Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Bediende (D)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 7200 T 18 05
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Geen diploma vereist.

Niveau
Bediende (D)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De onthaalbediende verzekert de toegangscontrole van de complexen en verzorgt het onthaal van bezoekers.

Als onthaalpersoneel burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden.
Voorbeelden van taken:
- het beantwoorden van telefoons of het te woord staan van bezoekers
- informatie en doorverwijzing van de bevolking naar de adequate instanties

Als vrijwaarder van de veiligheid de taken in verband met de veiligheid plannen, coördineren en/of uitvoeren en de eindbeslissing tot het gevolg dat aan het dossier moet worden gegeven op basis van het risico voor de veiligheid om plaatsen, infrastructuren en/of de toegang tot functies of gevoelige/geclassificeerde informatie te beveiligen.
Voorbeelden van taken:
- erover waken dat de preventieve richtlijnen in verband met brandveiligheid correct worden toegepast
- veiligheidsprocedures voor het personeel toepassen in samenwerking met de betrokken diensten
- de bevoegde diensten op de hoogte brengen van alle problemen in verband met de veiligheid van de infrastructuren of de gegevensbanken: regelmatig de agenda/mailbox van de wacht raadplegen en de rapporten van de wacht vervolledigen, sleutelregister en pakjesregister aanvullen
- Controleren van toegangs- en parkeerkaarten
- uitvoeren van inspectierondes
- Screeningprocedures toepassen voor bezoekers en externe firma’s

Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
Voorbeelden van taken:
- Steun verlenen aan de postdienst, indien nodig: kleine zendingen ontvangen en betrokken dienst verwittigen
- Uitvoeren van contacteerbaar en oproepbaar personeel van CCI, CCM en de transportdienst in noodgevallen.
- zorgen voor de ontvangst, de opslag en de levering van het materiaal en/of van de uitrustingsstukken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal D1A (minimum €21543.79 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support biedt gespecialiseerde logistieke dienstverlening aan eenheden van de federale politie van Brabant en, op hun vraag, aan politiezones, alsook een nationale steun wat betreft specialisaties (wapens, zware voertuigen,…). De dienst samengesteld uit vier secties, waarvan de sectie Facility Management.

De sectie Facility Management is gericht op het volledige facilitaire beheer van de infrastructuren van de Federale Politie in BXL (RAC en GMJ). Het objectief van deze sectie is het optimaliseren van de werkomgeving, en dit zowel vanuit het oogpunt van de medewerkers (efficiënter werken) als vanuit het oogpunt van besparingen. Ze biedt steun aan voor het geheel van de diensten van de bezetter zodoende dat deze zich volledig kan concentreren op zijn core-business. De sectie biedt een professionele en efficiënte logistieke steun aan. Ze organiseert en wendt de middelen aan die toelaten om aan de bezettende directies een coherente, globale en adequate oplossing aan te bieden voor het geheel van functioneringsproblemen die niet tot hun core-business behoren en op deze manier de kosten van bepaalde gemeenschappelijke diensten te delen.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en
behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en
informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het
beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies
strikt opvolgen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurélie
Functie
Diensthoofd DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL - Resources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 7999 N 18 05
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
Geen diploma vereist
Vereiste ervaring

Ervaring in een beroeps of technische richting is een meerwaarde.

Niveau
Bediende (D)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Instaan voor het dagelijks onderhoud, de technische interventies en herstellingen van de gebouwen en/of de voertuigen met oog op het verzekeren van een optimale en efficiënte werking van de infrastructuur en/of het voertuigenpark van de federale politiecomplexen binnen de provincie Antwerpen.

A.  Als technicus:
De machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
Voorbeelden van taken:

 • Uitvoeren van kleine herstellingen of werken in het gebouw om de goede werking, uitstraling of instandhouding ervan te garanderen
 • Signaleren van vastgestelde gebreken in het gebouw om een snelle en efficiënte herstelling ervan te bekomen  
 • Uitvoeren van diverse klussen met betrekking tot materieel en voertuigen
 • Verlenen van assistentie bij aanvraag tot ondersteuning
 • Instaan voor het afvalbeheer  
 • Functioneren als koerierdienst tussen de verschillende sites

Bij hoogdringendheid bestaat de mogelijk om ingeschakeld te worden bij het uitvoeren van taken die niet onmiddellijk behoren tot het eigenlijke takenpakket, maar wel passen binnen de aanwezige vereiste competenties

B.  Als contactpersoon:
Antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
Voorbeelden van taken:

 • Beantwoorden van telefoons of te woord staan van bezoekers
 • Geven van informatie aan klanten
 • Doorverwijzen van bezoekers naar de juiste instanties

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal D1A (minimum €21543.79 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.  
 
De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid ‘financiën en logistiek’ binnen de CSD en de FGP.

Gewenst profiel

Kennis:

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis:

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag:

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Kennistest: Praktische proef (uitsluitend).
 • Selectiecommissie: Nader te bepalen.
 • Wervingsreserve: 24 maanden

 

Informations

Naam
Roosen
Voornaam
Birgitt
Functie
wnd. Teamleider logistiek
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/829.71.01
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen