Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5054 N 18 05
Korps/directie/dienst
5393 - Herko
Werkplaats
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De consulent personeelsdienst staat onder meer in voor:

- het bijhouden van de personeelsadministratie onder meer met betrekking tot ziekte, verlof, dienstprestaties, ….
- het beheer van de persoonlijke dossiers en evaluatiedossiers van de medewerkers
- administratieve en ondersteunende taken op het vlak van het personeelsbeleid onder meer met betrekking tot mobiliteiten, aanwervingen en selectie
- het beheer en uitvoeren van administratieve taken op het vlak van arbeidsongevallen
- sociale en juridische dienstverlening aan medewerkers
- ondersteunende taken op het vlak van het loonberekeningssysteem
- ondersteuning van de coördinator personeel en middelen in het loopbaanbeheer van de medewerkers onder meer inzake opleidingen en pensioensdossiers
- de administratieve ondersteuning van de coördinator personeel en middelen in diens dagelijkse werkzaamheden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone HerKo
Spoorwegstraat 6
3020 Herent

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma hoger onderwijs van het korte type

Gewenst profiel

1. Kennis en ervaring

- grondige kennis van de wet- en regelgeving die van belang is voor het uitoefenen van de functie
- Goede kennis van de regelgeving inzake de rechtspositie van het personeel
- Goede kennis van de administratieve afhandeling van personeelsdossiers
- theoretische kennis van het politiewerk en de politieorganisatie
- goede kennis m.b.t. de excellente politiezorg
- goede kennis van de basispolitiezorg
- kennis van projectmanagement
- goede kennis van informaticatoepassingen (o.a. ISLP, Word, Excel, Powerpoint)

2. Vaardigheden

- beschikken over de competenties van het niveau consulent-coördinator
- over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
- problemen kunnen analyseren en oplossen
- kunnen plannen en organiseren
- beslissingen kunnen nemen

3. Attitudes

- doordrongen zijn van de filosofie van de excellente politiezorg
- doordrongen zijn van de missie, visie en waarden van de organisatie
- dienstverlenende en klantvriendelijke ingesteldheid
- discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn
- initiatief tonen en blijk geven van doorzettingsvermogen
- oplossingsgericht
- tactvol zijn
- nauwgezet en stipt kunnen werken
- flexibel en stressbestendig zijn
- beschikken over verantwoordelijkheidszin
- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
- dienstoverschrijdend denken
- bijdragen tot een positieve werksfeer en de goede interne samenhang van het korps

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog verder te bepalen

Alle aanvragen mogen rechtreeks worden overgemaakt aan de zone t.a.v.

Inge Keymolen
Adviseur
Coördinator Personeel en Middelen
Politiezone Herent - Kortenberg 5393
Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent
Inge.Keymolen@police.belgium.eu

Tel : 016/85.34.00
Fax : 016/85.33.91
www.politieherko.be

Informations

Naam
Keymolen
Voornaam
Inge
Functie
Coördinator personeel en middelen
E-mail
inge.keymolen@police.belgium.eu
Telefoon
016/85 34 00
Korps/directie/dienst
PZ HerKo
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5053 N 18 05
Korps/directie/dienst
5410 - Grimbergen
Werkplaats
Vilvoordsesteenweg 191
1850 Grimbergen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden, met nadien mogelijkheid op statutarisatie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als consulent middelenbeheer instaan voor o.a. :
- De volledige voorbereiding en afhandeling van de college- en gemeenteraadsdossiers inzake overheidsopdrachten (opstellen dossier, bestelling, in ontvangst nemen levering) in overleg met de teamleider middelenbeheer en financiën en de coördinator HR & support.
- Het opvolgen van het meldpunt ‘middelen – bestellingen’ en het nemen van de nodige acties om bestellingen te plaatsen.
- Het in ontvangst nemen van bestellingen aan het loket en het afhalen van bestellingen bij leveranciers (inclusief controle van de geleverde bestelling).
- Het opvolgen van het meldpunt ‘middelen – herstellingen’ en het nemen van de nodige acties om de herstellingen (te laten) uit(te)voeren.
- Het aansturen van het onderhoudspersoneel en de technisch assistent middelenbeheer.
- Het uitvoeren van het globaal preventieplan – jaaractieplan – domein middelenbeheer – in overleg met de preventieadviseur, de teamleider middelenbeheer en financiën en de coördinator HR & support.
- Organiseren van en/of deelnemen aan het welzijnsteam voor items die betrekking hebben op het domein middelenbeheer.
- Up to date houden van een inventaris van de middelen.
- Verantwoordelijk voor het opvolgen en het onderhouden van het voertuigenpark.
- Verantwoordelijk voor het opvolgen en het onderhouden van de infrastructuur.

Als consulent financien instaan voor o.a. :
- Het opmaken van de begroting in overleg met de teamleider middelenbeheer en financiën en de coördinator HR & support.
- Het opstellen van bestelbons, het afhandelen van facturen, het verwerken van creditnota’s.
- Het geven van advies in verband met kredietwijzigingen (gewone- en buitengewone dienst van de begroting).

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a:
- Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe partners.
- Het uitbreiden van zijn/haar netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren.
- Deelname aan relevante interne en externe overlegmomenten.
- Antwoorden op vragen van interne en externe klanten en de complexe vragen doorgeven aan gespecialiseerde diensten of personen om te helpen zoeken naar gepaste oplossingen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Grimbergen is een ééngemeentezone die zich situeert binnen de gemeente Grimbergen in de provincie Vlaams-Brabant. Grimbergen, die de benaming "Parel van Brabant" heeft, telt ruim 36.000 inwoners.
De fusiegemeente telt naast Grimbergen zelf nog drie deelgemeenten, nl Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever.
Sinds 2017 werd een nieuw politioneel personeelsbehoeftenplan goedgekeurd. Dit voorziet in een 80tal operationelen en 16 calog medewerkers.

Gewenst profiel

Kennis

- Basiskennis hebben van :
De organisatie, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie.
- Omgaan met informatie :
Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
- Omgaan met taken :
Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
- Omgaan met medewerkers :
Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
Uitoefenen van een voorbeeldfunctie.

Attitude
- Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
- Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
- Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met collega’s en belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
- Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
- Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
- Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
- Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.
- Waarden PZ GRIMBERGEN: Elke handeling die je stelt of beslissing die je neemt aftoetsen aan de visie, missie en waarden van de PZ GRIMBERGEN.

Interesse
- Interesse hebben in het domein ICT is een meerwaarde.

Specifieke voorwaarden :
- In het bezit zijn van een rijbewijs B.
- Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden die vereisen.
- Werken in een vast dienstrooster ( dagdiensten) met flexibele werktijden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke test en interview met selectiecommissie

Samenstelling van de selectiecommissie:
Korpschef of zijn vervanger
Coördinator HR&Support of haar vervanger
Teamleider middelenbeheer of haar vervanger
Secretaris

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Verbeeck
Voornaam
Sarah
Functie
Coördinator HR & Support
E-mail
Sarah.Verbeeck@pzgrimbergen.be
Telefoon
02/2727292
Korps/directie/dienst
Lokale politie Grimbergen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5220 T 18 04
Korps/directie/dienst
7441 - Drp - Pms - Afdeling - Terugbetaling
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Beheer van terugbetalingen dossiers inzake medische en niet medische kosten betaald door personeelsleden van de geïntegreerde politie. Behandelen van deze aanvragen en antwoorden op alle vragen in deze.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken
op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- dossiers wanneer een persoon overlijdt of het korps verlaat (pensioen, ontslag, …) teneinde over te gaan tot het microfilmeren en archiveren van het globaal dossier
- Het archief van de dossiers ( klasseren, op stamnummer hangen enz…) inzake arbeidsongevallen, beroepsziektes, invaliden in vredestijd en betalingen aan
- aangenomen en controle artsen van de politie verzekeren
- Uittrekken van deze dossiers uit het archief wanneer iemand een aanvraag heeft gedaan teneinde deze te behandelen
- In deze dossiers stukken klasseren die geen verdere behandeling nodig hebben
- Dossier aanmaken bij een eerste terugbetalingsaanvraag
- Ontvangst van de faxen en brieven bij dringende opnames in klinieken en hospitalen

