Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

C

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6007 N 19 05
Korps/directie/dienst
5347 - Rupel
Werkplaats
Jozef Van Cleemputplein 5
2850 Boom
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
C
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Je behoort tot de afdeling niet dringende politiehulp van de PolitieZone Rupel. Je takenpakket situeert zich in het domein van onthaal en call center, aangevuld met algemene administratie.
Je verzekert, samen met een operationele collega, het centraal invalspunt van de politiezone. In die functie sta je in voor het eerste contact met de bezoeker, zowel telefonisch als fysiek. Je verwijst de bezoeker door naar de juiste persoon of dienst. Je voert administratieve taken uit waarvoor geen politiebevoegdheid noodzakelijk is zoals attesten van verlies en diefstal, beslagronde en exploten van de deurwaarders, aanvragen voor inname openbare weg, verloren en gevonden voorwerpen, aanvragen vakantietoezicht, de infostand van de nodige brochures voorzien, enz.
Het zonaal onthaal is alle dagen, ook in het weekend, geopend van 8u00 tot 20u00. Je werkt in een dienstregeling, waarvan de zone een troef wil maken, die voorspelbaar en sociaal verantwoord is. Je werkt maximaal één weekend op twee.
Je bent dus een enthousiaste, stressbestendige man of vrouw die graag met en voor mensen werkt. Voor jou is klantvriendelijkheid vanzelfsprekend en professionalisme en integriteit draag je hoog in het vaandel.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ 5347 "RUPEL"

Extra aanbod
fietsvergoeding
terugbetaling openbaar vervoer woon- werkverkeer
Gewenst profiel

- Kennis van de politieorganisatie in het algemeen en de werking van de geïntegreerde politie;
- Grondige kennis van de structuur en de bevoegdheden van de diverse afdelingen van de PolitieZone Rupel, of bereid zijn deze kennis te verwerven;
- Doordrongen zijn van de missie, visie en waarden van het korps en handelen dienaangaande;
- Kunnen werken softwarepakketten die inherent zijn aan politionele taken of bereid zijn deze kennis te verwerven;
- Zeer communicatievaardig zijn, zich correct verbaal kunnen uitdrukken en de verschillende communicatiekanalen vlot kunnen bedienen;
- Snel en doeltreffend informatie kunnen opzoeken en hanteren en tegelijk nauwkeurig en discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
- Open, klantgericht en professioneel ingesteld zijn;
- Kunnen omgaan met een grote diversiteit aan mensen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Praktische proef -> indien geslaagd -> interview

Voltijdse contractuele betrekking voor een bepaalde duur van één jaar met mogelijkheid tot statutarisering.

Informations

Naam
BRUSSELMANS
Voornaam
Fabienne
Functie
ADVISEUR
E-mail
PZ.Rupel.Personeel@police.belgium.eu
Telefoon
03/443.09.00
Korps/directie/dienst
PZ RUPEL