Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6006 T 19 04
Korps/directie/dienst
7705 - Drl - S - Sec Facility Management
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De dossiers en activiteiten van de sectie opvolgen en beheren. De juiste personen op de hoogte brengen betreft het opvolging van de dossiers. Antwoorden op de aanvragen en behoeften van de interne en externe klanten en partners.

A. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:
- gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
- verslagen van interne vergaderingen opstellen
- teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen
- formulieren ontwikkelen
- de echtheid en geldigheid van de documenten controleren
- de lay-out van documenten verzorgen
- dossiers administratief beheren en opvolgen
- dossiers en informatiebrochures samenstellen
- documenten in allerhande formaten en over uiteenlopende onderwerpen vertalen
- evenementen, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen organiseren
- vergaderingen plannen, uitnodigingen sturen en de zaal vastleggen
- faxen en brieven versturen voor een persoon of een dienst
- kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen
- …

B. Als logistieke ondersteuning voorzien in een professionele en efficiënte logistiek steun
teneinde de logistieke steun maatschappelijk verantwoord uit te voeren.

Voorbeelden van taken :

- Werkorders tijdig en met zorg afwerken door gestructureerd te werken en weldoordacht om te gaan met tijd en middelen.
- in logistiek materiaal voor de dienst voorzien of het reserveren
- zorgen voor de ontvangst, de opslag en de levering van het materiaal en/of van de uitrustingsstukken
- …

C. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken :

- Informaties geven aan de klanten.
- Berichten en vragen ontvangen en doorgeven.
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de Geïntegreerde Politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens, ...), diensten (vb. overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden, ...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De Dienst Support (DLSUPPORT) biedt enerzijds gespecialiseerde logistieke diensten aan voorde Brabantse eenheden van de Federale Politie en, op hun vraag, aan politiezones en anderzijds een nationale steun voor bepaalde specialisaties (wapen, zware voertuigen, …). De dienst is samengesteld uit drie secties, waarvan het competentiecentrum materieel en voertuigen.

Het Facility Management (voor de complexen waarin DRL zelf is gehuisvest) heeft tot doel de werkomgeving te optimaliseren en dit zowel voor de medewerkers (efficiënter kunnen werken) als voor de realisatie van mogelijke besparingen.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten : later te bepalen

Informations

Naam
Legrain
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01.
Korps/directie/dienst
DRL-Resources