Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6207 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
40
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Niveau
ICT-assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Assistent IT bij de dienst ICT.
Naast de administratieve basistaken, zal het personeelslid belast worden met:
- Wijzigen en optimaliseren van de webpagina’s van onze Intranet- en Internet sites
- Samenwerken met de graficus bij het realiseren van publicaties en brochures
- Lay out pagina’s en het structureren van documenten
- Een media bibliotheek ontwikkelen en onderhouden
- Zijn werk documenteren
- Een eerste lijn support voorzien inzake zijn core business.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken
Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Een opleiding genoten hebben binnen het domein van infografie of blijk geven van ervaring in deze materie
- Over een grondige kennis beschikken van Microsoft office producten
- Basiskennis van de grafische software Adobe CS
- Basiskennis inzake cartografische tools ( gis) zijn een pluspunt

Gewenst profiel

- De nodige basiskennis bezitten van technisch Engels
- Kennis van het Frans is een belangrijk pluspunt
- Vermogen tot analyse en beheer van problemen
- Blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit
- Beschikken over de nodige organisatie en communicatiecapaciteiten
- Blijk geven van een klantgerichte houding
- Zich op de hoogte houden van de technologische evolutie in zijn domein
- In bezit zijn van het rijbewijs B is een pluspunt
- Zeer dynamisch zijn
- Blijk geven van initiatief en creativiteit
- In teamverband kunnen werken met een positieve instelling
- Zich verbinden tot het volgen van iedere bijkomende opleiding die nuttig wordt geacht door de directie.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6205 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
40
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Assistent IT bij de dienst ICT.
Naast de administratieve basistaken, zal het personeelslid belast worden met:
- Assistent cel mobiele systemen/mobiel werken;
- Bijstand bieden aan de installatie, de configuratie en het onderhoud van de toepassingen binnen zijn takenpakket;
- Technische ondersteuning bieden voor content management van internet- en intranetsites en mail;
- Documenteren van de items in zijn domein (procedures, kennisbank, …);
- Verzekeren van de opleiding en ondersteuning van de gebruikers binnen zijn domein, namelijk door het opstellen van beknopte handleidingen;
- Upscalen van de problemen naar de externe partners toe en de opvolging ervan verzekeren (disfuncties, updates, …);
- Verzekeren van de eerste lijns interventies voor bovengenoemde systemen;
- Verzekeren van een wachtdienst.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Basiskennis van informatica;
- Kennis Hardware PC,rand- en telecomapparatuur;

Gewenst profiel

- Accuraat kunnen werken is een vereiste;
- Autodidact;
- Rijbewijs B;
- Discreet, beleefd en stipt zijn;
- Zowel in groep als individueel kunnen werken;
- Flexibel en stressbestendig zijn en zich gemakkelijk kunnen aanpassen qua werkschema volgens de noodwendigheden van de zone;
- Goede communicatievaardigheden hebben zowel mondeling als schriftelijk;
- De nodige opleidingen volgen die zijn directie nodig acht;
- De wil hebben om zich te vervolmaken binnen de uitoefening van zijn functie;
- De kennis van het Frans is een pluspunt.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6038 N 18 05
Korps/directie/dienst
5365 - Zuiderkempen
Werkplaats
de Merodedreef 15
2260 Westerlo
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
24 maanden
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-assistent (C)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

 

 • Instaan voor de bewaking van de telematicastandaarden zoals die voorgeschreven zijn door de federaal bevoegde diensten;
 • Hij/zij verzekert de continuïteit van het dagelijks beheer en onderhoud van de operationele informatica-infrastructuur.
  • Dit omvat onder meer:
   • de installatie / herinstallatie, de upgrade van hardware en software, evenals de configuratie van werkstations;
   • de installatie / herinstallatie en de configuratie van printers;
   • het beheer van de lokale schema’s inzake IP-adressen, hun begrenzingen en de adresseringspolitiek zoals door de federaal bevoegde diensten is bepaald;
   • alle werkdagen backup uitvoeren van de onderscheiden servers;
   • het beheer van de LAN-netwerken (ISLP – CITRIX);
   • het beheer van de WAN-netwerken, andere dan Hilde;
   • creatie van gebruikers en verlenen van hun toegangsrechten;
 • Hij verzekert de technische bijstand van gebruikers.
 • Het ontwikkelen en gebruiken van stuurborden in het kader van intelligende led policing op het gebied van het beheer van de middelen, het personeel en de processen.
 • Het continue verbeteren van de veiligheid van het systeem om de veiligheid van de netwerksystemen en de gegevens die zich erop bevinden te garanderen.
 • Problemen proactief en reactief oplossen.
 • Indien nodig, verzekert hij een gespecialiseerde helpdeskfunctie (beperkt tot de toepassingen die in verbinding staan met de informatiestromen);

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Zuiderkempen

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Vorming informatica gevolgd of ervaring in de materie

Gewenst profiel

 

 • De ICT-assistent behoort tot het administratief en logistiek kader (Calog). Hij moet in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau C.
 • Hij/zij moet een vorming in de informatica genoten hebben of het bewijs kunnen geven van ervaring in de materie.
 • Hij/zij moet zo spoedig mogelijk in het bezit zijn van een brevet van assistent functionele beheerder, verkregen na de functionele vorming « Assistent-Functionele beheerder » (te volgen binnen de politie)
 • Vanaf zijn/haar indiensttreding verbindt de assistent zich ertoe om de basisopleiding georganiseerd door de bevoegde federale dienst, en elke bijkomende opleiding die door de directie nuttig geacht wordt, te volgen.
 • Bereid zijn om onregelmatige weekend, nacht- en dagdiensten te doen, binnen het kader van het RPPol
 • Deelname aan de beurtrol technisch beheerder (bereikbaar en terugroepbaar)
 • Hij/zij dient op korte termijn te voldoen aan het competentieprofiel van consulent- medewerker -   assistent ICT:

Mondeling uitdrukkingsvermogen :

 • Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken.

Leesvaardigheid :

 • Uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren; alle nuttige informatie inwinnen.

Schrijfvaardigheid

 • Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren
 • Over de vaardigheid beschikken om in het correct Nederlands te schrijven.

Informatieverstrekking

 • De informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen, juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen.
 • Het ontwikkelen en gebruiken van stuurborden en andere rapporteringtools.
 • Het beheer van de koppelingen in ISLP en de overige personeelsleden attent maken op eventuele tekortkomingen in het leggen van de koppelingen.
 • Het beheer van het intranet en de verduidelijking van de mogelijkheden aan de leden van het korps.
 • De ondersteuning van het ICT netwerk en van de medewerkers.
 • Het informeren over en doorverwijzen naar andere instanties.
 • Actief kunnen luisteren.
 • Contacten onderhouden met interne en externe diensten.

Sociale omgang – hoffelijkheid

 • Zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie.
 • De personeelsleden zijn beleefd,  klantvriendelijk, hulpvaardig en tactvol zowel bij interne als externe contacten.
 • Het optreden is erop gericht iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 • De kledij is verzorgd en verenigbaar met de functie.

 
Kennis van het activiteitendomein

 • Het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen
 • Een inzicht hebben in het organigram van de politiezone en zijn positie hierin.
 • Kennis hebben van de hoofdactiviteiten van de personeelsleden.

Functionele kennis

 • De kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties.
 • Er zorg voor dragen dat de informatie die wordt aangeleverd aan de functionele en technische beheerders op correcte, duidelijke wijze bij de juiste diensten wordt afgeleverd.
 • Hij/zij moet in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van het niveau C .
 • Hij/zij moet een vorming in de informatica genoten hebben of het bewijs kunnen geven van ervaring in de materie.
 • Hij/zij moet in het bezit zijn van een brevet van assistent functionele beheerder, verkregen na de functionele vorming « Assistent-Functionele beheerder ».

Technische kennis

 • De gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties.
 • Het kunnen raadplegen van databanken die van belang zijn voor de dienst.
 • De ondersteuning van het ICT-netwerk van de politiezone .
 • Kleine herstellingen aan de hardware kunnen uitvoeren.
 • Dagelijkse back-ups kunnen maken van de servers.
 • Algemene kennis hebben van courante softwarepakketten en gangbare beheerssystemen .
 • Technische bijstand aan gebruikers geven.
 • Beheer van LAN en WAN-netwerken.
 • De technische evolutie binnen zijn domein opvolgen.  
 • Kennis van relevante wetgeving i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Kennis van Sharepoint is een meerwaarde.

Actiedoelstellingen

 • In zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen
 • De richtlijnen die in het korps gelden respecteren.
 • De richtlijnen van het AIK die door het korps werden geviseerd volgen.

Operationele autonomie

 • Een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren.
 • De voorziene werktijd optimaal benutten.
 • Voldoende flexibel zijn wat de uitoefening van de taken en de werkregeling betreft.
 • Zelfstandig zowel als in team kunnen werken

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Onder leiding van de korpschef wordt een eerste selectie gedaan op basis van de motivatiebrief en het curriculum vitae. De kandidaten die in aanmerking komen, zullen uitgenodigd worden voor een mondelinge proef. De selectiecommissie bestaat uit: korpschef, een lid met kennis op het gebied van ICT en het diensthoofd HRM (tevens secretaris).

 

Hoe solliciteren ?

 • Uiterste datum voor het insturen van kandidaturen: 11 oktober 2018
 • Sollicitaties worden aanvaard  per mail (hrm@politiezuiderkempen.be) of per brief (Politie Zuiderkempen, t.a.v dienst HRM/ werving en selectie, De Merodedreef 15 te 2260 Westerlo)
 • Mits toevoeging van volgende documenten:
 • Motivatiebrief
 • CV
 • Diploma, indien van toepassing bewijs van ervaring
 • Uittreksel uit het strafregister (van maximum 3 maanden oud)

 

 

Informations

Naam
GOOLAERTS
Voornaam
Marjan
Functie
Diensthoofd HRM
E-mail
hrm@politiezuiderkempen.be
Telefoon
014/53.96.07
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6034 N 18 15
Korps/directie/dienst
5395 - Haacht
Werkplaats
Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring in een IT-omgeving is een pluspunt.

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als medewerker van de afdeling Informatiebeheer & Technologische Ondersteuning sta je in voor de ondersteuning van het beheer van diverse informaticasystemen in samenspraak met interne en externe partners. Je draagt zorg voor de continuïteit van de werking en beveiliging van de informaticasystemen.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je monitort, zorgt dat de diverse servers en netwerksystemen blijven draaien en voorziet het onderhoud. Daarnaast plan je de capaciteit om een continue beschikbaarheid van de servers en netwerk te garanderen.
 • Je actualiseert configuratiedossiers van servers en licenties en volgt ze op.
 • Je verbetert continu de veiligheid van het systeem om de veiligheid van de netwerksystemen en de gegevens die zich erop bevinden te garanderen.
 • Je verleent technische bijstand bij collega's die computerproblemen ondervinden.
 • Je voert opzoekingen uit via het internet om problemen proactief en reactief op te lossen.
   
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Onder het motto "Samen naar veilig en leefbaar" trachten wij een excellente politiezorg te leveren. Dit houdt in dat we gemeenschapsgericht en informatiegestuurd willen werken. 

Ben jij diegene die met ons Team Informatiebeheer en Technologische Ondersteuning de bestaande en toekomstige toepassingen zo transparant mogelijk kan beheren, verwerken en implementeren in het moderne politiewerk?

Meer informatie over de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen kan je terugvinden op onze:

Extra aanbod
Persoonlijke opleidings- en ontwikkelingskansen om jouw talenten maximaal te laten schitteren.
Een goede 'work-life balance' door glijdende werktijden.
Gewenst profiel
 • Kennis van de informatica-apparatuur; 
 • Noties hebben van LAN-netwerken (ISLP – Citrix) is een pluspunt;
 • Kennis hebben van standaard producten zoals (Windows Server – Office 365 – Linux);
 • Kennis van relevante wetgeving i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • Zin voor initiatief en creativiteit;
 • Zin hebben voor verantwoordelijkheid en plichtsbewust zijn;
 • Werkt ordelijk, zin hebben voor flexibiliteit, groepsgeest;
 • Zelfstandig zowel als in team kunnen werken;
 • Analysevermogen hebben en problemen kunnen oplossen;
 • Schriftelijk kunnen rapporteren, vlotte en correcte schrijfstijl;
 • Blijk geven van assertiviteit, maar zich tegelijkertijd sociaal en klantgericht gedragen;
 • Voldoende flexibel zijn wat de uitoefening van de taken en de werkregeling betreft;
 • Bereidheid tot het volgen van interne en externe vormingssessies;
 • Stressbestendig zijn;
 • Discreet betrouwbaar en loyaal zijn;
 • Zich houden aan het beroepsgeheim;
 • Kennis van Sharepoint wordt als meerwaarde beschouwd.
   
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Tijdens het gestructureerd interview wordt gepolst naar je kennis, inzichten, vaardigheden, inzichten, motivatie en attitudes. 

Het sollicitatiegesprek wordt afgenomen door:

 • De korpschef
 • De coördinator beleid;
 • Een personeelslid van het administratief en logistiek kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat te werk kan worden gesteld, met ten minste het niveau van assistent;
 • De secretaris van het politiecollege.

In geval van overmacht kan beslist worden om een vervanger aan te duiden.

 

Het gaat om een dringende externe werving met mogelijkheid op statutarisatie na publicatie en geschikt te worden bevonden in de eerst volgende mobiliteitscyclus. Je wordt in dienst genomen met een contract van bepaalde duur voor maximum 12 maanden. Na deelname aan een succesvolle mobiliteitsprocedure kan je worden gestatutariseerd in je eigen functie.

Informations

Naam
Somers
Voornaam
Tom
Functie
CP Beleid - Ontwikkeling & Informatie
E-mail
PZ.BHK.Steun@police.belgium.eu
Telefoon
015509121
Korps/directie/dienst
PZ Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen