Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

D

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 7103 T 19 02
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
Geen diploma vereist
Niveau
D
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De bediende fitting rooms draagt bij aan de verschillende aspecten van het beheer van de sectie. Hij kan opgeroepen worden om steun te geven aan de bureaus van de sectie, voornamelijk door het bureau Mag Uniform, ondermeer voor het beheer van de passets, de pasbeurten en de opvolging van de aspirant inspecteurs (basis- en functieuitrusting). Hij ziet er op toe dat de logistieke keten eenvoudig, correct en snel verloopt. Hij ziet toe op de klantentevredenheid van de dienst.

A. Als Logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren

Voorbeelden van taken :

 • Organiseren en plannen van de maatnames van de basisuitrusting en de functieuitrusting voor de politiezones (via de camion, passets of een externe organisatie)
 • Praktische regelingen treffen zodat de uitrusting gedistribueerd wordt. - Een logistieke steun aan de dienst bieden. - …

B. Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • Documenten/dossiers klasseren en opzoeken
 • Steun verlenen aan de verificatie van de ontvangst van uitrusting.

C. Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorverwijzen naar specialistische diensten of personen
 • Uitleg geven aan klanten met betrekking tot de procedure en in geval van problemen nadenken over een klantgerichte oplossing met respect voor de procedures en regels
 • Informatie vragen en/of documenten consulteren om te kunnen antwoorden op vragen van klanten
 • ...
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers. De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis

 • Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen.
 • De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
 • Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.  
 • Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: later te bepalen.

Informations

Naam
Dyckmans
Voornaam
Aurelie
Functie
Diensthoofd - Chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01.
Korps/directie/dienst
DRL/Resources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 7011 T 19 05
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Van september tot december
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
Geen diploma vereist
Niveau
D
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De chauffeur van de pool chauffeur verzorgt het vervoer van personen (delegaties, VIP, personeelsleden,…) binnen onze organisatie. Hij verzekert ook soms het vervoer van diverse documenten/ pakketen (levering van post, afhaling van een pakket, levering van dringende documenten,…)

Als logistiek uitvoerder zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

Voorbeelden van taken:

· Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.

· De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.

· Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

· Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.

· De milieuvoorschriften respecteren.

 

Als Chauffeur het vervoer van personen en/of documenten/pakketen verzorgen om er voor te zorgen dat deze tijdig op een veilige en efficiënte manier op de juiste bestemming aankomen.

Voorbeelden van taken:

· Vervoeren van mensen en/of documenten/ pakketen volgens de behoeften van de organisatie

· Een rijtraject kiezen dat aangepast is aan de vervoerde personen, de opdracht, de tijd, het energiebesparend en rekening houdend met de verkeersregels.

· Het dagelijks onderhoud van het voertuig verzorgen (tanken, controle uitvoeren en aanpassen van de verschillende vloeistofniveaus, schoonmaken van voertuig…)

· Bijhouden van de boorddocumenten,

· Tijdens de wacht een administratieve, materiële of logistieke steun aan de dienst bieden.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support biedt gespecialiseerde logistieke dienstverlening aan eenheden van de federale politie van Brabant en, op hun vraag, aan politiezones, alsook een nationale steun wat betreft specialisaties (wapens, zware voertuigen,…). DRL-S is samengesteld uit vier secties, waarvan de sectie Coördinatie erop toeziet dat opdrachten van de dienst gerealiseerd worden binnen de gewenste termijn en met de nodige middelen. Intern coördineert zij om de werking van de diensten van DRL-S te optimaliseren en extern coördineert zij met de partners om de onderlinge steun tussen de federale logistieke diensten te faciliteren.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

 • U heeft een flexibele instelling wat betreft weekend en avonduren 
 • U heeft een rijbewijs B en / of C
 • U bent een gemotiveerde kandidaat die zich in elke situatie kan aanpassen
 • Kennis van de tweede landstaal is een meerwaarde

Praktische kennis :

Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen.

Rekruteringsreserve van  24 maanden.

Informations

Naam
Dyckmans
Voornaam
Aurelie
Functie
Diensthoofd - Chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 7010 T 19 05
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Baron Guillaume Van Hammestraat 31
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Van september tot december
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
Geen diploma vereist
Niveau
D
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De chauffeur staat in voor de voorbereiding, de verdeling en het transport van goederen, zowel fysiek als administratief, met respect voor de geldende procedures en normen om bij te dragen aan de ter beschikking stelling van goederen aan personeelsleden van de organisatie zodat zij vlug uitgerust zijn en hun missies kunnen volbrengen.

 

Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 

Voorbeelden van taken

•      Ontvangen en lossen van de voertuigen met referentie naar de transportdocumenten en het waarborgen van de integriteit door een juiste behandeling en juiste opslag te verzekeren (pictogrammen, zones,...)

•      Behandelen (verzamelen, vervolledigen, registreren en versturen) van de documenten van bestellingen (leveringsbonnen en pv's, etiketten) en stocks en inventarissen beheren

•      Behandelen van de goederen en de bestellingen voorbereiden door orderpicking, schroot en de retours evacueren (archiefbakken, banden, bussen) naar de bevoegde diensten.

•      Rondes organiseren naar de verschillende bestemmelingen op basis van een wekelijkse planning en van interne procedures

•      De properheid van de voertuigen (vrachtwagens, clark, transpaletten,...) verzorgen alsook hun goede functionering (water- en olieniveau, lichten, technische controle, controle van eventuele mankementen)

• ...

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb. overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

 

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

 

De dienst Asset Management is onderverdeeld in vier secties, waaronder de sectie Magazijnen en Distributie. Deze sectie is op zijn beurt onderverdeeld in drie bureaus (Uniform, Functie-uitrusting en Distributie) die vier functionaliteiten verzekert.

 

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een rijbewijs C of CE.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

• Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

• Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: later te bepalen.

Rekruteringsreserve : 24 maanden.

 

 

 

Informations

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurelie
Functie
Diensthoofd - Chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 7101 T 19 02
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Baron Guillaume Van Hammestraat 31
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
Geen diploma vereist
Niveau
D
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De chauffeur staat in voor de voorbereiding, de verdeling en het transport van goederen, zowel fysiek als administratief, met respect voor de geldende procedures en normen om bij te dragen aan de ter beschikking stelling van goederen aan personeelsleden van de organisatie zodat zij vlug uitgerust zijn en hun missies kunnen volbrengen.

 

Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 

Voorbeelden van taken

•      Ontvangen en lossen van de voertuigen met referentie naar de transportdocumenten en het waarborgen van de integriteit door een juiste behandeling en juiste opslag te verzekeren (pictogrammen, zones,...)

•      Behandelen (verzamelen, vervolledigen, registreren en versturen) van de documenten van bestellingen (leveringsbonnen en pv's, etiketten) en stocks en inventarissen beheren

•      Behandelen van de goederen en de bestellingen voorbereiden door orderpicking, schroot en de retours evacueren (archiefbakken, banden, bussen) naar de bevoegde diensten.

•      Rondes organiseren naar de verschillende bestemmelingen op basis van een wekelijkse planning en van interne procedures

•      De properheid van de voertuigen (vrachtwagens, clark, transpaletten,...) verzorgen alsook hun goede functionering (water- en olieniveau, lichten, technische controle, controle van eventuele mankementen)

• ...

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb. overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

 

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

 

De dienst Asset Management is onderverdeeld in vier secties, waaronder de sectie Magazijnen en Distributie. Deze sectie is op zijn beurt onderverdeeld in drie bureaus (Uniform, Functie-uitrusting en Distributie) die vier functionaliteiten verzekert.

 

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een rijbewijs C of CE.

Gewenst profiel

De gezocht chauffeur zal toch moeten:

- De gevraagde taken uitvoeren

- Informatie begrijpen en informatie aan de betrokken personen doorgeven

- Zelfstandig werken

- Klantgericht zijn

- Respect en inzet tonen

- Gemotiveerd zijn

- In teamverband werken

- Zich onwikkelen willen

- De veiligheidsmaatregelen en beschermingsuitrusting gebruiken

- Houder zijn van een rijbewijs C of CE

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: later te bepalen.

Rekruteringsreserve : 24 maanden.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan kennis en vaardigheden op het betrokken gebied.

 

 

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurelie
Functie
chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL