Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6031 N 19 04
Korps/directie/dienst
5369 - Lokale Politie Neteland
Werkplaats
Molenvest 23
2200 Herentals
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

 - verwerken van inkomende en uitgaande briefwissling;
 - beantwoorden, opmaken en verzenden van brieven en mailverkeer:
 - beantwoorden (telefonisch, loket) van verzoeken om inlichtingen en allerhande aanvragen;
 - archiveren;
 - rapporten opstellen;
 - communiceren met interne en externe klanten;
 - levenslang leren (bv. bijscholen, opvolgen documentatie en richtlijnen, …);
 - collega’s ondersteunen;
 - vervangen van een collega indien hiertoe aangeduid;
 - polyvalente taken.

Specifieke taken
Hoofdtaak - Verkeerseducatiefcentrum (VEC)
 - pedagogische opdracht: geven van aangepast verkeerslessen (theorie- en praktijklessen) aan diverse doelgroepen
(scholieren, senioren, gemachtigde opzichters, jeugdige verkeersovertreders, e.a.) en afwerken bijhorende administratie;
 - medeverantwoordelijk voor de organisatie, planning en voortgang van werkzaamheden en de resultaten van het VEC;
 - kleine herstellingswerken aan bv. rollend materiaal VEC, fietsbehendigheidsparcours, …;
 - opvolgen en inventariseren van uitleenmateriaal;
 - uitvoeren parketopdrachten (bv. jeugdige verkeersovertreders);
 - medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten en werkzaamheden.

Deeltaak – Team verkeer
 - plannen, uitlezen en verwerken van gegevens (bv. verkeersanalysetoestel);
 - logistieke verrichtingen;
 - stockbeheer;
 - inventarisatie en opvolgen van uitleenmateriaal;
 - opvolgen en beheren abonnementen;
 - prijsoffertes, documentatie en inlichtingen opvragen;
 - afhandeling PV Verkeer;
 - kantschriften uitvoeren en verzenden;
 - back-up:
 - back office onthaal;
 - ANPR.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Neteland is een meergemeentezone in de Antwerpse Kempen. Wij werken op het grondgebied van de stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar. met 130 collega's zijn we een dynamische organisatie vol uitdagingen en variatie. Onder andere in onze jaarverslag en op onze website vind je uitgebreid onze activiteiten en ervaringen terug.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een pedagogisch diploma is een pluspunt.

Gewenst profiel

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 - u kan zelfstandig werken, maar werkt ook graag in teamverband;
 - beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden;
 - verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief;
 - ordelijk – stipt – respect voor termijnen;
 - bereid zijn om vrijwillig, spontaan en met een positieve ingesteldheid, onvoorziene taken uit te voeren;
 - betrokken zijn en aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de dienst meewerken;
 - u bent in het bezit van rijbewijs B;
 - u bent leergierig.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectieprocedure

Gelieve het  document in bijlage  samen met uw kandidatuur digitaal te versturen naar: PZ.Neteland.Personeel@police.belgium.eu

  • Een eerste selectie gebeurt aan de hand van een theoretische test op 16/07/2019.
  • De geslaagde kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een verkennend gesprek op 18/07/2019 en een testing door het Personeelsadviesbureau (week van 19 tem 26/07/2019).
  • De laureaten van deze testen worden uitgenodigd op het selectiegesprek van 5/08/2019.

Informations

Naam
Van Soom
Voornaam
Danitsja
Functie
Consulent Mensen & Middelen
E-mail
PZ.Neteland.Personeel@police.belgium.eu
Telefoon
014 244 252
Korps/directie/dienst
PZ Neteland
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6603 N 19 02
Korps/directie/dienst
5345 - Antwerpen
Werkplaats
Handelstraat 101
2060 Antwerpen
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Wat doe je?
• Je beheert het administratief klassement en bent verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van de wijkwerking.
• Om een vlotte informatiedoorstroming te garanderen onderhoud je contacten met interne en externe partners en je bouwt zo een waardevol informatienetwerk op.
• Je verzamelt relevante informatie voor het meet- en rapporteringsplan en rapporteert aan de betrokken partners.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Werken bij Politie Antwerpen is werken voor de grootste politiezone van België. Bij ons kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en een afwisselende job. Als medewerker Wijkinformatiekruispunt zorg jij, door middel van een vlotte informatiedoorstroming, voor een wijkgerichte informatiegestuurde politiezorg.