Deelnemen aan de centralisatie van al de verschillende medische Als budgettaire/financiële ondersteuning, Budgettaire en/of financiële taken en
activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen
die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- Coderen van de documenten in het bijzonder de terugbetalingsaanvragen
- Nazien van de juistheid en de volledigheid van de binnenkomende terugbetalingsaanvragen
- Nazien van de identiteit en het statuut van de aanvrager
- Vragen naar bijkomende inlichtingen en/of ontbrekende stukken indien nodig (per briefwisseling, mail en/of telefonisch)
- Behandelen van de aanvragen rekening houdend met de geldende reglementering (Politie, RIZIV, wet, enz…) en de procedures onderworpen aan de adviezen van de directie, de expert-geneesheren enz..
- Afsluiten in het daartoe voorziene programma van de gecodeerde, behandelde en voor betaling gevalideerde aanvragen
- Melden aan de aanvrager , via de geldende procedures van een weigering of beperkte tussenkomst (post, mail, telefoon)
- Doorsturen van de documenten naar de bevoegde diensten voor verdere afhandeling

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het Personeel (DGR_DRP) verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel: DRP verzekert de morfologie van de federale politie; DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie; Ze verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie, de voorstellen tot promoties inbegrepen, met uitzondering van de toewijzing van de functie commissaris generaal en directeur generaal; Ze voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie; Ze verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel; Ze verzekert eveneens de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en op hun vraag, ook van de personeelsleden van de lokale politie; Ze garandeert bovendien de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, administratie, controle en medische raad.

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het " welzijn op het werk".
De medische component ervan verzekert

a. Aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen:
- een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, fort chabrol…),
- de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen,
- de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's,
- de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen, een medico-administrative steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel,

b. Aan de personeelsleden:
- een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundigedienst aangepast aan hun behoeften,
- de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de "gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd - oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie,
- een medische opvolging en een medico-administratieve advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

c. Op specifieke en gespecialiseerde wijze
- de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie
- voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,…..

Wat betreft het Stressteam:

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

Wat betreft de cel RISKS :

De cel Beroepsrisico’s is belast met het dagelijks beheer van ziekten, arbeidsongevallen en beroepsziekten ten gunste van de personeelsleden van de federale politie alsook alle geschillen behorend tot deze materies. Deze cel is eveneens belast met de individuele begeleiding van de personeelsleden in alle administratieve stappen gelinkt aan een delicaat voorval tijdens de loopbaan (de aanvragen van sociale erkenning, de overeenkomsten omtrent alcohol en de begeleiding in het kader van langdurige ziekte).

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
De Plecker
Voornaam
Raf
Functie
1er Commissaire
E-mail
Raf.DePlecker@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.72
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - STEUN - MIDDELEN
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5216 N 18 04
Korps/directie/dienst
7188 - Drp - Anpa - Opl & L - Campus - Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Waken over het goed verloop van de opleidingen die binnen de campus georganiseerd worden op praktisch, administratief en logistiek vlak. Zorgen voor de algemene werking van de campus en een administratieve en logistieke steun bieden aan de personeelsleden die er tewerkgesteld zijn.

A. Als administratieve ondersteuning: administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedure om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
Voorbeelden van taken:

- Brieven opstellen.
- Het verslag maken van de vergaderingen (bv.: dienstvergaderingen, vergaderingen met externen, …).
- Documentatie verzamelen en de werkdossiers voorbereiden.
- Zorgen voor de lay-out van de documenten.
- Dossiers beheren en volgen op administratief vlak.
- De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail, …) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten, …).
- Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.
- De administratie afhandelen van de verplaatsingen naar het buitenland.
- …

B. Als logistieke ondersteuning: logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

- Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie en van gezamenlijke vergaderingen.
- De agenda’s van de leden van de dienst beheren.
- Vergaderingen plannen, de uitnodigingen versturen, de zaal reserveren en eventueel het informaticamateriaal en de catering.
- Het logistieke materiaal voor de dienst reserveren en voorzien.
- …

C. Als contactpersoon: antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- De telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten.
- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
- Zorgen voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen bezorgen aan de verzoekende personen/diensten.
- Informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
- Opzoekingen verrichten in de gegevensbanken of archieven voor de interne of externe klanten.
- Gestructureerde uitleg geven aan de klanten.
- …

D. Als dossierbeheerder: dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

- Documenten invullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- De behandelde dossiers controleren.
- Conclusies formuleren in de dossiers en die conclusies voorleggen aan het bevoegde beslissingsorgaan.
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
- De administratieve opvolging van de dossiers van de dienst verzekeren (naleving van de termijnen, …).
- Verbanden leggen tussen de verschillende stukken van een dossier.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het Personeel (DGR_DRP) verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel:
DRP verzekert de morfologie van de federale politie.
DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie.
Ze verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie, de voorstellen tot promoties inbegrepen, met uitzondering van de toewijzing van de functie commissaris generaal en directeur generaal.

Ze voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie.
Ze verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.
Ze verzekert eveneens de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en op hun vraag, ook van de personeelsleden van de lokale politie.
Ze garandeert bovendien de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, administratie, controle en medische raad.

De Nationale Politieacademie is een pool voor beroepsopleiding, uitwisseling en onderzoek, die kwaliteitsvolle opleidingen ontwikkelt, aanbiedt en verstrekt die beantwoorden aan de behoeften van de geïntegreerde politie. Het departement gerechtelijke politie is in dit specifieke kader belast met opleidingen bestemd voor missies van de gerechtelijke politie (o.a. functionele opleiding " brevet rechercheur ", opleiding voor de sectie " jeugd en gezin ", opleidingen gericht op de technische en wetenschappelijke politie, opleidingen voor de leden van de sectie financiën, opleidingen in het kader van de initiële opleidingen).

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Van Asch
Voornaam
Lien
Functie
ADV
E-mail
Lien.VanAsch@police.belgium.eu
Telefoon
03/8297080
Korps/directie/dienst
DRP - ANPA - OPL & L - CAMPUS - ANTWERPEN
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5224 T 18 04
Korps/directie/dienst
7709 - Drp - Pms - Beroepsrisico'S
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Gesteund onder leiding van een afdelingsverantwoordelijke het behandelen van alle dossiers die betrekking hebben de ziekten, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten
Teneinde
Het verzekeren aan de personeelsleden van de federale politie van een juiste administratieve situatie en een goede kennisgeving van informatie aan de verschillende gekende partners.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om Het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :
• Het geven van rechtstreekse hulp aan de juristen van de dienst voor het verschaffen van juiste en volledige informatie aan klanten omtrent het verloop van de dossiers
• De voorbereiding uitvoeren van moeilijke dossiers
• Het geven van gerichte hulp aan de juristen
• Als back-up, het tijdelijk uitvoeren van alle of een gedeelte van taken van de dossierbeheerders om de voortzetting van de dienst te verzekeren.
• …..

B. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
Voorbeelden van taken
1. op het niveau beroepsrisico’s :
• Het verzekeren van het dagelijks beheer van de ingewikkelde arbeidsongevallendossiers en beroepsziekten om aan de personeelsleden en partners een juist zicht van de administratieve situatie te geven en de voortzetting van de stand van alle dossiers
• De opvolging van de dossiers introduceren binnen de cel
• Het opstellen en versturen van alle nota’s betreffende arbeidsongevallen of beroepsziekten
• Het overmaken van alle nodige informatie aan SSGPI inzake de anticipatieve vereffening in het kader van een arbeidsongeval
• Het verzekeren van de opvolging van de Ministerieel Besluiten binnen FOD Financiën – Administratie van de pensioenen
• Verantwoordelijk zijn voor het goede beheer van de aanvraag tot herziening en de verergeringsbijslag
• Het maken en onderhouden van contacten met interne en externe partners
• Alle uitgaande documenten scannen
• ……

2. op het niveau ziektebeheer:
• Het beheren van de dossiers « ziekten » die een moeilijkere analysegraad vereisen
• Het behandelen van de vrijstellingen van de ziekten om de opvolging te verzekeren van de administratieve situatie van alle personeelsleden
• Het opstellen van de nota’s omtrent het ziektecontingent
• …..

C. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om gestructureerde informatie ter beschikking van de organisatie te stellen :
Voorbeelden van taken
1. op het niveau beroepsrisico’s
• Het coderen en controleren van alle relevante gegevens in de interne systemen
• Verantwoordelijk zijn voor de opvolging van het coderen van de gegevens betreffende ongevallen binnen FEDRIS via de toepassing PUBLIATO
• ….

2. op het niveau ziektebeheer:
• Alle afwezigheden ten gevolge van ziekte coderen
• Het bijwerken van de gegevensbank
• ….

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het "welzijn op het werk".

De medische component ervan verzekert
a. Aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen:
een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, personen in bezit van wapens die zich verschansen…),de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen, de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's, de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen, een medische-administratieve steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel,

b. Aan de personeelsleden:
een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige dienst aangepast aan hun behoeften, de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de "gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd - oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie, een medische opvolging en een medisch-administratief advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

c. Op specifieke en gespecialiseerde wijze
de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,…..

Wat betreft het Stressteam:
Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

Wat betreft de cel RISKS :
De cel Beroepsrisico’s is belast met het dagelijks beheer van ziekten, arbeidsongevallen en beroepsziekten ten gunste van de personeelsleden van de federale politie alsook alle geschillen behorend tot deze materies. Deze cel is eveneens belast met de individuele begeleiding van de personeelsleden in alle administratieve stappen gelinkt aan een delicaat voorval tijdens de loopbaan (de aanvragen van sociale erkenning, de overeenkomsten omtrent alcohol en de begeleiding in het kader van langdurige ziekte).

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten
Verwacht gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke dienst leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap
te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Collijns
Voornaam
Shanna
Functie
CSL
E-mail
shanna.collijns@police.belgium.eu
Telefoon
02/544 41 92
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - STEUN AFDELING
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5210 T 18 04
Korps/directie/dienst
7651 - Drp - P - Adm Beheer - Centraal Personeel
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De sectie personeelsbeheer belast met alle taken toegewezen aan de werkgever met betrekking tot het loopbaanbeheer en het beheer van de administratieve loopbaan (afwezigheden, bevorderingen, ontslag, …) ten behoeve van de centrale en gedeconcentreerde diensten van de federale politie.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Het uitvoeren van de baremische bevorderingen van de personeelsleden van de federale politie indien aan de voorwaarden wordt voldaan
- Analyseren en uitvoeren van elk verzoek tot verlof of afwezigheden
- Analyseren en uitvoeren van alle verzoeken tot detachering of individuele herplaatsing komende van de entiteiten van de federale politie
- Het op vraag van het personeelslid invullen van alle attesten met betrekking tot de loopbaan vanuit de hoedanigheid van werkgever
- Elke vorm van dossier voorbereiden met betrekking tot loopbaanincidenten waarmee een personeelslid van de federale politie in aanraking kan komen
- In samenwerking met de cel "Affectaties", bepaalde geldelijke rechten (toelagen, …) die verbonden zijn aan een nieuwe affectatie toekennen
- De opvolging van de arbeidsovereenkomsten van de contractuele personeelsleden van de federale politie verzekeren
- Alle dossiers met betrekking tot het einde van de loopbaan (Pensioen, neerlegging ambt of pensioen) voorbereiden

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Rechtmatig advies geven, zowel schriftelijk als mondeling een antwoord bieden op (technische) vragen van de klanten, partners, collega's van de dienst
- Technisch advies geven gebaseerd op de praktische en theoretische kennis voor wat betreft het loopbaanbeheer van het personeel
- Concrete voorstellen aan de hiërarchische meerdere formuleren om het loopbaanbeheer te verbeteren
- Interne en externe gebruikers van de dienst helpen

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.
- De administratieve opvolging en het klasseren van de informatie verzekeren
- Het verzamelen, produceren en coderen in databanken van gegevens met betrekking tot het loopbaanbeheer
- Elk incident in de loopbaan coderen in de databank van het personeelsbeheer
- Alle informatie dat inlichtingen kan verschaffen aan de sociale zekerheid coderen in het DIMONA systeem

