Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6053 N 18 05
Korps/directie/dienst
5439 - Denderleeuw/Haaltert
Werkplaats
Vlamstraat 5/6
9450 Haaltert
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Contract van bepaalde duur van 1 jaar - dringende externe werving
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Vereiste ervaring

Minimum drie jaar ervaring in een administratieve functie

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

• Je staat in voor het eerste contact van de burger met de politie en verzekert de baliewerking door een vriendelijk telefonisch of rechtstreeks onthaal, een positieve behandeling en een correcte afhandeling en/of doorverwijzing
• Het in- en uitschrijven van briefwisseling
• Het verzamelen, invoeren en actualiseren van gegevens in bestanden, bijhouden van klassementen (o.a. vakantietoezicht, administratie snelheidsovertredingen…)
• Je verricht algemeen secretariaatswerk
• Je staat in voor de administratieve ondersteuning van de dienst personeel en planning
• Je takenpakket kan worden uitgebreid met andere administratieve taken, naargelang de noden van de politiezone

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Denderleeuw/Haaltert, Vlamstraat 5/6, 9450 Haaltert

Gewenst profiel

• Je bent bereid te werken in een ploegenstelsel met andere onthaalbedienden tussen 8 uur ’s morgens en 20 uur ‘s avonds
• Je bent klantvriendelijk, discreet, betrouwbaar en integer
• Je bent punctueel en ordelijk
• Je bent stressbestendig en assertief
• Je kan werken met de courante softwarepakketten (Office Word en Excel)
• Je beschikt over sterke schriftelijke en verbale communicatieve vaardigheden
• Je bent flexibel
• Kennis van meerdere talen is een pluspunt

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectie op basis van het advies van de selectiecommissie

Informations

Naam
Bosman
Voornaam
Michelle
Functie
Adviseur/secretaris
E-mail
michelle.bosman@police.belgium.eu
Telefoon
053/646.211
Korps/directie/dienst
Diensthoofd PLIF
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6132 T 18 03
Korps/directie/dienst
7594 - Dgj -Dsu - Operationele Steun
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

1) Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen :
• De inventaris up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op regelmatige basis in te voeren ;
• Op basis van de gegevensbanken lijsten maken met betrekking tot het beschikbare materiaal binnen de eenheid ;
• De ingevoerde of in te voeren gegeven analyseren en/of controleren.

2) Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen :
• De nodige documenten kunnen opstellen voor de opvolging van materiaal ;
• De vormgeving van de documenten met betrekking tot logistiek verzorgen ;
• Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen van de logistieke dossiers van personeelsleden, van het voertuigenpark, …

3) Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren :
• De voorraden en de bestelling van verbruiksproducten beheren ;
• De inventarissen van DSU bijhouden ;
• Bijstand bieden bij het beheren van het wagenpark ;
• Zorgen voor de ontvangst, de opslag, de levering en evacuatie van materiaal ;
• Logistieke ondersteuning bieden bij onder andere oefeningen.

4) Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag :
• Telefonisch, via mail, of persoonlijk antwoorden op allerlei informatieverzoeken van de medewerkers DSU, externe partners of ondernemingen ;
• Aan de medewerkers DSU of externe partners uitleg geven over de te volgen logistieke procedures en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen die binnen de procedures of regels vallen ;
• Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om medewerkers, externe partners of ondernemingen te helpen met betrekking tot de logisitieke aspecten.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremische en terroristiche groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst Financiën en Logistiek hangt af van de Directeur DSU en wordt belast met de volgende opdrachten :
• Financieel beheer (budget, overheidsopdrachten, ...)
• Logistiek beheer (materiaal, voertuigen, ...).

DSU is een zeer grote directie die meer dan 40.000 logistieke artikelen beheert evenals een budget hoger dan 5.000.000 euro in werking en investering. Bovendien vereist de geografische verdeling op 6 sites een belangrijke controle en coördinatie, noodzakelijk voor een goed logistiek beheer. Het aantal opvolgingsmaatregelen kan niet deftig uitgevoerd worden door één persoon. De verantwoordelijke van de Directie Financiën en Logistiek DSU moet versterkt worden door burgelijke medewerkers, verantwoordelijk voor de logistieke en financiële ontwikkeling, implementatie en opvolging. Het lid staat het adjunct diensthoofd bij voor het beheer van de magazijnen en de voertuigen.

Gewenst profiel

• Informatie verwerken – Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen ;
• Problemen oplossen – Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem ui te voeren ;
• Kennis overdragen – Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen ;
• Klantgericht optreden- Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de ‘klanten’ bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Communiceren – Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren ;
• Zichzelf ontwikkelen – De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Inzet tonen – Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid ;
• Respect tonen – Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen ;
• Stressbestendig, zelfbeheersing.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
HUYGHEBAERT
Voornaam
Veerle
Functie
Verantwoordelijke van de dienst Financiën en Logistiek
E-mail
Veerle.Huyghebaert@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 73 03
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6625 N 18 04
Korps/directie/dienst
5905 - Zennevallei
Werkplaats
Pepingensesteenweg 250
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De politiezone Zennevallei is op zoek naar een dynamische collega met een passie voor de nieuwste technologietrends binnen computer- en telecommunicatiesystemen. Als assistent maak je deel uit van het team Technologisch Gestuurde Politiezorg, een nog verder uit te bouwen team binnen het Lokaal Informatiekruispunt van onze politiezone. Het team bestaat op dit ogenblik uit een hoofdinspecteur en een consulent. Het team Technologisch Gestuurde Politiezorg staat in voor het beheer en de exploitatie  van beeldmateriaal en geluidsopnames volgens een uniforme werkwijze. De opdracht van het team bestaat erin deze informatie te vrijwaren en in een leesbare vorm ter beschikking te stellen van de operationele diensten.

Als jonge organisatie bieden we een dynamische functie met veel groeipotentieel. We verwachten van jou resultaten op het gebied van:

 • het uitlezen en anayseren van het beeldmateriaal (fototoestellen, GSM’s, ANPR-camera’s en publieke/private bewakingscamera’s);
 • de relevante informatie en beelden vrijwaren en verwerken in een rapport dat ter beschikking wordt gesteld van de operationele diensten;
 • het verrichten van operationeel opzoekingswerk binnen computer en telecommunicatiesystemen (internet, app’s, sociale media,…) ’met het oog op het aanwenden van open sources als bron van informatiegaring en informatieverrijking voor de lokale onderzoekers;
 • het aanleggen en bijhouden van een register van de beeldverwerking die gebeurt binnen de politiezone Zennevallei;
 • het administratief ondersteunen van onze dienstverlening in het domein van infogaring, -verrijking en –deling binnen onze politiezone;
 • toezien op het naleven van de juiste procdures conform de GDPR-wetgeving;
 • administratieve onderteuning volgens de dienstnoodwendigheden van de afdeling Lokaal Informatiekruispunt.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ ZENNEVALLEI

Extra aanbod
1uur sport in dienst
een toelage voor nuttige talen Frans-Engels
Gewenst profiel

Kennis :

 • inzicht hebben in de werking van de geïntegreerde politie en in het bijzonder van de politiezone Zennevallei
 • goede kennis van gangbare informaticatoepassingen (Word, Excel, powerpoint, ….)
 • kennis hebben van de nieuwste technologietrends
 • grondig kunnen werken en surfen op het internet en de verschillende sociale media
 • in bezit rijbewijs B
 • goede kennis van het Nederlands

Vaardigheden :

 • beschikt over goede redactionele vaardigheden
 • zelfstandig, zelfsturend en met verantwoordelijkheidsgevoel kunnen werken
 • beschikken over zin voor organisatie, orde en een goede werkmethodiek
 • problemen kunnen analyseren en oplossen
 • prioriteiten kunnen stellen
 • stressbestendig zijn

Attitudes :

 • dynamisch, creatief, loyaal en flexibel zijn
 • discreet en integer zijn
 • een dienstverlenende en klantgerichte houding
 • initiatief tonen en blijk geven van doorzettingsvermogen
 • oplossingsgericht kunnen werken
 • teamgeest bevorderen
 • bereidheid om in het kader van het nieuwe werken resultaatgerichte verantwoording af te leggen over de uitgevoerde opdrachten
 • voorbeeldfunctie
 • onderschrijven en naleven van de deontologische code van de politie
 • bijdragen tot een positieve werksfeer en de goede interne samenwerking in het korps
 • oog voor details
 • bereid zijn om opleiding/bijscholing te volgen
 • bereid zijn tot onregelmatige prestaties bij dienstnoodwendigheden
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Samenstelling van de selectiecommissie :

Overeenkomstig de bepalingen RPpol.

Kennistest :

Een curriculum vitae en motivatiebrief zullen het mobiliteitsdossier vergezellen. De kandidaten worden onderworpen aan een schriftelijke en een mondelinge proef voor de selectiecommissie. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek minimum 50% van de punten behalen en 60% op het geheel van het examen.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij CP Wannes Monteyne 02 363 94 30,  HINP Dimitri Rampelbergh 02 363 94 40, HR - Adviseur Joëlle Brichau tel. 02 363 93 35/37.

 

Informations

Naam
Monteyne
Voornaam
Wannes
Functie
Commissaris
E-mail
Wannes.Monteyne@politiezennevallei.be
Telefoon
02 363 94 30
Korps/directie/dienst
PZ ZENNEVALLEI
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6605 N 18 03
Korps/directie/dienst
5345 - Antwerpen
Werkplaats
Noorderlaan 500
2030 Antwerpen
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Je stelt defecten aan gebouwen vast en voert herstellingen uit (schrijnwerkerij, hang -en sluitwerk, afwerktechnieken, ...). Daarbij hou je rekening met de
vooropgestelde normen;
• Je bestelt de nodige werkmiddelen eigen aan de hersteldienst en het uit te voeren werk;
• Je bent verantwoordelijk voor de volledige administratieve opvolging van werkfiches in het FMIS-systeem (Planon).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Werken bij Politie Antwerpen is werken voor de grootste politiezone van België. Bij ons kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en een afwisselende job. Als polyvalent vakman creëer jij een veilige en aangename werkomgeving voor alle medewerkers van ons korps.

Extra aanbod
• We zetten sterk in op een goede work-lifebalans, plaats- en tijdsonafhankelijk werken (het Brabowerken). Bovendien verhuizen we in 2020 naar een nieuw mastergebouw;
• Persoonlijke ontwikkeling is voor ons belangrijk. Je krijgt training on the job en de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen;
• Extra voordelen zoals competentietoelage (€ 1000 bruto bedrag aan 100%, niet geïndexeerd), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis gebruik van openbaar vervoer, toegang tot het bedrijfsrestaurant, verschillende verlofstelsels, …
• We bieden een statutaire betrekking, flexibele werkweek van 38 uren, 34 verlofdagen en 13 feestdagen;
• Reële doorgroeimogelijkheden.
Gewenst profiel

• Je hebt een algemene kennis van de bouwsector, technisch ben je van alle markten thuis. Zo heb je ervaring in het bedienen van metaal- en/of
houtbewerkingsmachines;
• Je bent klantgericht met de nodige aandacht voor resultaat en kwaliteit;
• Je bent een organisatietalent, kan orde brengen in de chaos en stelt prioriteiten;
• Oog voor detail is noodzakelijk;
• Je kan werken met de courante MS-office pakketten;
• Een flexibele mentaliteit en hands-on ingesteldheid zijn belangrijk;
• In het bezit van rijbewijs B;
• Je hebt een diploma secundair onderwijs op zak.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectieprocedure bestaat mogelijks uit een schriftelijke proef gevolgd door een gesprek.
Als je slaagt voor het selectiegesprek voeren wij eerst nog een moraliteitsonderzoek en gaan we na of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code.

Informations

Naam
Haji
Voornaam
Adam
Functie
diensthoofd Vastgoed
E-mail
adam.haji@politie.antwerpen.be
Korps/directie/dienst
5345
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6210 N 18 04
Korps/directie/dienst
7647 - Drp - P - Mi - Affectatie
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
35
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 

Onder leiding van de verantwoordelijke van het bureau, de coördinatie en de uitvoering van affectaties verzekeren die het regionale niveau overschrijden om voor een verdeling van het beschikbare personeel te zorgen rekening houden met de behoeften van de entiteiten en het te behouden evenwicht.

 

Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen. Voorbeeld van taken:

 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis  van alle elementen en te garanderen dat er een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. Voorbeeld van taken:

 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag. Voorbeeld van taken:

 

Voor meer informatie m.b.t. de functiebeschrijving, gelieve de bijlage te lezen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De dienst Loopbaanbeheer (DRP-DPP) is, binnen de structuur van de federale politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de geïntegreerde politie, alsook voor het dagelijks beheer van de operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de federale politie.

 

Binnen deze dienst is de sectie geïntegreerde politieopdrachten belast met enerzijds de organisatie van de mobiliteit en alle affectaties binnen de geïntegreerde politie (detacheringen, GPI 73…) en anderzijds met alle ondersteunde opdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie met betrekking tot het personeelsbeheer (uitreiking van eretekens, abonnementen openbaar vervoer, beheer van de algemene reserve…).

Gewenst profiel

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Praktische kennis :

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

 

Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Neybergh
Voornaam
Svea
Functie
Adviseur
E-mail
Svea.Neybergh@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.61.81
Korps/directie/dienst
Dienst loopbaanbeheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6052 N 18 05
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
5
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Uitvoeren van alle administratieve en praktische taken die de eigenlijke selectietaken voorafgaan of volgen, zowel ten dienste van de kandidaten, partners en hiërarchische oversten, als ter ondersteuning van de (hoofd)assessoren van het assessmentcenter. Onthalen en doorverwijzen van de kandidaten op een professionele en klantgerichte wijze.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
- administratieve voorbereiding en afwerking van selectiedossiers
- verzorgen briefwisseling m.b.t. selectieprocedure
- meedelen van (administratieve) informatie over kandidaten op vraag van hierarchie of partners

Als planningsdeskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.
- dienstplanning opstellen
- agenda selectiecommissies beheren, inplanning commissieleden, reservatie lokalen politiescholen
- coördinatie en opvolging van door partners georganiseerde testen (medisch, sport, screening, AO…)

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- telefoon beantwoorden en / of doorschakelen
- kandidaten, commissieleden, hiërarchische oversten,politiescholen, partners te woord staan
- onthaal van kandidaten / bezoekers
- de nodige opzoekingen in de gegevensbanken
- informatie verstrekken
- binnenkomende post en mails van kandidaten beheren
- kandidaten inschrijven
- kandidaten uitnodigen voor selectieproeven
- afleveren attesten aan kandidaten en/of hiërarchische oversten
- verzorgen briefwisseling kandidaten

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.
- beheer van de resultaten van de proeven
- input testresultaten
- klassement / archivering dossiers

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekruterings- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie / Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader / niveau.

Gewenst profiel

* Flexibel
* Sociaal ingesteld
* Een positieve werksfeer voor ogen houden
* Zelfstandig maar ook in team kunnen samenwerken
* Klantgericht (extern en intern) zijn en vlot/correct kunnen omgaan met kandidaten in het raam van selectieprocedures

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Coppens
Voornaam
Silvy
Functie
adviseur
Telefoon
02/644 83 35
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6051 T 18 05
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Via telefoon, mail en het informaticasysteem antwoorden op de vragen en van de belanghebbenden (medewerkers, burgers, politiediensten, veiligheidsactoren, hogescholen enz.) over de rekrutering van de Federale Politie en de specifieke oproepen op doeltreffende wijze en volgens de geldende procedures en regels doorsturen naar de gespecialiseerde tweedelijnsmedewerkers om de vragen van de belanghebbenden snel en kwalitatief af te handelen en de back-officediensten te ontlasten.
A. Als Contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- Een klantgericht gesprek voeren door zo goed mogelijk te proberen te beantwoorden aan de verwachtingen en zo bijdragen tot een sterk en positief imago van de Federale Politie.
- De interne en externe klanten op transparante wijze begeleiden in hun zoektocht naar informatie.
- De telefoonoproepen beheren tijdens de openingsuren van het contactcenter.
- De vragen afhandelen die via mail of andere informaticasystemen werden verzonden.
- De vraag/het probleem in de door de klant beschreven situatie identificeren.
- Relevante vragen stellen aan de klant om zijn vraag goed te begrijpen en correct te beantwoorden.
- De procedures inzake probleemoplossing en het principe van 'één oproep, één antwoord' toepassen.
- Inlichtingen met betrekking tot een veel voorkomende situatie verstrekken.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- Een gepaste oplossing voor courante vragen en problemen geven.
- De kwaliteit van het gegeven antwoord verzekeren.
- Feedback geven aan de collega's.
- Nieuwe collega's steunen in geval van vragen of problemen.
- Van het contactcenter een referentie maken als uniek contactpunt en op het vlak van onthaal (klantenaanpak) en de diensten van de Federale Politie op dat vlak begeleiden/adviseren.
- …
-

B. Als Informatiebeheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad hoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken:

- Dossiers, documenten of andere voor de directie of andere diensten relevante informatie ordenen en rangschikken volgens de procedures.
- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
- In samenwerking met andere diensten verslagen, FAQ's opstellen voor de thema's die bij de klanten herhaaldelijk ter sprake komen.
- De door de klant verstrekte of gevraagde informatie en gegevens analyseren.
- Actief helpen zoeken naar oplossingen om de processen en prestaties van het contactcenter te verbeteren.
- Aan de coördinator van het contactcenter en de verantwoordelijke van de dienst Client de terugkerende verzoeken en vragen melden om de werking van de organisatie te verbeteren.
- De samenvatting van de vragen aan de experts doorgeven.
- De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatiekanalen verspreide boodschap ontwikkelen.
- Zijn kennis van de politieorganisatie en/of van haar specifieke domeinen voortdurend ontwikkelen.
- Een netwerk van contactpersonen opbouwen (contactpersonen backoffice).
- …

C. Als Dispatcher de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.

Voorbeelden van taken:

- De oproep beantwoorden en mondeling informatie verstrekken met gebruikmaking van de beschikbare instrumenten en systemen:
• door een antwoord te geven op basis van zijn kennis en informatiebronnen;
• door de vraag snel door te geven aan de geschikte tweedelijnsexpert.
- De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.
- De klant naar de gepaste gesprekspartner doorverwijzen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst Rekrutering en Selectie van de directie van het personeel is belast met het geheel van de rekruterings- en selectieprocedures en dit zowel voor de korpsen van de lokale politie als voor de federale politie, zowel voor het operationeel personeel als voor de medewerkers van het administratief en logistiek kader. Zij draagt dus bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.
De entiteit Rekrutering van de dienst Rekrutering en Selectie gaat doelgericht personen zoeken die gemotiveerd zijn voor een job bij de politie. De kandidaten worden zo accuraat mogelijk geïnformeerd over de verschillende loopbaanmogelijkheden en de bijhorende selectieproeven binnen de politie.

Gewenst profiel

Flexibel
Sociaal ingesteld
Bereid zijn om op onregelmatige uren te werken (avond/weekend)
Een positieve werksfeer voor ogen houden
Zelfstandig maar ook in team kunnen samenwerken
Tweetaligheid zijn is een meerwaarde
Kennis van sociale media is een vereiste
Klantgericht (extern en intern) zijn en vlot/correct kunnen omgaan met kandidaten in het raam van selectieprocedures
In het bezit van rijbewijs B

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
ADAM
Voornaam
Nathalie
Functie
adviseur
E-mail
Nathalie.Adam@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 7993
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6121 T 18 03
Korps/directie/dienst
7616 - Djsoc - Terro
Werkplaats
Koningsstraat 202 A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De assistent operationele steun levert efficiënte en doeltreffende administratieve steun aan de operationele leden in hun gerechtelijke opdrachten om de goede uitvoering ervan te verzekeren.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.
De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.
DJSOC ontwikkelt de programma's die borg staan voor een geïntegreerde en integrale aanpak van prioritaire fenomenen (momenteel o.a. mensenhandel, mensensmokkel, witwassen, fiscale fraude, sociale fraude, diefstallen gewapenderhand, drugs, informaticacriminaliteit, …) of van topics binnen deze fenomenen of verbonden aan deze fenomenen.
DJSOC verzekert de dienstverlening van centrale dienst in het domein van de terrorismebestrijding.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER

Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.
De kennis van de landstalen en het Engels is een pluspunt.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Organisatie van een selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
GEENTJENS
Voornaam
Johan
Functie
Commissaire divisionnaire
E-mail
johan.geentjens@police.belgium.eu
Telefoon
02/644 84 72
Korps/directie/dienst
DJSOC - divisie TERRO
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6050 N 18 06
Korps/directie/dienst
5412 - Kastze
Werkplaats
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Taken (niet limitatief) onder de supervisie en het gezag van de teamverantwoordelijke:

Specifieke taakinhoud:
• Uitvoering, administratieve opvolging, terugkoppeling inzake vakantietoezicht;
• Ophalen van gevonden fietsen en deze overdragen aan de werklieden (+ administratieve afhandeling www.gevondenfietsen.be);
• Voorzien van fietslabels: op afspraak en op evenementen;
• Fietscontroles en -educatie i.k.v. project Fonske (aan lagere schoolkinderen);
• Beheer van de snelheidsinformatieborden en telkastjes;
• Beheer van de vaste flitspalen;
• …

De functiebeschrijving kan worden aangevuld met bijkomende taken volgens de noodwendigheden van de verschillende teams en/of op uitdrukkelijk verzoek van de korpschef.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De Lokale Politie van de politiezone KASTZE (Kampenhout – Steenokkerzeel – Zemst) werft één polyvalent medewerk(st)er (niveau C) aan die een ondersteunende rol zal vervullen in de zone.

Het betreft een voltijdse aanwerving met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 6 maanden.

De polyvalent medewerk(st)er wordt tewerkgesteld in het hoofdcommissariaat (Steenokkerzeel), maar kan te allen tijde worden ingezet in de lokale posten of voor andere opdrachten volgens de dienstnoodwendigheden.

Gewenst profiel

Kennis:
- Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands.
- Kennis van de politiezone KASTZE is een meerwaarde (o.a. straten, belangrijke plaatsen,...).
- Basiskennis van de wegcode.
- Relevante en nuttige kennis van informaticatoepassingen.

Vaardigheden:
- Je voert je takenpakket uit op een professionele manier. Je kan zelfstandig en planmatig werken.
- Je draagt bij tot een positieve werksfeer en streeft een hoge kwaliteit en nauwkeurigheid na in je werk.
- Je bent discreet en hebt een sterke administratieve aanleg.
- Je gaat op een respectvolle manier om met interne en externe klanten en houdt rekening met de plichten en procedures die aan de functie verbonden zijn.
- Je bent enthousiast, een teamspeler en hebt oog voor initiatief.
- Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- Je blijft kalm op stressvolle momenten, staat open voor opbouwende kritiek en geeft het beste van jezelf.

Attitude:
- Zin voor orde en netheid.
- Nauwkeurig.
- Integer en discreet.
- Dynamisch en gemotiveerd.
- Verzorgde houding en taalgebruik.
- Klantvriendelijk.

Algemeen:
- Titularis van het rijbewijs B, zonder beperkingen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Voldoen aan de volgende toelaatbaarheidsvoorwaarden:
- Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet
wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
- voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
- ten minste 18 jaar oud zijn bij de daadwerkelijke indiensttreding;
- de fysieke geschiktheid bezitten voor uitoefening van de beoogde betrekking;

Kandidatuurstelling:
Voor een geldige kandidatuurstelling stuurt u verplicht uw curriculum vitae, een kopie van uw identiteitskaart, kopie van uw rijbewijs samen met uw sollicitatiebrief naar onderstaand adres. Gelieve het wedstrijdnummer te vermelden op uw sollicitatiebrief.

PZ KASTZE 5412
Team Personeel (kandidaat polyvalent medewerk(st)er)
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel

Informations

Naam
Buys
Voornaam
Leslie
Functie
Assistent personeel
E-mail
personeel@kastze.be
Telefoon
02/759 78 72
Korps/directie/dienst
PZ Kastze 5412
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6609 N 18 04
Korps/directie/dienst
5433 - Kruibeke/Temse
Werkplaats
Nagelheetmakerslaan 1
9140 Temse
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Vereiste ervaring

minimum 3 jaar ervaring in een administratieve functie

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• U werkt voor de diensten Interventie, Verkeer & Projecten, onder de rechtstreekse leiding van het diensthoofd/commissaris.
• U zorgt voor de opmaak van de dienstplanning van voormelde diensten.
• U maakt de planning op van de wachtdiensten (OGP/OBP/INP/SL/…).
• U zorgt voor de dagelijkse registratie van de resultaten van allerlei opdrachten, toezichtsdiensten, verkeers- en snelheidscontroles, resultaten van projecten, ANPR-resultaten.
• U maakt de activiteitenkalender op.
• U bent het aanspreekpunt voor de dienst logistiek voor allerlei logistieke aspecten binnen de diensten Interventie, Verkeer & Projecten.
• U staat in voor de administratieve ondersteuning van het diensthoofd (o.a. notuleren tijdens vergaderingen, …).
• Uw takenpakket kan worden uitgebreid met andere administratieve taken, naargelang de noden van de politiezone.
• U rapporteert structureel en pro-actief aan het diensthoofd van de diensten Interventie, Verkeer & Projecten.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De plaats van tewerkstelling is : Politiecommissariaat, Nagelheetmakerslaan 1, 9140 Temse

Gewenst profiel

• Vertrouwd zijn met de courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, ...).
• Noties hebben over de politieorganisatie.
• Inzicht hebben in de werking van de politiediensten.
• Oplossingsgericht en gestructureerd werken.
• Over uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden beschikken.
• Integer zijn.
• Verzorgd voorkomen.
• Opdrachten stipt en nauwkeurig uitvoeren.
• Behulpzaam, klantvriendelijk en beleefd zijn.
• Stressbestendig zijn.
• Transparant en volledig communiceren, zowel met interne als externe klanten.
• Op regelmatige tijdststippen rapporteren en feedback geven.
• Blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit.
• Discreet, onpartijdig en betrouwbaar zijn met respect voor het beroepsgeheim en discretieplicht.
• Bereid zijn om opleidingen te volgen om de professionele kennis op te frissen en uit te breiden.
• Zich schikken naar de interne richtlijnen en werkingsprocedures van het korps en de dienst.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectie op basis van het advies van de selectiecommissie.

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
De Bruyn
Voornaam
Katty
Functie
CP Interventie, Verkeer & Projecten
E-mail
katty.debruyn@police.belgium.eu
Telefoon
03/710.97.47
Korps/directie/dienst
PZ 5433