Extra aanbod
• We zetten sterk in op een goede work-lifebalans, plaats- en tijdsonafhankelijk werken (het Brabowerken). Bovendien verhuizen we in 2020 naar een nieuw mastergebouw
• Persoonlijke ontwikkeling is voor ons belangrijk. Je krijgt training on the job en de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen
• Extra voordelen zoals competentietoelage (€ 750 bruto bedrag aan 100%, niet geïndexeerd), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis gebruik van openbaar vervoer, toegang tot het bedrijfsrestaurant, verschillende verlofstelsels, …
• We bieden een statutaire betrekking, een flexibele werkweek van 38 uren, 34 verlofdagen en 13 feestdagen.
• Er zijn reële doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie.
Gewenst profiel

Wie ben je?
• Diplomatie en communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk.
• Dagelijks kom je in contact met vertrouwelijke informatie, discretie is dus uiterst belangrijk.
• Je bent een organisatietalent, kan orde brengen in de chaos en stelt prioriteiten.
• Je bent proactief, zelfredzaam en administratief sterk. Ervaring in een administratieve functie is een plus.
• Opgeven staat niet in jouw woordenboek, ieder probleem zie je als een nieuwe uitdaging.
• Je bezit een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands.
• Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs op zak.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectieprocedure bestaat uit een cv screening. De binnengekomen dossiers (CV en motivatiebrief) worden gescreend op volgend criterium: beschikken over relevante professionele ervaring in lijn met de taakomschrijving.
Als je slaagt voor de screening voeren wij eerst nog een moraliteitsonderzoek en gaan we na of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code.

Informations

Naam
Larey
Voornaam
Steve
Functie
diensthoofd regio City
E-mail
steve.larey@politie.antwerpen.be
Korps/directie/dienst
PZA
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6600 N 19 01
Korps/directie/dienst
5432 - Sint-Niklaas
Werkplaats
Dalstraat 26
9100 Sint-Niklaas
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

1. Algemeen
De functie staat in voor de administratieve voorbereiding en ondersteuning van de opdrachten toegewezen aan de dienst Gerechtelijk secretariaat/APO in de afdeling Directie Operaties.
De dienst staat in voor de controle van de kwaliteit van de gegevens en de overdracht van deze gegevens in ANG. De dienst speelt een sleutelrol in het domein van de kwaliteitszorg binnen de politiezone voor de kwaliteit van de opgestelde processen-verbaal en signaleringen.

De functie wordt uitgeoefend door een CALogmedewerker niveau C of D. De gewone plaats van het werk is het politiecommissariaat van de Lokale Politie Sint-Niklaas, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas.

Hij/zij staat onder het rechtstreeks gezag van het diensthoofd Gerechtelijk secretariaat.
Hij/zij bekleedt de generieke functie van consulent-medewerker. De competenties eigen aan dit profiel zijn integraal van toepassing.

Verantwoordelijkheden en taken

Verantwoordelijkheden
Hij/zij staat in voor de administratieve ondersteuning en voorbereiding van de dossiers binnen de dienst Gerechtelijk secretariaat/APO.
Hij/zij staat mee in voor de kwaliteitscontrole van de opgestelde processen-verbaal.
Hij/zij staat in voor de verzending van de processen-verbaal en de kantschriften naar de bevoegde gerechtelijke instanties. Hiertoe worden deze akten uitgeschreven in het ISLP-systeem.
Hij/zij staat in voor het klassement en de archivering van alle documenten in de politiezone. Hiertoe worden alle documenten digitaal gearchiveerd en wordt regelmatig een digitale kopie van de gegevensdrager gemaakt.

Taken
Hij/zij voert allerlei gerechtelijke en administratieve ondersteunende taken uit die bijdragen tot de vlotte werking van de dienst en ter ondersteuning van de APo-verantwoordelijken: verwerking van PV’s (kwaliteitscontrole), aanvragen inlichtingenbulletins, pv’s klaarmaken voor verdeling naar de parketten, formulieren inbeslagnames…
Hij/zij verzorgt de administratieve ondersteuning van de politiezone en helpt de medewerkers van de operationele afdeling bij punctuele vragen over de vormvereisten van het pv.
Hij/zij behandelt de inkomende en uitgaande post van de Lokale politie Sint-Niklaas.
Hij/zij registreert de inkomende kantschriften en zorgt voor de verdeling ervan, maakt afgewerkte kantschriften klaar voor verzending.
Hij/zij archiveert pv’s en verricht opzoekingen in het archief en geeft informatie met betrekking tot de administratie en/of gearchiveerde processen-verbaal.
Hij/zij neemt, bij dienstnoodwendigheden, sporadisch deel aan de beurtrol telefonie en onthaal in de meldkamer.
Hij/zij beheert en verwerkt alle dossiers m.b.t. de uitgevoerde takelingen door de operationele medewerkers.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie Sint-Niklaas, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas
Dienst gerechtelijk secretariaat.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Kennis
Goede politionele kennis.
Kennis van de politieorganisatie, de lokale politie en zijn overheden en de werking van de geïntegreerde politie.
Grondige kennis van vigerende wetten, besluiten, reglementen en procedures met betrekking tot de werking van de lokale en federale politie en in het bijzonder over de informatiehuishouding.
Doordrongen zijn van de korpsvisie en missie en ernaar handelen.
Doordrongen zijn van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
Zeer goede kennis van het zonaal veiligheidsplan.
Kennis van en inzicht in de deontologische code
Grondige theoretische en praktische kennis bezitten inzake de veiligheidsdomeinen criminaliteit, verkeer, openbare orde en maatschappelijke overlast.

Vaardigheden
Communicatief vaardig zijn ingesteld, beschikken over een groot inlevingsvermogen en kunnen omgaan met diversiteit.
Stipt en nauwgezet werken, vlot gebruik van software pakketten die inherent zijn aan een politieorganisatie en meer bepaald voor de dienst Gerechtelijk secretariaat (ISLP,…) of bereid zijn deze kennis te verwerven.
Probleemoplossend kunnen werken.
Rekening houden met hindernissen en anticiperen op onvoorziene omstandigheden.
In alle omstandigheden kunnen luisteren, beslissingen en de nodige juiste initiatieven kunnen nemen, ook in stresserende situaties.
Zeer discreet zijn en professioneel kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
Op een vlotte manier kunnen samenwerken met medewerkers van de politiezone en met externe partners (overheden, bevolking, stadsdiensten,…). Kunnen inspelen op hun behoeften en dit vertalen naar concrete acties of beleidsvoorstellen.

Gewenst profiel

Betrouwbaar en integer zijn, innerlijke controle en relativeringsvermogen bezitten.
Klantgericht en resultaatgericht ingesteld: uit eigen beweging voortdurend op zoek gaan naar de beste oplossing voor een probleem.
Flexibel en autonoom werken, een oordeel vormen waarin verschillende informatiebronnen en invalshoeken geïntegreerd zijn.
Analytisch zijn.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Plaatselijke selectiecommissie
Wervingsreserve van 12 maanden

Informations

Naam
Maes
Voornaam
Frederika
Functie
Manager Interne Organisatie
E-mail
frederika.maes@police.belgium.eu
Telefoon
03 760 65 49
Korps/directie/dienst
Lokale Politie Sint-Niklaas
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6000 T 18 01
Korps/directie/dienst
7377 - Das (directie Van De Openbare Veiligheid)
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
- Opvolging van het materiaal toevertrouwd aan het personeel en er zich van vergewissen dat het materiaal steeds aanwezig is en in goede staat.
- Opvolgen van het terugbrengen van het materiaal in geval van vertrek van het personeelslid (mobiliteit, pensioen …)
- Verspreiden van de nuttige informatie inzake materiaalgebruik, te volgen procedure,
- Doen overeenkomen van de vervangings- en onderhoudsplanningen
- Beheren en opvolgen van de logistieke vragen met betrekking tot bij voorbeeld de voertuigen, meubilair, communicatiemiddelen, de individuele en collectieve uitrusting, badges, werkaanvragen bestemd voor de partners, …
- Beheren en opvolgen van dossiers gelinkt aan de infrastructuur
- Beheren van de collectieve en individuele uitrustingen (meubilair, bewapening, voertuigenpark, informaticapark, radiomiddelen, materiaal eigen aan de taken van de
eenheid en bewapening, functionele kledij, uitrustingsstukken, …)

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
- Helpen bij de vertaling van verschillende documenten
- Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers
- Klasseren van informatie en documenten (fysiek of elektronisch)
- Samenstellen van documentatiedossiers
- Versturen van faxen en brieven voor een persoon of een dienst
- Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen
van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven

Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking
te stellen.
- Analyseren en/of controleren van de ingevoerde of in te voeren gegevens
- Verzekeren van de opvolging en update van de gevatte gegevens (ANG, ISLP, BaronLog, RIO, CRC2, Omnicollect, GALoP, …)
- Garanderen van de graad van toegankelijkheid van de klassering (etiketten, inhoudstabel, structuur van de dossiers …)
- Ordenen en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst, en dit volgens de procedures of regels
- Verzamelen van de te klasseren documenten, dossiers of informatie en archiveren volgens de geldende regels
- Up-to-date houden van de gegevensbank door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid is een steuneenheid die aan de entiteiten van de Geïntegreerde Politie, welke hierom verzoeken, verschillende vormen van gespecialiseerde versterkingen levert hetgeen het beheer van de publieke ruimte betreft, en in het bijzonder de middelen die toelaten gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van openbare veiligheid te vermijden of op te lossen.

Gewenst profiel

Kennis :
- Politionele organisatie - Politionele struktuur - Niveau: GEBRUIKER
- Politionele organisatie - Functionering van de politionele struktuur - Niveau: GEBRUIKER
- Politionele organisatie - Partnerschap - Niveau: GEBRUIKER
- Strategie en beleid - Niveau: BASIS
- Ondersteuning van de werking - Logistiek - Niveau: GEBRUIKER

Praktische kennis :
- Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
- Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
- Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een interview laten houden
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
MIDDAGH
Voornaam
Yasmina
Functie
Responsable Fin/Log
E-mail
DGA.DAS.FinLog@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
Direction Sécurité Publique
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6030 N 19 04
Korps/directie/dienst
5381 - Bilzen-Hoeselt-Riemst
Werkplaats
Schureveld 11
3740 Bilzen
Provincie/Regio
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking van niveau C.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

- Geïnformatiseerde verwerking van de administratie van de verkeersdienst;
- Telefonisch onthaal van de bevolking;
- Opstellen en bijhouden van klassementen;
- Algemene administratieve informatieverstrekking;
- Gebruik van informaticamiddelen;
- Afleveren van attesten voor administratieve en gerechtelijke doeleinden;
- Bereidheid tot het inleven en het zich vormen in andere taken, om zodoende te helpen bij de uitvoering van functies en opdrachten buiten het eigen functieprofiel;
- Je werkt in principe in een normale dagtaak, doch je bent bereid te werken in een flexibel dienstrooster conform de vereisten van de dienst;
- Je zorgt voor de continuïteit van de dienst.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Je werkt graag in teamverband.
- Je bent stressbestendig.
- Je hebt inzicht in de werking van de politiediensten.
- Je hebt notie over de politieorganisatie.
- Je beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden.
- Je hebt verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief.
- Je bent ordelijk en stipt.
- Je hebt respect voor termijnen.
- Je bent discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal.
- Je kan gebruik maken van de voorziene informatica (Excel, Word,...).
- Je bent bereid om vrijwillig, spontaan en met een positieve ingesteldheid, onvoorziene taken uit te voeren.
- Je meewerkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de dienst.

Gewenst profiel

- Houder zijn van een rijbewijs B;
- Je hebt algemene kennis van de politionele organisatie;
- Verzorgd voorkomen;
- Klantvriendelijk en een dienstverlening gericht op kwaliteit, service en respect;
- Goede communicatieve vaardigheden: mensen zowel telefonisch als persoonlijk te woord kunnen staan op een vlotte, aangename en begrijpbare wijze;

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nader te bepalen.
Wervingsreserve van 24 maanden.

Informations

Naam
Duchateau
Voornaam
Jana
Functie
Assistent personeelsdienst
E-mail
jana.duchateau@police.belgium.eu
Telefoon
089/36 68 35
Korps/directie/dienst
Lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6116 N 19 02
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in
aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale
Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten
verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit
te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen
- Opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en documenten.
- Verslagen van interne vergaderingen opstellen.
- Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen.
- De vormgeving van documenten verzorgen.
- Opvolgen van lopende dossier om een algemene administratieve ondersteuning te bieden.
- Instaan voor opzoekwerk alsook inzamelen en verwerken van data- en cijfermateriaal.
- Verzorgen van inkomende en uitgaande informatiestromen (briefwisseling, e-mail, telefoon, fax) .
- Beheren van de agenda van de systeembeheerders en van de radio- en telefoniebeheerders en van de dienst.
- Beheren van de administratieve dossiers van de dienst en bijhouden van het klassement.
- Opzoeken en verzamelen van informatie en deze kunnen aanreiken indien gevraagd.
- Instaan voor het onthaal van interne en externe partners.
- Kopieën maken en en samenstellen van documentatiedossiers allerlei.
- Inplannen en praktisch organiseren van diverse vergaderingen, opvragen van agendapunten, opmaken van het verslag en
opvolgen van de uitvoering van de actiepunten.
Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures
om de logistieke
van taken:
- De binnenkomende post of mails beheren.
- Het logistieke materiaal voor de dienst reserveren of voorzien.
- …
Als contactpersoon antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe
vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het
zoeken van een antwoord op hun vraag.
- De telefoon beantwoorden en de oproep doorgeven aan de gespecialiseerde personen of diensten.
- Beantwoorden van schriftelijke en mondelinge vragen en doorverwijzen naar de juiste dienst.
- Berichten ontvangen en doorgeven.
- Zorgen voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, ondernemingen …).
- Instaan voor de informatiedoorstroming van en naar de leden van de directie en hulp verlenen met als doel het oplossen
van problemen.
- Opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven.
- …
Als gegevensbeheerder gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of
externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de
verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter
beschikking te stellen.
- Ordenen, en rangschikken volgens de procedures en/of regels van dossiers, documenten of andere relevante informatie.
- De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgave, structuur van de dossiers ...).
- Ordenen van gegevens en toekennen aan de categorieën.
- De gegevensbanken up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te
voeren.
- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere
eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement,
evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake
veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door
aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn,
gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel
operationele als niet-operationele.
De directie middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P),
logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren
en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar
geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een
steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
De sectie Informatica van de dienst Middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de
niet-operationele steun inzake ICT, radio en telefonie verzekerd wordt ten behoeve
van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in
het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van
een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de
FGP.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en
behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en
informele wijze overbrengen op anderen.
Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het
beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies
strikt opvolgen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Kennistest – uitsluitende testen
Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
IT-manager
E-mail
Hans.zwaan@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 23
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6977 N 18 15
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring in een administratieve job en/of personeelwerk is een pluspunt

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Een doeltreffende en efficiënte HR-ondersteuning bieden aan de leidinggevenden van de CSD en de FGP, alsook aan de entiteiten van de federale politie in het arrondissement om de correcte uitvoering van het door de Dirco uitgestippelde beleid te verzekeren.
Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

TAKEN:
Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt
- De dossiers met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein of informatie in verband met die dossiers ontvangen
- Dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- De vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
- Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
- Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

Ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren
- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
- Verslagen van interne vergaderingen opstellen
- Teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen
- Dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en aan DRP moeten worden toegezonden
- De echtheid en geldigheid van de documenten controleren
- De lay-out van documenten verzorgen
- 'gespecialiseerde P-dossiers' administratief beheren en opvolgen
- Dossiers en informatiebrochures samenstellen
- Zorgen voor de administratieve opvolging van de dossiers van de dienst Personeel (naleving van de termijnen …)
- Verbanden leggen tussen de verschillende stukken van een dossier
- De prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
- De onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
- De controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen
- De persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden
- Nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen
- De opleidingsplannen van de entiteit opvolgen
- De jaarlijkse actieplannen inzake welzijn opvolgen

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven
- Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet in het kader van gespecialiseerde P-materies
- De contactpersoon zijn voor de beheerders in de antennes om vragen te beantwoorden die het personeelsbeheer betreffen
- De contactpersoon zijn voor zowel de lokale als de federale provinciale politiediensten
- De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen
- Inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

Als planningsdeskundige de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren

- De inkomende en uitgaande briefwisseling (papier, mail …) beheren (invoering in RIO, verspreiding aan de betrokken personen …)
- Helpen bij de praktische organisatie van de vergaderingen ten bate van de dienst Personeel
- Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen
- Vergaderingen plannen, de uitnodigingen sturen, de zaal vastleggen, alsook eventueel het informaticamateriaal en de catering
- In logistiek materiaal voor de dienst voorzien en het reserveren
- De lokalen openen en afsluiten

Als contactpersoon antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag
- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen bezorgen aan de personen/diensten die hierom verzoeken (FGP, lokale politie, personeelslid …)
- Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen
- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven
- Aan de klanten uitleg geven, analyseren en structureren
- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.
De sectie P van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke proef (uitsluitend)
Selectiecommissie
Werfreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Claes
Voornaam
Sofie
Functie
Diensthoofd personeel
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 83 03
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen