Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6215 T 19 01
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Stallestraat 140
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving
 • Beheer van het magazijn : kantoormateriaal, ethylotest…
 • Opvolgen van de eiking : radars, ethylotest/ethylometer/curvometer…
 • Beheer materieel : input en aanpasseing in Galop alsook in ISLP, opvolging inventaris…
 • Beheer van de documentatie : bestellingen, encodering …
 • Onthaal nieuwe medewerkers op niveau materiële middelen;
 • Opvolgen van herstellingen;
 • Opstellen van bestelbonnen en opvolging van de bestellingen;
 • Opstellen van rapporten voor het college, van briefwisseling…
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie van de politiezone “Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem” (PZ 5342).

Gewenst profiel

Specifieke voorwaarden voor de vacante plaats :

 • kunnen opstellen van briefwisseling en teksten van diverse aard in het Nederlands / Frans,
 • zich kunnen uitdrukken op correcte en beleefde wijze in de beide landstalen,
 • dient geordend, precies en met zin voor detail te werk te gaan,
 • voldoende vertrouwd zijn met informatica-toepassingen ( WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCES, INTERNET ...)
 • is bereid opleidingen te volgen,
 • is stressbestendig,
 • moet zich kunnen integreren in een klein team,
 • tweetalig zijn NL/FR.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Informations

Naam
BACHIRI
Voornaam
Abdelhafid
Functie
Directeur
E-mail
ZPZ.5342.DirDMM@police.belgium.eu
Telefoon
02/563.95.50
Korps/directie/dienst
Directie van het Materiële Middelen (DMM)
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6615 N 19 01
Korps/directie/dienst
5423 - Aalter
Werkplaats
Stationsstraat 164
9880 Aalter
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Algemene taakinhoud
• Uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, omschreven in titel IV van de nieuwe gemeentewet opgenomen in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
• Uitvoeren van de door de coördinator lokaal informatiekruispunt verstrekte opdrachten;
• Knelpunten signaleren aan de coördinator lokaal informatiekruispunt en oplossingsgericht adviseren;
• Samen met de medewerkers van de dienst lokaal informatiekruispunt instaan voor kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Aalter

Gewenst profiel

-Attitude
• Over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen.
• In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid.
• Ordelijk, methodisch, stipt en respect voor termijnen hebben.
• Aanpassingsbereid zijn.
• Klantvriendelijk zijn.
• Discretie.
-Kennis en vaardigheden
• Vlot gebruik van informaticatoepassingen (Word, Excel, ..)
• Algemene kennis van de eigen organisatie.
• Probleemoplossend denken en werken.
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.
• Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
• Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken.
• Stressbestendig functioneren.
• Bijdragen tot een positieve werksfeer.
• Leergierig zijn en bereid zijn bij te scholen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Praktische proef en gesprek met de selectiecommissie
Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
D'haene
Voornaam
Tim
Functie
Commissaris van politie
E-mail
tim.dhaene@police.belgium.eu
Telefoon
09 325 23 00
Korps/directie/dienst
PZ Aalter
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6609 N 19 01
Korps/directie/dienst
5360 - Lier
Werkplaats
Paradeplein 1
2500 Lier
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minsten evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C van de federale rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring in een politiedienst is een pluspunt.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Taken
- je zorgt voor de invoer van diverse gegevens in politie databanken, je volgt dossiers op, informatiseert gerechtelijke processen-verbaal en seiningen
- je doet opzoekingen in databanken
- je houdt het algemeen klassement van de zone bij en zorgt voor de archivering
- je beantwoordt telefonisch vragen en verstrekt informatie
- je behandelt de inkomende en uitgaande post

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Vaardigheden eigen aan de arbeidsorganisatie en de visie van de organisatie
- Je kan jezelf vinden in onze missie, visie en waarden en je wil deze zelf toepassen en uitdragen naar de medewerkers toe.
Onze missie
Wij verstrekken een kwaliteitsvolle dienstverlening
Onze visie
We stellen de mens centraal.
We bouwen op vertrouwen.
We coachen en inspireren mensen.
We dragen een openboek beleid uit.
We proberen altijd om de best mogelijke oplossing te zoeken voor elk probleem en risico.
Onze waarden
Wij “Doen wat we beloven”,geloven dat “Praten werkt” en zijn van oordeel dat we “Samen sterk” staan.
- Je hebt er geen probleem mee op je persoonlijk voorkomen en houding aan te passen aan de regels van de organisatie (voorbeeldgedrag). Je kan en wil dit voorbeeldgedrag ook promoten naar de medewerkers toe. Je stelt een zeer groot belang in de naleving van de deontologische code van de politiediensten.

Wij bieden
Een jong korps (in leeftijd en van hart) dat bestaat uit 96 politieambtenaren en 21 administratieve en logistieke medewerkers. De dienst gerechtelijk secretariaat bestaat uit 4 administratief assistenten en de dienst APO-kantschriften bestaat uit 3 inspecteurs van politie. Je krijgt een arbeidsregeling, in glijdende werkuren van maandag tot vrijdag.
Een korps :
- dat werkt met mensen én voor mensen
- waar iedereen, iedereen kent
- waar de opdrachten variërend zijn en je polyvalent wordt ingezet
- dat gehuisvest is in een ultramodern complex waar je gebruik kan maken van moderne technieken en hulpmiddelen
- dat sociaal en familiaal ingesteld is

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Administratief geschoold zijn.

Gewenst profiel

Vaardigheden en kennis
- je kan vlot overweg met de MS Office toepassingen zoals Excel (zeer goed), Word (zeer goed), Powerpoint (goed), Internet (goed) en Access (basis).
kennis van de specifieke informaticatoepassingen van de politie zoals ISLP, ANG,…. is een sterk pluspunt.
- je bent de Nederlandse taal machtig zowel mondeling als schriftelijk. Je kan foutloos brieven, rapporten, … opstellen en je kan duidelijk en correct een mondelinge boodschap formuleren face tot face en in telefonische contacten
Sociale vaardigheden
- je bent betrouwbaar en hebt oog voor discretie en het beroepsgeheim
- je bent leergierig en wil altijd nieuwe dingen aanleren
- je houdt van kwaliteitsvol en nauwkeurig werk, je bent gericht op integrale kwaliteitszorg
- je beschikt over uitstekende samenwerkingsvaardigheden, je bent een echte teamplayer
- je kan je werk zelf organiseren en anticiperen op het werk
- je onderneemt uit eigen beweging voorstellen en/of actie

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Werfvingseserve van 24 maanden.
Gesprek met de selectiecommissie die bestaat uit :
Voorzitter : mevr. S. Raeymaekers, commissaris of haar vervanger
Leden : mevr. I. Van Dessel, HR-adviseur of haar vervanger
Dhr. P. Govaerts, inspecteur gerechtelijk bureel APO-KS of zijn vervanger
Secretaris : Mevr. Marianne Ceusters, assistente korpschef of haar vervanger

Informations

Naam
Ceusters
Voornaam
Marianne
Functie
1e assistente korpschef
E-mail
marianne.ceusters@police.belgium.eu
Telefoon
03/4914457
Korps/directie/dienst
PZ Lier
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6989 N 18 05
Korps/directie/dienst
7298 - Coord En Steundirectie - Arr Limburg
Werkplaats
Luikersteenweg 228
3500 Hasselt
Provincie/Regio
Limburg
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Het betreft een statutaire betrekking.

 • Uitvoering van het HRM beleid dat door de directie werd opgesteld.
 • Voert taken uit van personeelsbeheer, o.a. beheren van personeelsdossiers waaronder arbeidstijdorganisatie, evaluatiedossiers.
 • Voert talen uit van het opleidingsmanagement, plant en beheert de opleidingen zowel intern als extern.
 • Coördineert en voert taken uit van rekrutering voor de geïntegreerde politie.
 • Voert diverse taken uit relevant voor de dienst.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De sectie P van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een sterke interesse voor personeelszaken

Gewenst profiel

Attitude:

 • Over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie.
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid.
 • Ordelijk, methodisch, stipt en respect voor termijnen hebben.
 • Aanpassingsbereid zijn.
 • Klantvriendelijk zijn.
 • Discretie.

Kennis:

 • Zeer goede kennis van human resources management.
 • Grondige kennis van wetgeving rond de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.
 • Kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen.
 • Kennis hebben van alle aspecten van excellente politiezorg.
 • Vlot gebruik van informaticatoepassingen.

Vaardigheden:

 • probleemoplossend denken en werken.
 • Autonoom beslissingen kunnen nemen.
 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken.
 • Stressbestendig functioneren.
 • Bijdragen tot een positieve werksfeer.
 • Leergierig zijn en bereid zijn bij te scholen.
Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Cognitieve vaardigheidsproef (bij de Federale Politie te Brussel): deze proef bestaat uit enkele psychotechnische testen waarmee we jouw logische redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Hiernaast onderwerpen we je aan een taalproef. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig.
 • Selectie-interview (bij de CSD limburg): in het selectie-interview peilen we naar je motivatie, werkervaring en competenties.

Bij kandidaatstelling dient het inschrijvingsformulier aan de Federale Politie - dienst Rekrutering en Selectie overgemaakt te worden.

Per post : Federale Politie

                  Dienst Rekrutering en Selectie

                  Kroonlaan 145 A

                  1050 Brussel

 

Informations

Naam
Hellemans
Voornaam
Annelies
Functie
Adviseur
E-mail
annelies.hellemans@police.belgium.eu
Telefoon
011/29 17 25
Korps/directie/dienst
CSD Limburg dienst personeel
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6201 T 18 05
Korps/directie/dienst
6461 - Fgp Brussel - Ops Coordinatie En Leiding
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De assistent operationele steun levert efficiënte en doeltreffende administratieve steun aan de operationele leden in hun gerechtelijke opdrachten om de goede uitvoering ervan te verzekeren.

Als actor belast met operationele steun steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten
- De Ops leden steunen bij de uitvoering van hun operationele taken (bv.: beeldvorming, retransciptie van videoverhoren, administratieve steun bij de voorbereiding van buitenlandse of binnenlandse zendingen, vatting van gegevens, administratieve steun bij belangrijke inbeslagnemingen, transport van bijzondere stukken, steun bij het beheer van arrestanten, zoals de bestelling van maaltijden, …) , onder leiding van de bevoegde autoriteit
- Vatting van kantschriften en pv’s in GES, FEEDIS + scan, overmaking en archivering
- Overmaking van gegevens GES-GALOP naar ITINERA

Als gegevens-beheerder gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
- De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...)
- Op basis van de gegevensbank verslagen of lijsten maken
- Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank
- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren (update bestand CIC)
- Instaan voor de opvolging van de archivering van de pv’s

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
- Dossiers administratief beheren en opvolgen
- Binnen de entiteit de coördinatie van het documentatiebeheer verzekeren, daaronder begrepen de archivering van stukken van de entiteit (FEEDIS, archivering gerechtelijke dossiers);
- De overste bijstaan in zijn verschillende opdrachten
- De ondersteuning van het diensthoofd verzekeren bij het beheren van de dienst (met name inzake logistiek en middelenbeheer)
- Het beheer verzekeren van de routinematige opvolging
- De lay-out van documenten verzorgen
- De binnenkomende informatie kwalitatief toekennen (fax, post, e-mails, …)
- Dossiers en informatiebrochures samenstellen
- Formulieren ontwikkelen
- Faxen en brieven versturen voor een persoon of een dienst
- Verslagen van interne vergaderingen opstellen
- Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen
- Steun verlenen bij het dagelijks opstellen en overmaken van het dagverslag
- Formulieren F044, F049, F007 aanvullen en de rechtvaardigingen bijhouden
- Instaan voor het toezicht op de functionele mailboxen

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
- Het logistiek beheer verzekeren ten behoeve van het diensthoofd en de personeelsleden (bevoorrading CS (Labo, …), inventarissen opmaken en materiaal uitdelen, …)
- Het vervoer van goederen en/of van personen verzekeren
- De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren
- In logistiek materiaal voor de dienst voorzien of het reserveren
- Deelnemen aan opdrachten van logistiek beheer van het 1e niveau van de cellen van facility management
- Instaan voor de opvolging van de stock en de terbeschikkingstelling van het materiaal in bruikleen (opgeladen batterijen, aangepaste kabels,…)
- Verhoorlokalen en zalen voor operationele vergaderingen (briefing ,…) reserveren

Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.
- Deelnemen aan opdrachten van personeelsbeheer van het 1e niveau van de cellen van facility management
- De prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
- Deelnemen aan de planning en de opvolging van de opleidingen geweldbeheersing
- Deelnemen aan de planning en de dagelijke update van de wachtrol
- Waken over de kwaliteit van de vattingen van de operaties met het oog op statistische opvolging (GALOP)

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- Het telefonisch en fysiek onthaal verzekeren van de entiteit (=invalspunt).
De functionaliteit “onthaal” kan slaan op de screening en begeleiding van personen die niet tot de dienst behoren, de ontvangstname van pakjes, steun aan het beheer van arrestanten zoals met name het bestellen van maaltijden, de toekenning en registratie van toegangsbadges tot het kwartier
- De telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten
- De klanten (externe/interne bezoekers) oriënteren / doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten
- Berichten ontvangen en doorgeven
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen
- Informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen
- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Uitsluitende test en selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VAN RAEMDONCK
Voornaam
DANNY
Functie
COMMISSARIS
E-mail
danny.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefoon
02/223.90.45
Korps/directie/dienst
FGP BRUXELLES
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6051 N 18 15
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Via telefoon, mail en het informaticasysteem antwoorden op de vragen en van de belanghebbenden (medewerkers, burgers, politiediensten, veiligheidsactoren, hogescholen enz.) over de rekrutering van de Federale Politie en de specifieke oproepen op doeltreffende wijze en volgens de geldende procedures en regels doorsturen naar de gespecialiseerde tweedelijnsmedewerkers om de vragen van de belanghebbenden snel en kwalitatief af te handelen en de back-officediensten te ontlasten.
A. Als Contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- Een klantgericht gesprek voeren door zo goed mogelijk te proberen te beantwoorden aan de verwachtingen en zo bijdragen tot een sterk en positief imago van de Federale Politie.
- De interne en externe klanten op transparante wijze begeleiden in hun zoektocht naar informatie.
- De telefoonoproepen beheren tijdens de openingsuren van het contactcenter.
- De vragen afhandelen die via mail of andere informaticasystemen werden verzonden.
- De vraag/het probleem in de door de klant beschreven situatie identificeren.
- Relevante vragen stellen aan de klant om zijn vraag goed te begrijpen en correct te beantwoorden.
- De procedures inzake probleemoplossing en het principe van 'één oproep, één antwoord' toepassen.
- Inlichtingen met betrekking tot een veel voorkomende situatie verstrekken.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- Een gepaste oplossing voor courante vragen en problemen geven.
- De kwaliteit van het gegeven antwoord verzekeren.
- Feedback geven aan de collega's.
- Nieuwe collega's steunen in geval van vragen of problemen.
- Van het contactcenter een referentie maken als uniek contactpunt en op het vlak van onthaal (klantenaanpak) en de diensten van de Federale Politie op dat vlak begeleiden/adviseren.
- …
-

B. Als Informatiebeheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad hoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken:

- Dossiers, documenten of andere voor de directie of andere diensten relevante informatie ordenen en rangschikken volgens de procedures.
- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
- In samenwerking met andere diensten verslagen, FAQ's opstellen voor de thema's die bij de klanten herhaaldelijk ter sprake komen.
- De door de klant verstrekte of gevraagde informatie en gegevens analyseren.
- Actief helpen zoeken naar oplossingen om de processen en prestaties van het contactcenter te verbeteren.
- Aan de coördinator van het contactcenter en de verantwoordelijke van de dienst Client de terugkerende verzoeken en vragen melden om de werking van de organisatie te verbeteren.
- De samenvatting van de vragen aan de experts doorgeven.
- De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatiekanalen verspreide boodschap ontwikkelen.
- Zijn kennis van de politieorganisatie en/of van haar specifieke domeinen voortdurend ontwikkelen.
- Een netwerk van contactpersonen opbouwen (contactpersonen backoffice).
- …

C. Als Dispatcher de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.

Voorbeelden van taken:

- De oproep beantwoorden en mondeling informatie verstrekken met gebruikmaking van de beschikbare instrumenten en systemen:
• door een antwoord te geven op basis van zijn kennis en informatiebronnen;
• door de vraag snel door te geven aan de geschikte tweedelijnsexpert.
- De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.
- De klant naar de gepaste gesprekspartner doorverwijzen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst Rekrutering en Selectie van de directie van het personeel is belast met het geheel van de rekruterings- en selectieprocedures en dit zowel voor de korpsen van de lokale politie als voor de federale politie, zowel voor het operationeel personeel als voor de medewerkers van het administratief en logistiek kader. Zij draagt dus bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.
De entiteit Rekrutering van de dienst Rekrutering en Selectie gaat doelgericht personen zoeken die gemotiveerd zijn voor een job bij de politie. De kandidaten worden zo accuraat mogelijk geïnformeerd over de verschillende loopbaanmogelijkheden en de bijhorende selectieproeven binnen de politie.

Gewenst profiel

Flexibel
Sociaal ingesteld
Bereid zijn om op onregelmatige uren te werken (avond/weekend)
Een positieve werksfeer voor ogen houden
Zelfstandig maar ook in team kunnen samenwerken
Tweetaligheid zijn is een meerwaarde
Kennis van sociale media is een vereiste
Klantgericht (extern en intern) zijn en vlot/correct kunnen omgaan met kandidaten in het raam van selectieprocedures
In het bezit van rijbewijs B

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
ADAM
Voornaam
Nathalie
Functie
adviseur
E-mail
Nathalie.Adam@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 7993
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6902 N 18 14
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring als elektricien is een meerwaarde

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Alle elektriciteitswerken uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud en de inrichting van de infrastructuur die de Regie der Gebouwen ter beschikking stelt van de federale politie om ervoor te zorgen dat elk personeelslid van de federale politie van de provincie kan werken in een omgeving die in overeenstemming is met de geldende veiligheidsnormen.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
- technisch advies geven in zijn expertisedomein (elektriciteit) en oplossingen voorstellen aan de ploegbaas;
- technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen om oplossingen te vinden;
- mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen;
- de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen;
- beschikken over een specifieke kennis over elektriciteit om tegemoet te komen aan de verschillende
behoeften;
- zijn technische kennis up-to-date houden om de gepaste oplossing voor te stellen voor de technische
problemen die hem worden voorgelegd;

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
- de goede werking van het gebruikte materiaal controleren;
- kleine onderhoudswerken of herstellingen van toestellen of uitrustingen uitvoeren;
- aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan toestellen of uitrustingen melden;
- defecte of verouderde onderdelen van toestellen of uitrustingen vervangen/laten vervangen;
- het ter beschikking gestelde materiaal onderhouden;
- over de noodzakelijke informatie beschikken voor een correct gebruik van de middelen die hem ter
beschikking worden gesteld;
- alleen of samen met collega’s elementen van de elektrische binnen- en buiteninrichting van de lokalen
in de kwartieren van de federale politie ontwerpen en realiseren;

Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
- het logistieke materiaal/het gereedschap reserveren of erin voorzien voor de uitvoering van de dagelijkse taken;
- zijn werk samen met de magazijnverantwoordelijke coördineren wat de beschikbaarheid betreft van de stukken die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken;
- dagelijkse taken voor het onderhoud van de elektrische systemen uitvoeren (lampen vervangen, isolatie …);
- ook in staat zijn om eenvoudige taken in andere domeinen uit te voeren zoals schrijnwerk, schilderwerken, loodgieterij, ijzerwerken, verwarming …

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag
- antwoorden op specifieke werkaanvragen van de eenheden van de geïntegreerde politie en de uitvoering ervan organiseren;
- de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen;
- telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten;
- om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen;
- aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte
oplossingen volgens de procedures of regels;

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale produkten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet er op toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Hij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid “financiën en logisitiek” binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma in technische richting is een pluspunt.
In het bezit van een attest BA4/BA5 is een pluspunt.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie
• Ondersteuning van de werking

Praktische kennis :
• Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
• Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- praktische proef
- selectiecommissie
- wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Roosen
Voornaam
Birgitt
Functie
wnd. Teamleider logistiek
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 01
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen