprek.
Als je slaagt voor het selectiegesprek voeren wij eerst nog een moraliteitsonderzoek en gaan we na of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code.

Informations

Naam
Leysen
Voornaam
Wouter
Functie
Teamleider coördinatie verkeerslichten
E-mail
wouter.leysen@politie.antwerpen.be
Korps/directie/dienst
PZA/Verkeer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5022 N 19 05
Korps/directie/dienst
5411 - Vilvoorde-Machelen
Werkplaats
Zennelaan 76
1800 Vilvoorde
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden (met mogelijkheid tot statutarisering)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Ervaring met planning voor grote groep medewerkers is een pluspunt

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

HET BETREFT EEN DRINGENDE WERVING

- Planning van het team interventie (+/- 60 medewerkers)
- Aanspreekpunt voor de medewerkers van het team interventie
- Transparant en accuraat rapporteren aan de Directeur Personeel en Logistiek

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

5411 - PZ Vilvoorde-Machelen

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Geen specifieke diplomavereiste

Gewenst profiel

Algemeen functieprofiel :
- sociaal contactvaardig
- dienstverlenende en positieve ingesteldheid
- klantvriendelijk en tactvol zijn
- stressbestendig zijn
- onpartijdig, discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn
- flexibel en beschikbaar zijn
- goede kennis MS-Office (Word, Excel,...)
- oog hebben voor orde, stiptheid en respect voor termijnen
- zelfstandig kunnen werken
- polyvalent zijn
- zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie

Specifiek functieprofiel :
- beschikken over de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) om een planning voor 60 medewerkers te beheren
- oog voor een gezonde balans tussen mens- en taakgerichtheid
- oog voor een gezonde balans work-life
- een hoge frustratie en tolerantiegrens
- een probleemoplossende ingesteldheid

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Een schriftelijke proef
- Een interview met een selectiecommissie
Wervingsreserve van 24 maanden
Dringende externe werving

Informations

Naam
Delsaert
Voornaam
Bruno
Functie
Personeelsdirecteur
E-mail
bruno.delsaert@pzvima.be
Telefoon
02/255.72.48
Korps/directie/dienst
Politiezone Vilvoorde-Machelen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5113 N 19 02
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als technisch deskundige
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:
- Instaan voor beleidsvoorbereidend werk om ondersteuning te bieden aan de logistiek en financieel manager
- Ondersteunen van de directie in het opzetten van een inkomsten- en besparingsbeleid
- Uitschrijven van procedures en werkprocessen
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
- Geven van advies inzake specifieke financiële dossiers
- Analyseren van dossiers vanuit een technisch oogpunt
- Analyses maken in verband met de begroting
- Analyseren van de toepassing van financiële processen binnen CSD en FGP
B. Als dossierbeheerder
Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
Voorbeelden van taken:
- Opvolgen van de inkomsten, uitgaven, leningen en beleggingen
- Opvolgen van het vast actief in de boekhouding
- Opvolgen van de verschillende beschikbare markten en plaatsen van bestellingen
- Opvolgen, nazien en registreren van facturen
C. Als budgettaire en/of financiële ondersteuning
Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
Voorbeelden van taken:
- Uitvoeren van jaarlijkse periodieke afsluitingsverrichtingen
- Uitvoeren van algemene boekhoudkundige taken en begrotingstaken alsook interne controle gerelateerde taken
- Uitvoeren van begrotingscontroles op bestelbonnen en facturen
- Uitvoeren van wettelijke rapportering en interne periodieke rapportering
- Opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en documenten
- Bijhouden van allerlei relevante gegevens en statistieken
- Controleren van procedures voor een goed beheer
- Opzoeken en verzamelen van informatie en deze kunnen aanreiken indien gevraagd
D. Als helpdesk
Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
Voorbeelden van taken:
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
- Optreden als contactpunt voor alle financieel gerelateerde materies voor interne en externe klanten

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
De pijler L&F staat in voor het verzekeren van het facility management ten behoeve van zowel CSD als FGP Antwerpen.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle
en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij
hun activiteiten
Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen
een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing,
door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te
begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren
kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis
en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
kennistest - uitsluitende testen
Wervingsreserve van 24 maanden.

Informations

Naam
Van Alter
Voornaam
Katrien
Functie
Directeur middelenbeheer
E-mail
katrien.vanaltert@police.belgium.eu
Telefoon
03/ 829 71 24
Korps/directie/dienst
CSD
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5900 N 19 01
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

NIV B : Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als omkaderend personeel
De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
Voorbeelden van taken:
- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
- Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen
- Houden van een overzicht op de lopende dossiers binnen de dienst
B. Als technisch deskundige
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:
- Instaan voor beleidsvoorbereidend werk om ondersteuning te bieden aan de logistiek en financieel manager
- Uitschrijven van procedures en werkprocessen
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
- Verzorgen van contacten met externe partners, hier in bijzonder de verschillende firma’s in onderaanneming
- Geven van advies inzake specifieke logistieke dossiers
- Analyseren van dossiers vanuit een technisch oogpunt
C. Als dossierbeheerder
Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
Voorbeelden van taken:
- Behandelen van dossiers inzake infrastructuur (opvolgen van onderhoudscontracten, wettelijke keuringen en werken uitgevoerd in uitbesteding)
D. Als logistieke ondersteuning
Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
E. Als logistieke ondersteuning
Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
- opvolgens van interventies en onderhoud aan infrastructuur uitgevoerd door onderhoudscontracten/ privé firma's
- opvolgen van keuringsverslagen
- opstellen en bijhouden van een gedetailleerde planning
- opstellen van verslagen van vergaderingen
- opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en formulieren
- uitwerken van presentaties, nota's en brochures
F. Als helpdesk
Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
- verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
- uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
- optreden als contactpunt in logistiek gerelateerde materies voor interne en externe klanten

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
De pijler L&F staat in voor het verzekeren van het facility management ten behoeve van zowel CSD als FGP Antwerpen.

Gewenst profiel

- je bent een teamplayer
- flexibel en leergiering
- ervaring in een logistieke omgeving is zeker een pluspunt

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Uitsluitende kennistest en selectiecommissie
Werfreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Van Altert
Voornaam
Katrien
Functie
Directeur middelenbeheer
E-mail
katrien.vanaltert@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5305 T 18 05
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Paleizenstraat 321
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Deze dienst, die agenten telt (uitdoving) en CALog-personeel van het niveau C (en D – uitdoving), is belast met het manuele- en informaticabeheer van de proces-verbalen, onmiddellijke inningen, PV GAS (gemeentelijk administratieve sancties) en waarschuwingsproces-verbalen opgesteld in de zone, uitgezonderd de verkeersongevallen, onder invloed en zonder verzekering rijden.
Naast de administratieve basistaken, zal hij/zij belast worden met :
• de dienst leiden onder het gezag van de Directeur van de Directie Verkeer ;
• de gegrondheid van de betwistingen analyseren inzake het wegslepen van de wagens, met de bijstand van de leden van de cel “wegsleepdienst”.
• het ondertekenen/opstellen van de correspondentie gericht aan de klagers en de verschillende autoriteiten.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de directie van de dienst verkeer van de politiezone werd een bureau "verkeersovertredingen" opgericht. Het takenpakket van deze afdeling omvat ondermeer het beheren van de stroom van processen-verbaal en onmiddellijke inningen en het opvolgen van de aanpassingen van hun electronisch statuut. Het bureau is ook verantwoordelijk voor de overdracht van de dossiers aan de sanctionerende ambtenaren en het verzenden van de kopieën ervan aan de overtreders.
TRA / I omvat ook een cel "takelingen" met een secretariaat dat geschillen behandelt inzake de takeling en de stalling van de weggesleepte wagens. Dit omvat dus ook het opstellen van briefwisseling en rapporten, bestemd voor de klagers en hun raadgevers, voor verschillende diensten binnen de zone, en eveneens bestemd voor andere instanties zoals het Parket van de Procureur des Konings, de medewerkers van de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren en andere gemeentelijke diensten zoals het departement van wegenwerken van de stad Brussel, de dienst Economaat van de gemeente Elsene, ...

Competenties/Specifieke diplomavereisten

• Graduaat/baccalaureaat in rechten ;

Gewenst profiel

• Graduaat/baccalaureaat in rechten ;
• Een goede kennis van de wetgevingen inzake het verkeer ;
• Kennis van de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de aansprakelijkheid en de gevolgen hiervan (begrip van schuld, quasi-contracten, enz.) ;
• Stressbestendig ;
• Bekwaam zijn om interpersoonlijke geschillen te regelen met volledige onpartijdigheid ;
• Zonder falen voorbeeldig zijn voor wat zijn uitspraken en zijn gedrag betreft ;
• Zichzelf permanent in vraag stellen wat zijn kennis en capaciteiten betreft, wat in voorkomend geval zal leiden tot een meer pertinente opzoeking van informatie met het doel dit aan het personeel te communiceren ;
• Discretie, eerlijkheid, integriteit ;
• Over goede kennis beschikken van informaticatoepassingen en van de ontwikkelde programma’s in gerechtelijke zaken en voor het administratief beheer van het personeel ;
• Bereid zijn om noodzakelijk geachte opleidingen te volgen.
Zich engageren om in een hoofdstedelijke omgeving te werken waarin het concept van diversiteit binnen de geïntegreerde politie belangrijk wordt geacht.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
VANDENHOUTE
Voornaam
Thierry
Functie
DIR TRA
E-mail
zpz.polbru.cicr-verk@police.belgium.eu
Telefoon
02/279.83.15
Korps/directie/dienst
ZP Bruxelles CAPITALE Ixelles / PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5977 N 18 15
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Ervaring als HR medewerker is een pluspunt

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN
Deelnemen aan de doeltreffende uitvoering van de door het management bepaalde visie en beleidslijnen inzake HR om actief aan de verwezenlijking van een optimaal en transparant HR-beleid binnen de CSD en de FGP bij te dragen.
Een doeltreffende en efficiënte HR-ondersteuning bieden aan de leidinggevenden van de CSD en de FGP, alsook aan de entiteiten van de federale politie in het arrondissement om de correcte uitvoering van het door de Dirco uitgestippelde beleid te verzekeren.

TAKEN
Als planningsdeskundige de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren
- de binnenkomende informatie (fax, post, mails …) aan de juiste persoon of dienst toekennen
- het beheer van de routineopvolging verzekeren
- de door de directeurs bepaalde functionele mailboxen beheren
- de actieve opvolging van de dossiers beheren en de uitvoering ervan nakijken
- een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties
- de medewerkers concrete instructies of opdrachten geven
- de taken in het team verdelen
- de medewerkers opleiden op de werkplaats
- toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken
- zich specialiseren in bepaalde domeinen van het personeelsbeheer en het aanspreekpunt ter zake worden onder supervisie van het diensthoofd Personeel
- dossiers in verband met het gespecialiseerde personeelsbeheer of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren (naleving van de statuten en reglementen)
- technische begrippen in verband met de gespecialiseerde aspecten van het personeelsbeheer met elkaar in overeenstemming brengen
- mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen om aan de verwachtingen van de personeelsleden en van de hiërarchie te beantwoorden, met inachtneming van de statutaire normen en reglementen die bij de federale politie van kracht zijn
- de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
- de reglementering in concrete tools omzetten
- de ontwerpen van beslissing die van zijn activiteitendomein deel uitmaken, voorbereiden
- met zijn beschikbare middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de organisatie of van de directie
- het aanspreekpunt worden voor de gespecialiseerde materies inzake personeelsbeheer onder supervisie en coördinatie van het diensthoofd Personeel

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt
- de dossiers met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein of informatie in verband met die dossiers ontvangen
- dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden
- informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
- informatie opzoeken in verschillende bestanden
- nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- de vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
- de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
- documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
- de behandelde dossiers controleren
- een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
- een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
- alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

Ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren
- gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
- verslagen van interne vergaderingen opstellen
- teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen
- dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en aan DRP moeten worden toegezonden;
- de echtheid en geldigheid van de documenten controleren
- de lay-out van documenten verzorgen
- 'Gespecialiseerde P-dossiers' administratief beheren en opvolgen
- dossiers en informatiebrochures samenstellen
- de prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
- de onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
- de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen
- de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden
- nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen
- de opleidingsplannen van de entiteit opvolgen
- de jaarlijkse actieplannen inzake welzijn opvolgen

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven
- het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet in het kader van gespecialiseerde P-materies
- de contactpersoon zijn voor de beheerders in de antennes om vragen te beantwoorden die het personeelsbeheer betreffen
- de contactpersoon zijn voor zowel de lokale als de federale provinciale politiediensten
- de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen
- inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

Als analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren
- kritische analyses van de werking van de processen maken
- de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
- zorgen voor de administratieve opvolging van de personeelsleden, met inbegrip van de gedetacheerde personeelsleden en stagiairs, het beheer van de persoonlijke dossiers en het voeden van de verschillende DB’s van het personeel, in samenwerking met de beheerders in de antennes
- zorgen voor de opvolging en het beheer van de loopbaan van alle personeelsleden van de CSD, met inbegrip van de stagiairs (van het onthaal tot het vertrek) met de steun van de beheerders in de antennes
- het beheer en de opvolging van de prestaties van de leden van de CSD en van de FGP coördineren
- de invoering, uitvoering en opvolging van het evaluatieproces coördineren, inzonderheid door actief de verschillende rollen van het proces waarvoor hij is aangewezen, op zich te nemen
- erop toezien dat de wetgeving en de administratieve jurisprudentie eenvormig worden toegepast
- de processen die verband houden met het personeelsbeheer in het arrondissement op elkaar afstemmen en de beheerders in de antennes en personeelsleden de passende richtlijnen verschaffen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.
De sectie P van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma in personeelswerk is een pluspunt.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een
waardevolle en sluitende conclusie.
• Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en
de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de
organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en
tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en
constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke proef (uitsluitend)
Selectiecommissie
Wervingsreserve 24 maanden

Informations

Naam
Claes
Voornaam
Sofie
Functie
Diensthoofd personeel
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 83 03
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5214 N 18 24
Korps/directie/dienst
7648 - Drp - P - Mi - Geintegreerde Steun
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
35
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 

Onder leiding van de bureauchef, zorgen voor de uitvoering van alle opdrachten die worden toevertrouwd binnen de materies van het bureau (eervolle onderscheidingen, exploitatie van gegevens, enz).

 

Als gegevensbeheerder: gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

 

Als dossierbeheerder: dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat er een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

Als contactpersoon: antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om  de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

Voor meer informatie m.b.t. de functiebeschrijving, gelieve de bijlage te lezen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De dienst Loopbaanbeheer (DRP-DPP) is, binnen de structuur van de federale politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de geïntegreerde politie, alsook voor het dagelijks beheer van de operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de federale politie.

 

Binnen deze dienst is de sectie geïntegreerde politieopdrachten belast met enerzijds de organisatie van de mobiliteit en alle affectaties binnen de geïntegreerde politie (detacheringen, GPI 73…) en anderzijds met alle ondersteunde opdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie met betrekking tot het personeelsbeheer (uitreiking van eretekens, abonnementen openbaar vervoer, beheer van de algemene reserve…).

Gewenst profiel

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en  handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Praktische kennis :

 

  • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
  • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
  • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
  • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

 

Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Neybergh
Voornaam
Svea
Functie
Adviseur
E-mail
Svea.Neybergh@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.61.81
Korps/directie/dienst
Dienst loopbaanbeheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5051 N 18 15
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
4
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Evalueren van de competenties van de kandidaten door middel van specifieke technieken om hen te kunnen selecteren voor een functie binnen de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

- Gegevens encoderen in geïnformatiseerde testprogramma's
- Toelichting en testinstructies geven aan kandidaten
- Toezicht houden op kandidaten tijdens testafname

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Selectiegesprekken voeren, kandidaten evalueren en schriftelijke rapporten opstellen
- Afnemen van persoonlijkheidstesten en interpreteren van resultaten
- Kandidaten observeren tijdens assessmentproeven, instructies geven, de competenties evalueren en schriftelijke rapporten opstellen

Als onthaalpersoneel, de burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om te beantwoorden aan hun legitieme verwachtingen.

- Ontvangen en informeren van kandidaten over het verloop van de testen
- Het toewijzen van kandidaten aan de assessoren volgens een vooropgestelde planning
- Het laten invullen van verklaringen en vragenlijsten door de kandidaten
- Het voorbereiden en beheren van de administratie van de dossiers

Als procesbeheerder, Zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.
- Wetenschappelijke methodes tot testontwikkeling toepassen (pretesting, analyses,…)
- Collega's trainen tot het gebruik van nieuwe testinstrumenten
- Informatie delen / opleiding geven aan partners (commissieleden, erkende politiescholen…)

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Een kwalitatief syntheserapport over de resultaten opstellen gedurende de selectieprocedure
- Een contact leggen met de kandidaat om hem feedback te geven over zijn selectieresultaten
- Het selectiedossier van de aspirant-inspecteur voorstellen aan de opleider / klasverantwoordelijke van de politieschool

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekruterings- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie / Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader / niveau

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bijzonder, ten minste in het bezit zijn van een diploma bachelor/gegradueerde in de psychologie of in human ressources management.

Gewenst profiel

Flexibel
Sociaal ingesteld
Een positieve werksfeer voor ogen houden
Zelfstandig maar ook in team kunnen samenwerken
Klantgericht (extern en intern) zijn en vlot/correct kunnen omgaan met kandidaten in het raam van selectieprocedures
In het bezit van rijbewijs B

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Moernaut
Voornaam
Karen
Functie
adviseur
E-mail
DRP.RecSel.Assessment.CALog.Nl@police.belgium.eu
Telefoon
02/644 83 88
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5116 T 18 02
Korps/directie/dienst
6707 - Djt (technische En Wetenschappelijke Pol)
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

La connaissance pratique de la seonde langue nationale et de l'anglais est un avantage, la détention d'un brevet SELOR est un atout.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De consulent als lid van het directiesecretariaat maakt deel uit van de directie DJT.
Hij/Zij beheert de administratieve taken van het directiesecretariaat:
- de relaties verzekeren met de interne en externe partners (onthaal, contacten via mail, telefonische contacten,…);
- de archieven en de documenten van DJT beheren;
- het administratief contactpunt DGJ/PLIF zijn;
- de directeur en de leden van de staff ondersteunen in hun missies;
- het verzekeren van een praktische feedback van de dossiers die beheerd worden door de directie en de staff;
- vergaderingen organiseren;
- rekenschap geven aan de directeur en aan de leden van de staff;
- zich laten leiden in zijn werk door de visie, missie en waarden van DJT.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

1) Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

2) De centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) bestaat uit een divisie Beheer (DJT-BG), een divisie Strategie en Beleid (DJT-SP), en een divisie Operationele Coördinatie (DJT-CO) met hierbij een operationele secretariaat. Het niet-operationele secretariaat bevindt zich op directieniveau zelf. De drie divisies hebben een functionele autoriteit op de operationele diensten van DJT zijnde:
• de Biometric Identification Service (DJT/BIS)
• de dienst Disaster Victim Identification (DJT/DVI)
• de dienst audio-video (DJT/AUDIO-VIDEO)
• de dienst van de robotfototekenaars (DJT/FACIAL)
• de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (valse documenten en valsemunterij) (DJT/ CDBV)
• de dienst Gedragswetenschappen (DJT/GWSC) bestaande uit vier secties waarvan de de eerste drie gespecialiseerd zijn in bijzondere verhoortechnieken :
o GAC voor de gedragsanalyse ;
o POLY voor de polygrafie ;
o TAM voor het verhoor van minderjarigen;
o ZAM voor het voeden en gebruiken van de databank ViCLAS.

MISSIE
De centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie is een
gespecialiseerde eenheid binnen de federale politie. Ze voert forensische steun- en
expertiseopdrachten uit ten voordele van de diensten van de geïntegreerde politie,
de gerechtelijke en bestuurlijke overheden alsook haar overige externe partners.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Intervieuw

Wervingsreserve: 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DEVISSCHER
Voornaam
Virginie
Functie
Conseillère
E-mail
virginie.devisscher@police.belgium.eu
Telefoon
02/211.59.61
Korps/directie/dienst
DJT
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5114 T 18 02
Korps/directie/dienst
6715 - Djt - Oco - Gedragswetenschappen
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

La connaissance pratique de la seconde langue nationale et de l’anglais est un avantage, la détention d'un brevet SELOR est un atout.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De teamchef verzekert het dagelijkse beheer van het uitgevoerde werk van zijn/haar teamleden. Hij/Zij werkt onder de bevoegdheid van het diensthoofd en zijn/haar adjunct.
Dankzij zijn/haar technische competenties, kan hij/zij de collega's op een pedagogische manier begeleiden in de ontwikkeling van hun competenties, de kwaliteit van het geleverde werk controleren en het diensthoofd adviseren over het methodologisch plan.

A. Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij/zij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
Voorbeelden van taken:
- de nieuwe medewerkers begeleiden om zich te integreren in het team;
- regelmatig constructieve feedback geven over het uitgevoerde werk en wijzen op de verbeterpunten;
- aan het diensthoofd te ondernemen acties op het vlak van ontwikkeling van de competenties van zijn teammedewerkers voorstellen;
- ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team;
- de collega's wijzen op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun taken die werden toegewezen om aan autonomie, vertrouwen en motivatie te winnen;
- de werkprocedures en de door de autoriteit opgelegde richtlijnen aan de medewerkers doorgeven ;
- ontwikkelen en deelnemen aan de expertise vorming in de materie van vergelijkingen van vingerafdrukken (deel identificatie);
- zijn teamleden ondersteunen voor de meer specifieke juridische en/of gerechtelijke aspecten van hun taken;

B. Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
Voorbeelden van taken:
- het complexe en/of gevoelige karakter van de behandelde dossiers evalueren om het werk in functie van het niveau van de competenties van zijn teamleden te herverdelen;
- zich regelmatig samen met de overige teamchefs toeleggen op de coördinatie van de dossiers en het beheer van de relaties tussen de teams;
- de taken onder de ploegleden verdelen rekening houdend met hun competenties en instaan voor de coördinatie ervan
- toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
- steeds zicht hebben op de lopende dossiers/onderzoeken/… binnen zijn afdeling/dienst/...
- de werkprocedures en de concrete behandeling van dossiers nazien

C. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
Voorbeelden van taken:
- dactyloscopische vergelijkingen uitvoeren;
- de nationale gegevensbank (APFIS) voeden;
- opstellen van rapporten met de onderzoeksresultaten;
- het diensthoofd assisteren met de redactie, de analyse, de opvolging en, indien nodig, de aanpassing van de werkgerelateerde procedures en richtlijnen;

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

1) Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

2) De Biometric Identification Service (BIS) is een operationele gespecialiseerde dienst die deel maakt van de centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT. DJT is een gespecialiseerde eenheid binnen de federale politie. Ze voert forensische steun- en expertiseopdrachten uit ten voordele van de diensten van de geïntegreerde politie,
de gerechtelijke en bestuurlijke overheden alsook haar overige externe partners.

De Biometrical Identification Service (BIS) levert bijstand aan de diensten van de federale en lokale politie. Het verzamelt en vergelijkt dactyloscopische fiches (vinger- en palmafdrukken) opgesteld door de verschillende Belgische en/of buitenlandse politiediensten. De BIS vergelijkt ook de vinger-en handpalmsporen opgenomen op de plaats delict en van de feiten.
De sporen en afdrukken (zowel vingers als handpalmen) worden via het APFIS systeem (Automated Palmprint and Fingerprint Identification System) geëxploiteerd. In elk geval van een sporenvergelijking (zowel vingers als handpalmen) worden de voorstellen gemaakt door APFIS bevestigd door ten minste 2 operatoren van de GID (dubbele validatie, zie triple in geval van twijfel tussen de 2 eerste validaties).
De uitvoering van de missies van de BIS is van toepassing op nationale en internationale initiatieven - met een verplichtend karakter - zoals onder andere, Eurodac, Prüm, Prüm alike, EPI, VIS.

Gewenst profiel

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Intervieuw

Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DEREYNE
Voornaam
Caroline
Functie
Conseillère
E-mail
caroline.dereyne@police.belgium.eu
Telefoon
02/211.58.34
Korps/directie/dienst
DJT/BIS