Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5137 T 19 03
Korps/directie/dienst
7647 - Drp - P - Mi - Affectatie
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onder leiding van de verantwoordelijke van het bureau, instaan voor de coördinatie en de uitvoering van de GPI 73 (waaronder ook de inplaatststelling van de personeelsleden die een tijdelijke affectatie toegewezen krijgen). Daarnaast behoort ook de opvolging van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de organieke tabel en het intern reglement van de Federale Politie en de communicatie naar de partners van alle gevolgen van deze aanpassingen tot het takenpakket.

 

 1. Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
 2. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
 3. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 4. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

  De Directie van het Personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

  • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
  • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
  • het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
  • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet;
  • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
  • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie;
  • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

  De Dienst Loopbaanbeheer van de directie van het personeel (DGR-DRP) is, binnen de structuur van de Federale Politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de Geïntegreerde Politie, alsook voor het dagelijks beheer van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de Federale Politie. Binnen deze dienst is de sectie geïntegreerde politieopdrachten belast met enerzijds de organisatie van de mobiliteit en alle affectaties binnen de Geïntegreerde Politie (detacheringen, GPI73, …) en anderzijds met alle ondersteunende opdrachten ten voordele van de Geïntegreerde Politie met betrekking tot het personeelsbeheer (Uitreiking van eretekens, abonnementen openbaar vervoer, beheer van de algemene reserve,…).

  Gewenst profiel

  Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

   

  Praktische kennis :

  Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

  Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

  Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

   

  Verwachte gedrag :

  Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

  Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

  Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

  Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

  Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Later te bepalen
  Wervingsreserve: 24 maanden

  Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

  Informations

  Naam
  Neybergh
  Voornaam
  Svéa
  Functie
  Conseiller
  E-mail
  svea.neybergh@police.belgium.eu
  Telefoon
  02/642.61.81
  Korps/directie/dienst
  DRP - P - MISSIONS INTEGREES
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  G 5054 N 19 05
  Korps/directie/dienst
  5347 - Rupel
  Werkplaats
  Jozef Van Cleemputplein 5
  2850 Boom
  Provincie/Regio
  Antwerpen
  Contracttype
  Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  Duur
  12 maanden, waarna statutarisatie mogelijk is
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Studieniveau
  1 cyclus / graduaat / bachelor
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

  Bachelor in de informatica OF relevante ervaring van minstens 6 jaar.

  Vereiste ervaring

  Voor de bachelor in de informatica is ervaring een pluspunt maar geen vereiste. Andere diploma's van niveau B hebben minstens 6 jaar relevante ervaring.

  Niveau
  Consulent (B)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Contractueel
  Functiebeschrijving

  Je beheert, samen met een collega, het informaticanetwerk en -processen van de politiezone. Je bent mede verantwoordelijk voor de opvolging van innovatieve projecten op IT vlak binnen de geïntegreerde politie en je adviseert de korpsleiding hierover, waarna je instaat voor de begeleiding en implementatie ervan. Je bent het aanspreekpunt voor de collega's en je begeleidt hen in de toepassingen die in de politiezone in gebruik zijn. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor onze externe partners.

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De lokale politiezone Rupel kent 5 gemeenten: Boom - Rumst - Niel - Schelle en Hemiksem. Je komt terecht in een organisatie die samen met jou de IT-uitdagingen van de toekomst professioneel wil aanpakken en daarin de nodige innovatieve initiatieven niet schuwt.
  In de politiezone Rupel kent iedereen iedereen, wat resulteert in een ongedwongen doch zeer professionele cultuur. Onze missie 'Samen werken aan veiligheid' is van groot belang doorheen de ganse werking, waarbij onze korpswaarden een permanente leidraad vormen.

  Extra aanbod
  Mogelijkheid tot statutarisatie
  Competenties/Specifieke diplomavereisten

  Grondige kennis van de MS-Windows en Office omgeving.
  Kennis van ISLP-systeem en Pol-office, of bereid zijn deze te verwerven.
  Grondige kennis van netwerken en besturingssystemen.
  Wezenlijke kennis van de structuur en de bevoegdheden van de diverse entiteiten in het politielandschap, of bereid zijn deze te verwerven.
  Theoretische en praktische kennis m.b.t. het oplossen van technische problemen van hardware, het ontwikkelen van programma's en het ontwikkelen van een website.
  Je beschikt goede rapportagevaardigheden en je bent multifunctioneel en polyvalent ingesteld. Je bent probleemoplossend en stipt en nauwkeurig werken vormt geen probleem. Van plannen en organiseren wordt je blij en je bent zeer leergierig en steeds bereid tot vernieuwing.

  Gewenst profiel

  Zie competentieprofiel

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Interview met een selectiecommissie, wiens advies in de vorm van een proces-verbaal van selectie zal worden overgemaakt aan de benoemende overheid.

  Wervingsreserve : 24 maanden

  Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

  Informations

  Naam
  Brusselmans
  Voornaam
  Fabienne
  Functie
  Directeur HR
  E-mail
  fabienne.brusselmans@police.belgium.eu
  Telefoon
  034430900
  Korps/directie/dienst
  PZ Rupel
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  S 5119 T 19 03
  Korps/directie/dienst
  7335 - Dgr - Logistiek
  Werkplaats
  Kroonlaan 145A
  1050 Elsene
  Provincie/Regio
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Maximum aantal inschrijvingen
  25
  Studieniveau
  1 cyclus / graduaat / bachelor
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  Niveau
  Consulent (B)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Statutair
  Functiebeschrijving

  Informeren wat betreft de technische specificiteiten, formuleert adviezen, doet het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen en fungeert als expertisecentrum op technisch vlak. Hij draagt bij aan een kwalitatief aanbod aan materiaal ten behoeve van de operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie.

  Rolen van de functie:

  • Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
   Voorbeelden van taken:
   1. Dagelijks opstellen van de technische specificaties en initiële materiaalaanvragen met technische specificaties, of aansluiten bij bestaande overheidsopdrachten
   2. Dagelijks organiseren en voorbereiden van commissies voor de evaluatie van het materiaal (CEM) en opstellen van de technische fiches
   3. Dagelijks meewerken en expertise verlenen voor overheidsopdrachten (prospectie, realisatie lastenboeken,…)
   4. Wekelijks monsters controleren. Testen in labo en homologering
   5. Prospecteren en leveranciers contacteren
   6. Enkele keren per jaar een beurs of bedrijf bezoeken
  • Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
   Voorbeelden van taken:
   1. Advies formuleren inzake materieel, uitrusting, bewapening, normering,…
   2. Advies geven over elke voorgenomen investering die met betrekking tot het milieu relevant kan zijn (vb. duurzame aankopen, energiebesparingen, afvalverwijdering, enz.)
   3. Advies verstrekken met betrekking tot verantwoorde aankopen
   4. Zich ontwikkelen en bestendigen als expertisecentrum binnen de geïntegreerde politie
  • Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
   Voorbeelden van taken:
   1. Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels.
   2. Technische documentatie bijhouden
   3. Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank
   4. De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
   5. De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
   6. Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken
  • Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
   Voorbeelden van taken:
   1. Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
   2. Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten.
   3. De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
   4. Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte problemen volgens de procedures of regels.
  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

  De dienst Technology Management dient een optimale kwaliteit van het materiaal ten behoeve van de geïntegreerde politie te verzekeren. Daarvoor informeert zij wat betreft de technische specificiteiten, formuleert zij adviezen, doet zij het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen en fungeert zij als expertisecentrum op technisch vlak.

  Gewenst profiel

  Kennis :

  • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
  • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
  • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
  • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

  Praktische kennis :

  • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
  • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
  • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

  Verwachte gedrag :

  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
  • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Selectiemodaliteiten: Later te bepalen

  Wervingsreserve : 24 maanden

  Informations

  Naam
  LEGRAIN
  Voornaam
  Romain
  Functie
  Conseiller - Adviseur
  E-mail
  DRL.resources@police.belgium.eu
  Telefoon
  02/554.43.01.
  Korps/directie/dienst
  DRL/Resources
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  G 5053 N 19 05
  Korps/directie/dienst
  5347 - Rupel
  Werkplaats
  Jozef Van Cleemputplein 5
  2850 Boom
  Provincie/Regio
  Antwerpen
  Contracttype
  Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  Duur
  12 maanden, waarna statutarisatie mogelijk is
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Studieniveau
  1 cyclus / graduaat / bachelor
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

  Diploma in de menswetenschappen

  Vereiste ervaring

  Ervaring is een pluspunt maar geen vereiste.

  Niveau
  Consulent (B)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Contractueel
  Functiebeschrijving

  Je draagt in belangrijke mate bij in het in kaart brengen van de sociale context, het nemen van de nodige maatregelen en het verlenen van advies aan de opdrachtgevers in het kader van politionele onderzoeken en met betrekking tot de doelgroep van minderjarigen. Je staat, samen met een groep collega's, in voor de slachtofferzorg.
  Concreet betekent dit onder andere:
  - het uitvoeren van sociale onderzoeken inzake jeugdbescherming;
  - het in kaart brengen en opvolgen van de situatie van minderjarigen en hun gezinnen;
  - het opmaken van de noodzakelijke administratieve verwerking;
  - het vervullen van een signaalfunctie m.b.t. noodsituaties en het nemen van gepaste maatregelen bij crisissituaties en problematische opvoedingssituaties;
  - het onderhouden van contacten met verschillende professionele partners;
  - het bijstaan van slachtoffers, nabestaanden, familie,...die hier nood hebben.

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De lokale politiezone Rupel kent 5, gemeenten: Boom - Rumst - Niel - Schelle en Hemiksem, wat meteen ook je werkterrein is. Je komt terecht in een team dat bij de lokale recherche is ingedeeld. Je zal zeer nauw samenwerken met de maatschappelijk assistente, onder leiding van een teamchef.
  In de politiezone Rupel kent iedereen iedereen, wat resulteert in een ongedwongen, familiale maar zeker ook uitermate professionele sfeer. Onze missie 'Samen werken aan veiligheid' is van groot belang, waarbij onze korpswaarden een permanente leidraad vormen.

  Extra aanbod
  Mogelijkheid tot statutarisatie
  Competenties/Specifieke diplomavereisten

  Je hebt een grondige theoretische en praktische kennis inzake de jeugdwetgeving, of je bent bereid deze te verwerven.
  Je hebt kennis van de sociale kaart en je ben zeer communicatief vaardig. Daarnaast beschik je over goede rapportagevaardigheden en is discretie, tact en diplomatie je tweede natuur. Diversiteit en teamwork draag je hoog in het vaandel net als assertiviteit en empathie.
  Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen: betrouwbaar, integer, klantgericht, flexibel en autonoom.
  Verschillende diploma's die onder de noemer 'menswetenschappen' vallen komen in aanmerking.

  Gewenst profiel

  Zie competentieprofiel.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Uitvoeren van een case-study en een gesprek met een selectiecommissie.

  Wervingsreserve : 24 maanden

  Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

  Informations

  Naam
  Scherps
  Voornaam
  Annick
  Functie
  Maatschappelijk assistente
  E-mail
  annick.scherps@police.belgium.eu
  Telefoon
  034430900
  Korps/directie/dienst
  PZ Rupel
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  P 5031 N 18 05
  Korps/directie/dienst
  7492 - Csd Ovl - Middelen - Log En Fin Beheer
  Werkplaats
  Groendreef 181
  9000 Gent
  Provincie/Regio
  Oost-Vlaanderen
  Contracttype
  Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  Duur
  bepaalde duur tot 31.12.2019
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Maximum aantal inschrijvingen
  25
  Studieniveau
  1 cyclus / graduaat / bachelor
  Diplomavereisten

  Bachelor of houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  Vereiste ervaring

  Geen

  Niveau
  Consulent (B)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Contractueel
  Functiebeschrijving

  A. Als technisch deskundige
  Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

  B. Als dossierbeheerder
  Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

  C. Als budgettaire en/of financiële ondersteuning
  Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

  D. Als helpdesk
  Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  CSD Oost-Vlaanderen (coördinatie- en steundirectie) wordt geleid door de bestuurlijk directeur - coördinator. Onze eenheid is o.a. bevoegd voor de operationele en niet-operationele ondersteuning van de gedeconcentreerde federale diensten en de lokale politie van het arrondissement Oost-Vlaanderen.
  De sectie Financiën van de dienst Middelenbeheer (PLIF) van de CSD OVL staat in voor voor alle diensten die onder de CSD OVL ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP OVL), rekening houdend met de door hen geformuleerde behoeften (o.a. nazicht van dotatiefiches, inventarissen, opmaak en verwerking van facturen, geven van advies in specifieke dossiers, etc.).

  Extra aanbod
  Fietsvergoeding
  glijdende uren
  Competenties/Specifieke diplomavereisten

  - Geen specifieke diplomavereisten
  - Nauwkeurig én analytisch kunnen werken.

  Gewenst profiel

  Kennis :
  • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
  • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
  • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
  • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

  Praktische kennis :
  • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
  synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
  brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle
  en sluitende conclusie.
  • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
  de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
  Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
  voeren.
  • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
  aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij
  hun activiteiten

  Verwachte gedrag :
  • Nauwkeurig kunnen werken én affiniteit hebben met kwantitatieve gegevens is zeer gewenst.
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
  behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen
  een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing,
  door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
  ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
  doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
  door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
  zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te
  begrijpen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
  van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren
  kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis
  en competenties eigen te maken.
  • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
  zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
  frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

  Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
  met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
  handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
  huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
  worden.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Interview

  Wervingsreserve; 24 maanden

  Informations

  Naam
  Tembuyser
  Voornaam
  Daisy
  Functie
  Financieel Manager
  E-mail
  daisy.tembuyser@police.belgium.eu
  Telefoon
  09/237.14.38
  Korps/directie/dienst
  CSD Oost-Vlaanderen/Plif/F
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  P 5038 N 19 05
  Korps/directie/dienst
  7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
  Werkplaats
  Boomsesteenweg 180
  2610 Wilrijk
  Provincie/Regio
  Antwerpen
  Contracttype
  Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  Duur
  31-12-2019
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  2
  Studieniveau
  1 cyclus / graduaat / bachelor
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  Niveau
  Consulent (B)
  Aanvullende informatie
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Contractueel
  Functiebeschrijving

  Als administratieve en logistieke ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten
  verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit
  te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen

  Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures.

  - Het logistieke materiaal voor de dienst reserveren of voorzien.
  - Terplaatse hardware gaan installeren
  - Afvoer van hardware regelen
  - Kleine herstellingen uitvoeren
  - Probleem ter plaatse vaststellen
  - Herstellingen opvolgen
  - Inventaris opstellen van alle aanwezige hardware
  - De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgave, structuur van de dossiers ...).
  - Ordenen van gegevens en toekennen aan de categorieën.
  - De gegevensbanken up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te
  voeren.
  - De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
  - Telefonie mee beheren

  Rijbewijs B is een vereiste.

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement onder andere op vlak van de aanpak van veiligheidsfenomenen, de organisatie van de informatiestroom met betrekking tot de bestuurlijke politie op arrondissementeel niveau, de interzonale samenwerking en de werking van het provinciaal informatie- en communicatiecentrum.
  De CSD is o.m. bevoegd voor:
  • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
  • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
  • De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
  • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
  De directie middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
  De sectie Informatica van de dienst Middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake ICT, radio en telefonie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

  Competenties/Specifieke diplomavereisten

  Rijbewijs B

  Gewenst profiel

  Kennis :
  • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
  • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
  • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
  • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

  Praktische kennis :
  • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
  • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
  • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

  Verwachte gedrag :
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
  • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

  Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Proef
  Selectiecommissie
  Werfreserve: 24 maanden

  Informations

  Naam
  Zwaan
  Voornaam
  Hans
  Functie
  IT- Manager
  E-mail
  Hans.zwaan@police.belgium.eu
  Telefoon
  03/839 71 23
  Korps/directie/dienst
  Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  S 5113 N 19 02
  Korps/directie/dienst
  7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
  Werkplaats
  Boomsesteenweg 180
  2610 Wilrijk
  Provincie/Regio
  Antwerpen
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Studieniveau
  1 cyclus / graduaat / bachelor
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  Niveau
  Consulent (B)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Statutair
  Functiebeschrijving

  A. Als technisch deskundige
  Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
  Voorbeelden van taken:
  - Instaan voor beleidsvoorbereidend werk om ondersteuning te bieden aan de logistiek en financieel manager
  - Ondersteunen van de directie in het opzetten van een inkomsten- en besparingsbeleid
  - Uitschrijven van procedures en werkprocessen
  - Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
  - Geven van advies inzake specifieke financiële dossiers
  - Analyseren van dossiers vanuit een technisch oogpunt
  - Analyses maken in verband met de begroting
  - Analyseren van de toepassing van financiële processen binnen CSD en FGP
  B. Als dossierbeheerder
  Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
  Voorbeelden van taken:
  - Opvolgen van de inkomsten, uitgaven, leningen en beleggingen
  - Opvolgen van het vast actief in de boekhouding
  - Opvolgen van de verschillende beschikbare markten en plaatsen van bestellingen
  - Opvolgen, nazien en registreren van facturen
  C. Als budgettaire en/of financiële ondersteuning
  Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
  Voorbeelden van taken:
  - Uitvoeren van jaarlijkse periodieke afsluitingsverrichtingen
  - Uitvoeren van algemene boekhoudkundige taken en begrotingstaken alsook interne controle gerelateerde taken
  - Uitvoeren van begrotingscontroles op bestelbonnen en facturen
  - Uitvoeren van wettelijke rapportering en interne periodieke rapportering
  - Opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en documenten
  - Bijhouden van allerlei relevante gegevens en statistieken
  - Controleren van procedures voor een goed beheer
  - Opzoeken en verzamelen van informatie en deze kunnen aanreiken indien gevraagd
  D. Als helpdesk
  Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
  Voorbeelden van taken:
  - Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
  - Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
  - Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
  - Optreden als contactpunt voor alle financieel gerelateerde materies voor interne en externe klanten

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
  Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
  De CSD is o.m. bevoegd voor:
  • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
  • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
  • De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
  • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
  De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
  De pijler L&F staat in voor het verzekeren van het facility management ten behoeve van zowel CSD als FGP Antwerpen.

  Gewenst profiel

  Kennis :
  • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
  • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
  • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
  • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
  Praktische kennis :
  • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
  synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
  brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle
  en sluitende conclusie.
  • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
  de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
  Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
  voeren.
  • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
  aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij
  hun activiteiten
  Verwachte gedrag :
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
  behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen
  een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing,
  door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
  ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
  doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
  door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
  zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te
  begrijpen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
  van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren
  kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis
  en competenties eigen te maken.
  • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
  zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
  frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
  Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
  met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
  handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
  huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
  worden.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Interview
  kennistest - uitsluitende testen
  Wervingsreserve van 24 maanden.

  Informations

  Naam
  Van Alter
  Voornaam
  Katrien
  Functie
  Directeur middelenbeheer
  E-mail
  katrien.vanaltert@police.belgium.eu
  Telefoon
  03/ 829 71 24
  Korps/directie/dienst
  CSD
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  S 5900 N 19 01
  Korps/directie/dienst
  7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
  Werkplaats
  Boomsesteenweg 180
  2610 Wilrijk
  Provincie/Regio
  Antwerpen
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Studieniveau
  1 cyclus / graduaat / bachelor
  Diplomavereisten

  NIV B : Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  Niveau
  Consulent (B)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Statutair
  Functiebeschrijving

  A. Als omkaderend personeel
  De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
  Voorbeelden van taken:
  - Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
  - Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen
  - Houden van een overzicht op de lopende dossiers binnen de dienst
  B. Als technisch deskundige
  Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
  Voorbeelden van taken:
  - Instaan voor beleidsvoorbereidend werk om ondersteuning te bieden aan de logistiek en financieel manager
  - Uitschrijven van procedures en werkprocessen
  - Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
  - Verzorgen van contacten met externe partners, hier in bijzonder de verschillende firma’s in onderaanneming
  - Geven van advies inzake specifieke logistieke dossiers
  - Analyseren van dossiers vanuit een technisch oogpunt
  C. Als dossierbeheerder
  Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
  Voorbeelden van taken:
  - Behandelen van dossiers inzake infrastructuur (opvolgen van onderhoudscontracten, wettelijke keuringen en werken uitgevoerd in uitbesteding)
  D. Als logistieke ondersteuning
  Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
  E. Als logistieke ondersteuning
  Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
  - opvolgens van interventies en onderhoud aan infrastructuur uitgevoerd door onderhoudscontracten/ privé firma's
  - opvolgen van keuringsverslagen
  - opstellen en bijhouden van een gedetailleerde planning
  - opstellen van verslagen van vergaderingen
  - opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en formulieren
  - uitwerken van presentaties, nota's en brochures
  F. Als helpdesk
  Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
  - bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
  - verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
  - uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
  - optreden als contactpunt in logistiek gerelateerde materies voor interne en externe klanten

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
  De CSD is o.m. bevoegd voor:
  • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
  • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
  • De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
  • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
  De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
  De pijler L&F staat in voor het verzekeren van het facility management ten behoeve van zowel CSD als FGP Antwerpen.

  Gewenst profiel

  - je bent een teamplayer
  - flexibel en leergiering
  - ervaring in een logistieke omgeving is zeker een pluspunt

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Uitsluitende kennistest en selectiecommissie
  Werfreserve van 24 maanden

  Informations

  Naam
  Van Altert
  Voornaam
  Katrien
  Functie
  Directeur middelenbeheer
  E-mail
  katrien.vanaltert@police.belgium.eu
  Korps/directie/dienst
  CSD Antwerpen
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  S 5305 T 18 05
  Korps/directie/dienst
  5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
  Werkplaats
  Paleizenstraat 321
  1000 Brussel
  Provincie/Regio
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Maximum aantal inschrijvingen
  30
  Studieniveau
  1 cyclus / graduaat / bachelor
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  Niveau
  Consulent (B)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Type betrekking
  Statutair
  Functiebeschrijving

  Deze dienst, die agenten telt (uitdoving) en CALog-personeel van het niveau C (en D – uitdoving), is belast met het manuele- en informaticabeheer van de proces-verbalen, onmiddellijke inningen, PV GAS (gemeentelijk administratieve sancties) en waarschuwingsproces-verbalen opgesteld in de zone, uitgezonderd de verkeersongevallen, onder invloed en zonder verzekering rijden.
  Naast de administratieve basistaken, zal hij/zij belast worden met :
  • de dienst leiden onder het gezag van de Directeur van de Directie Verkeer ;
  • de gegrondheid van de betwistingen analyseren inzake het wegslepen van de wagens, met de bijstand van de leden van de cel “wegsleepdienst”.
  • het ondertekenen/opstellen van de correspondentie gericht aan de klagers en de verschillende autoriteiten.
  Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  Binnen de directie van de dienst verkeer van de politiezone werd een bureau "verkeersovertredingen" opgericht. Het takenpakket van deze afdeling omvat ondermeer het beheren van de stroom van processen-verbaal en onmiddellijke inningen en het opvolgen van de aanpassingen van hun electronisch statuut. Het bureau is ook verantwoordelijk voor de overdracht van de dossiers aan de sanctionerende ambtenaren en het verzenden van de kopieën ervan aan de overtreders.
  TRA / I omvat ook een cel "takelingen" met een secretariaat dat geschillen behandelt inzake de takeling en de stalling van de weggesleepte wagens. Dit omvat dus ook het opstellen van briefwisseling en rapporten, bestemd voor de klagers en hun raadgevers, voor verschillende diensten binnen de zone, en eveneens bestemd voor andere instanties zoals het Parket van de Procureur des Konings, de medewerkers van de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren en andere gemeentelijke diensten zoals het departement van wegenwerken van de stad Brussel, de dienst Economaat van de gemeente Elsene, ...

  Competenties/Specifieke diplomavereisten

  • Graduaat/baccalaureaat in rechten ;

  Gewenst profiel

  • Graduaat/baccalaureaat in rechten ;
  • Een goede kennis van de wetgevingen inzake het verkeer ;
  • Kennis van de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de aansprakelijkheid en de gevolgen hiervan (begrip van schuld, quasi-contracten, enz.) ;
  • Stressbestendig ;
  • Bekwaam zijn om interpersoonlijke geschillen te regelen met volledige onpartijdigheid ;
  • Zonder falen voorbeeldig zijn voor wat zijn uitspraken en zijn gedrag betreft ;
  • Zichzelf permanent in vraag stellen wat zijn kennis en capaciteiten betreft, wat in voorkomend geval zal leiden tot een meer pertinente opzoeking van informatie met het doel dit aan het personeel te communiceren ;
  • Discretie, eerlijkheid, integriteit ;
  • Over goede kennis beschikken van informaticatoepassingen en van de ontwikkelde programma’s in gerechtelijke zaken en voor het administratief beheer van het personeel ;
  • Bereid zijn om noodzakelijk geachte opleidingen te volgen.
  Zich engageren om in een hoofdstedelijke omgeving te werken waarin het concept van diversiteit binnen de geïntegreerde politie belangrijk wordt geacht.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

  Informations

  Naam
  VANDENHOUTE
  Voornaam
  Thierry
  Functie
  DIR TRA
  E-mail
  zpz.polbru.cicr-verk@police.belgium.eu
  Telefoon
  02/279.83.15
  Korps/directie/dienst
  ZP Bruxelles CAPITALE Ixelles / PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  S 5977 N 18 05
  Korps/directie/dienst
  7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
  Werkplaats
  Noordersingel 25-27
  2140 Borgerhout
  Provincie/Regio
  Antwerpen
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Studieniveau
  1 cyclus / graduaat / bachelor
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  Vereiste ervaring

  Ervaring als HR medewerker is een pluspunt

  Niveau
  Consulent (B)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Statutair
  Functiebeschrijving

  BESTAANSREDEN
  Deelnemen aan de doeltreffende uitvoering van de door het management bepaalde visie en beleidslijnen inzake HR om actief aan de verwezenlijking van een optimaal en transparant HR-beleid binnen de CSD en de FGP bij te dragen.
  Een doeltreffende en efficiënte HR-ondersteuning bieden aan de leidinggevenden van de CSD en de FGP, alsook aan de entiteiten van de federale politie in het arrondissement om de correcte uitvoering van het door de Dirco uitgestippelde beleid te verzekeren.

  TAKEN
  Als planningsdeskundige de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren
  - de binnenkomende informatie (fax, post, mails …) aan de juiste persoon of dienst toekennen
  - het beheer van de routineopvolging verzekeren
  - de door de directeurs bepaalde functionele mailboxen beheren
  - de actieve opvolging van de dossiers beheren en de uitvoering ervan nakijken
  - een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties
  - de medewerkers concrete instructies of opdrachten geven
  - de taken in het team verdelen
  - de medewerkers opleiden op de werkplaats
  - toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig

  Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken
  - zich specialiseren in bepaalde domeinen van het personeelsbeheer en het aanspreekpunt ter zake worden onder supervisie van het diensthoofd Personeel
  - dossiers in verband met het gespecialiseerde personeelsbeheer of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren (naleving van de statuten en reglementen)
  - technische begrippen in verband met de gespecialiseerde aspecten van het personeelsbeheer met elkaar in overeenstemming brengen
  - mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen om aan de verwachtingen van de personeelsleden en van de hiërarchie te beantwoorden, met inachtneming van de statutaire normen en reglementen die bij de federale politie van kracht zijn
  - de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
  - de reglementering in concrete tools omzetten
  - de ontwerpen van beslissing die van zijn activiteitendomein deel uitmaken, voorbereiden
  - met zijn beschikbare middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de organisatie of van de directie
  - het aanspreekpunt worden voor de gespecialiseerde materies inzake personeelsbeheer onder supervisie en coördinatie van het diensthoofd Personeel

  Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt
  - de dossiers met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein of informatie in verband met die dossiers ontvangen
  - dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden
  - informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
  - informatie opzoeken in verschillende bestanden
  - nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
  - de vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
  - de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
  - documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
  - de behandelde dossiers controleren
  - een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
  - een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
  - alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

  Ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren
  - gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
  - verslagen van interne vergaderingen opstellen
  - teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen
  - dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en aan DRP moeten worden toegezonden;
  - de echtheid en geldigheid van de documenten controleren
  - de lay-out van documenten verzorgen
  - 'Gespecialiseerde P-dossiers' administratief beheren en opvolgen
  - dossiers en informatiebrochures samenstellen
  - de prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
  - de onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
  - de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen
  - de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden
  - nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen
  - de opleidingsplannen van de entiteit opvolgen
  - de jaarlijkse actieplannen inzake welzijn opvolgen

  Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven
  - het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet in het kader van gespecialiseerde P-materies
  - de contactpersoon zijn voor de beheerders in de antennes om vragen te beantwoorden die het personeelsbeheer betreffen
  - de contactpersoon zijn voor zowel de lokale als de federale provinciale politiediensten
  - de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen
  - inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

  Als analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren
  - kritische analyses van de werking van de processen maken
  - de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
  - zorgen voor de administratieve opvolging van de personeelsleden, met inbegrip van de gedetacheerde personeelsleden en stagiairs, het beheer van de persoonlijke dossiers en het voeden van de verschillende DB’s van het personeel, in samenwerking met de beheerders in de antennes
  - zorgen voor de opvolging en het beheer van de loopbaan van alle personeelsleden van de CSD, met inbegrip van de stagiairs (van het onthaal tot het vertrek) met de steun van de beheerders in de antennes
  - het beheer en de opvolging van de prestaties van de leden van de CSD en van de FGP coördineren
  - de invoering, uitvoering en opvolging van het evaluatieproces coördineren, inzonderheid door actief de verschillende rollen van het proces waarvoor hij is aangewezen, op zich te nemen
  - erop toezien dat de wetgeving en de administratieve jurisprudentie eenvormig worden toegepast
  - de processen die verband houden met het personeelsbeheer in het arrondissement op elkaar afstemmen en de beheerders in de antennes en personeelsleden de passende richtlijnen verschaffen

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.
  De sectie P van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

  Competenties/Specifieke diplomavereisten

  Een diploma in personeelswerk is een pluspunt.

  Gewenst profiel

  Kennis :
  • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
  • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
  • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
  • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

  Praktische kennis :
  • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
  synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
  brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een
  waardevolle en sluitende conclusie.
  • Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en
  de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
  • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
  duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
  resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

  Verwachte gedrag :
  • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de
  organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
  geloofwaardigheid en expertise.
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
  behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
  hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
  oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
  ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
  doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
  nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
  identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
  termijn te ondernemen.
  • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en
  tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en
  constructief te reageren op kritiek.

  Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Schriftelijke proef (uitsluitend)
  Selectiecommissie
  Wervingsreserve 24 maanden

  Informations

  Naam
  Claes
  Voornaam
  Sofie
  Functie
  Diensthoofd personeel
  E-mail
  csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
  Telefoon
  03/217 83 03
  Korps/directie/dienst
  CSD Antwerpen