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Op een proactieve manier contact nemen met de entiteiten van de federale politie over alle nuttige informatie met betrekking tot een personeelslid
- Adequaat reageren op elke vraag komende van het SSGPI of het CallCenter van de federale politie
- Samenwerken met alle diensten van de directie van het personeel in het kader van een proces/procedure die op enigerlei wijze raken aan het loopbaanbeheer
- Doorverwijzen naar de bevoegde persoon of dienst in geval van outplacement
- Op zoek gaan naar alle informatie die mogelijks kan beantwoorden op een gestelde vraag met betrekking tot het loopbaanbeheer of met betrekking tot een individueel specifiek dossier gevraagd door een personeelbeheerder in de gedeconcentreerde diensten

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het Personeel verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel: De directie van het Personeel verzekert de morfologie van de federale politie; ze verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie; Ze verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie, de voorstellen tot promoties inbegrepen, met uitzondering van de toewijzing van de functie commissaris generaal en directeur generaal;

Ze voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie; Ze verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel; Ze verzekert eveneens de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en op hun vraag, ook van de ersoneelsleden van de lokale politie; Ze garandeert bovendien de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, administratie, controle en medische raad.

De dienst Loopbaanbeheer van de directie van het personeel is, binnen de structuur van de federale politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de geïntegreerde politie, alsook voor het dagelijks beheer van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de federale politie.

Binnen deze dienst is de sectie personeelsbeheer belast met alle taken toegewezen aan de werkgever met betrekking tot het loopbaanbeheer en het beheer van de administratieve loopbaan (afwezigheden, bevorderingen, ontslag, …) ten behoeve van de centrale en gedeconcentreerde diensten van de federale politie.

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis :

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

tot 0

Verwachte gedrag :

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Similon
Voornaam
Ariane
Functie
CSL
E-mail
ariane.similon@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 66 48
Korps/directie/dienst
DRP - P - ADM BEHEER - GEDECONCENTREEERD PERSONEEL
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5214 N 18 04
Korps/directie/dienst
7648 - Drp - P - Mi - Geintegreerde Steun
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
35
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 

Onder leiding van de bureauchef, zorgen voor de uitvoering van alle opdrachten die worden toevertrouwd binnen de materies van het bureau (eervolle onderscheidingen, exploitatie van gegevens, enz).

 

Als gegevensbeheerder: gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

 

Als dossierbeheerder: dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat er een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

Als contactpersoon: antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om  de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

Voor meer informatie m.b.t. de functiebeschrijving, gelieve de bijlage te lezen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De dienst Loopbaanbeheer (DRP-DPP) is, binnen de structuur van de federale politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de geïntegreerde politie, alsook voor het dagelijks beheer van de operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de federale politie.

 

Binnen deze dienst is de sectie geïntegreerde politieopdrachten belast met enerzijds de organisatie van de mobiliteit en alle affectaties binnen de geïntegreerde politie (detacheringen, GPI 73…) en anderzijds met alle ondersteunde opdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie met betrekking tot het personeelsbeheer (uitreiking van eretekens, abonnementen openbaar vervoer, beheer van de algemene reserve…).

Gewenst profiel

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en  handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Praktische kennis :

 

  • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
  • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
  • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
  • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

 

Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Neybergh
Voornaam
Svea
Functie
Adviseur
E-mail
Svea.Neybergh@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.61.81
Korps/directie/dienst
Dienst loopbaanbeheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5051 N 18 05
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
4
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Evalueren van de competenties van de kandidaten door middel van specifieke technieken om hen te kunnen selecteren voor een functie binnen de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

- Gegevens encoderen in geïnformatiseerde testprogramma's
- Toelichting en testinstructies geven aan kandidaten
- Toezicht houden op kandidaten tijdens testafname

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Selectiegesprekken voeren, kandidaten evalueren en schriftelijke rapporten opstellen
- Afnemen van persoonlijkheidstesten en interpreteren van resultaten
- Kandidaten observeren tijdens assessmentproeven, instructies geven, de competenties evalueren en schriftelijke rapporten opstellen

Als onthaalpersoneel, de burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om te beantwoorden aan hun legitieme verwachtingen.

- Ontvangen en informeren van kandidaten over het verloop van de testen
- Het toewijzen van kandidaten aan de assessoren volgens een vooropgestelde planning
- Het laten invullen van verklaringen en vragenlijsten door de kandidaten
- Het voorbereiden en beheren van de administratie van de dossiers

Als procesbeheerder, Zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.
- Wetenschappelijke methodes tot testontwikkeling toepassen (pretesting, analyses,…)
- Collega's trainen tot het gebruik van nieuwe testinstrumenten
- Informatie delen / opleiding geven aan partners (commissieleden, erkende politiescholen…)

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Een kwalitatief syntheserapport over de resultaten opstellen gedurende de selectieprocedure
- Een contact leggen met de kandidaat om hem feedback te geven over zijn selectieresultaten
- Het selectiedossier van de aspirant-inspecteur voorstellen aan de opleider / klasverantwoordelijke van de politieschool

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekruterings- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie / Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader / niveau

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bijzonder, ten minste in het bezit zijn van een diploma bachelor/gegradueerde in de psychologie of in human ressources management.

Gewenst profiel

Flexibel
Sociaal ingesteld
Een positieve werksfeer voor ogen houden
Zelfstandig maar ook in team kunnen samenwerken
Klantgericht (extern en intern) zijn en vlot/correct kunnen omgaan met kandidaten in het raam van selectieprocedures
In het bezit van rijbewijs B

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Moernaut
Voornaam
Karen
Functie
adviseur
Telefoon
02/644 83 88
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5002 T 18 04
Korps/directie/dienst
7240 - Lpa (dir Luchtvaartpolitie)
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.

Deelnemen aan de concrete organisatie van de opleidingen en/of bijscholingen, de uitwerking tot de evaluatie
Beheren en opvolgen van de aanvragen van de personeelsleden in één of meerdere HR gebieden (opleiding, loopbaan, onbeschikbaarheden, aanpassing van de arbeidstijd, detachering, mobiliteit, ?)
Organiseren en/of deelnemen aan het praktische verloop van de rekruteringen en selecties
Bijhouden van de opvolgingstabellen betreffende verschillende acties te ondernemen op HR gebied (evaluatie, tabel van de effectieven, ...)
Leveren van een technische steun aan de organisatie en het verloop van de functionele opleidingen en/of de opleidingen eigen aan de entiteit

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen
Verwezenlijken van benchmarkings van gelijkaardige organisaties
Bijstand verlenen aan de Directeur/Diensthoofd tijdens het basisoverlegcomité of bij onderhandelingscomités in diens domeinen
Voorbereiden van antwoorden op de vragen welke gegevens van diens expertisedomein vereisen
Actief deelnemen aan werkgroep(en) teneinde de werkprocedures van de dienst te documenteren en/of te verbeteren, en dit conform de richtlijnen van de dienst

- Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbereiden en administratief opvolgen thematische dossiers : prioritaire fenomenen, partners, ...
Opzoeken, beheren en archiveren van de documentatie
Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo?s, nota?s en/of presentaties
Opstellen, aanpassen en/of nakijken en vervolgens archiveren van alle soorten documenten (PV van vergaderingen, administratieve documenten, wettelijke en overheidsteksten, ?)

- Als informatie-beheerder, de relevante informatie met betrekking tot de specifieke domeinen beheren en exploiteren en ze beschikbaar stellen zodat iedereen zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

Analyseren van de in de verschillende gegevensbanken gevonden informatie
Opzoeken van de informatie in de verschillende databanken en informatiebronnen
Communiceren van de informatie via het (de) geschikte kana(a)l(en)

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten
Vragen om informatie en/of raadplegen van documenten om de klanten te helpen
Deelnemen aan vergaderingen m.b.t. activiteiten waar zowel interne als externe organisaties bij betrokken zijn
Ondersteunen (technisch en functioneel) van de klanten/de partners

- Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Opstellen van een plan van de behoeften qua logistieke middelen, ICT en/of infrastructuur teneinde deze te integreren in de budgettaire meerjarenplanning van de Algemene Directie
Helpen tot het tot stand doen komen van specifieke bestekken
Verspreiden van de nuttige informatie inzake materiaalgebruik, te volgen procedure, ?
Beheren van dossiers aangaande verlies van materiaal en ongevallen (schade)
Superviseren van de opvolging der veiligheids- en branddossiers

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
Implementeren van dossiers/projecten op basis van een onderwerp/op aanbeveling van de hiërarchie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De hoofdtaak voor de luchtvaartpolitie bestaat uit het uitvoeren van het strategisch plan met betrekking tot het geïntegreerde grensbeheer op de zes erkende Schengenluchthavens. Dit houdt onder andere in, het uitvoeren van de grenscontrole, de grensbewaking, het bestrijden van de grensgerelateerde criminaliteit, de basispolitietaken, .... Op verzoek verleent zij steun aan de eenheden van lokale of federale politie in het domein van de valse en vervalste reisdocumenten.

Gewenst profiel

KENNIS
PRATISCHE KENNIS
- Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
- Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
- Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
VERWACHTE GEDRAG
- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

- Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview met de kandidaten door de Korpschef (of aangewezen officier of niveau A) onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
HCP/CDP Danny ELST
E-mail
danny.elst@police.belgium.eu
Telefoon
02/554 48 26
Korps/directie/dienst
LPA (DIR POLICE AERONAUTIQUE) / LPA (DIR POLICE AERONAUTIQUE)
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5000 T 18 04
Korps/directie/dienst
7771 - Das - Steun & Middelenbeheer
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen
Volgen van opleidingen met betrekking tot zijn expertisedomein
Opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn expertisedomein
Voorbereiden van antwoorden op de vragen welke gegevens van diens expertisedomein vereisen
Afstemmen van technische noties gelinkt aan gespecialiseerde aspecten van het personeelsbeheer
Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
Formuleren van de geschikte technische aanbevelingen teneinde de mogelijkheid te bieden aan de directie om diens strategische visie aan te passen
Geven van adviezen
Geven van informatie/opleidingen in zijn domein
Bijstaan van het diensthoofd in diens analyse van de strategische en operationele dossiers

- Als budgettaire/financiële ondersteuning, budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Beheren en opvolgen van de verschillende toegekende budgettaire enveloppen
Opmaken van de boekhoudkundige documenten
Controleren van de facturen door het verband te leggen met de bestelbon in de adequate informaticatoepassing en ze ter ondertekening voorleggen aan de verschillende verantwoordelijken
Controleren van het geheel aan facturen
Valideren en ingeven van bestelbons in Fedcom binnen de vereiste termijnen
Opvolgen van de beschikbare middelen en de budgettaire realisaties

- Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers
Helpen bij de vertaling van verschillende documenten
Opstellen van typebrieven, formulieren, documenten en/of getuigschriften
Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven
Versturen van faxen en brieven voor een persoon of een dienst
Klasseren van informatie en documenten (fysiek of elektronisch)

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Implementeren van dossiers/projecten op basis van een onderwerp/op aanbeveling van de hiërarchie
Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de viegerende procedures of regels
Feedback geven aan de overste met betrekking tot de evolutie van de dossiers/projecten, vergaderingen en/of werkgroepen
Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
Controleren van de samenhang en de kwaliteit van de behandelde dossiers
Aanvullen van de documenten volgens de geldende regelgeving of procedures
Samenwerken, op regelmatige basis, met deskundigen van andere expertisecellen, terreinexperten, externe partners, ...
Zoeken, op een actieve manier, van realistische oplossingen voor ondervonden/vastgestelde problemen en deze voorstellen

Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen, ??)

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid is een steuneenheid die aan de entiteiten van de Geïntegreerde Politie, welke hierom verzoeken, verschillende vormen van gespecialiseerde versterkingen levert hetgeen het beheer van de publieke ruimte betreft, en in het bijzonder de middelen die toelaten gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van openbare veiligheid te vermijden of op te lossen.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER Politionele struktuur
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER Functionering van de politionele struktuur
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Strategie
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Missie, visie, waarden
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Integriteit
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER Financiën
PRATISCHE KENNIS
- Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
- Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
- Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
VERWACHTE GEDRAG
- Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

- Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

- Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissieHet organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven Testen niet eliminerend
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
CSL DUBOIS Bruno
E-mail
DGA.DAS.BHR@police.belgium.eu
Telefoon
02 642 72 22
Korps/directie/dienst
DAS (DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE) / DAS (DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE)