Niveau C - Contractueel

Administratief medewerker Dienst ICT

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5415 PZ GENT
Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent
Uiterste inschrijvingsdatum
03.06.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
50
Referentienummer
G 6154 N 22 05

Jobomschrijving

Ben jij een administratieve duizendpoot, met een gezonde interesse en wat feeling voor ICT? Durf je verantwoordelijkheid op te nemen binnen een divers takenpakket en schrik je niet terug van een uitdaging? Dan zijn we op zoek naar jou!

De administratief medewerker ICT gaat aan de slag met de verschillende administratieve taken binnen de dienst ICT. Je ondersteunt het diensthoofd en het bureau Telematica. Je staat in voor taken zoals verslaggeving, bestellingen en financiën, toegangsbeheer,… Je durft ook voorstellen te doen om jouw eigen werking en die van de dienst te verbeteren. Je werkt zowel zelfstandig aan verschillende taken en projecten en durft deze eigenhandig te analyseren en op te lossen. Daarnaast werk je ook nauw samen met de collega's van de verschillende bureaus ICT.

Als administratief medewerker ICT:

• Ben je back-up voor de collega toegangsbeheer.
• Beheer je de planning van de dienst.
• Volg je bestellingen en facturaties op.
• Sta je in voor licentiebeheer.
• Geef je administratieve ondersteuning bij de inventarisatie van het ICT-materiaal binnen het korps.
• Verzorg je de verslaggeving bij vergaderingen en overlegmomenten.
• Neem je verschillende administratieve taken ter ondersteuning van het diensthoofd ICT en het bureau Telematica.

In deze job kan je permanent rekenen op de ondersteuning van de teamleider en collega's.

Presentatie vd. dienst

Politiezone (PZ) Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen, die werkt in én vanuit de culturele en historische provincie- en studentenstad Gent.
Dagelijks zet zij zich in om de basispolitiezorg te bieden aan meer dan 260.000 Gentenaren en aan de talrijke bezoekers van de stad! Een taak die volbracht wordt door 1150 operationele personeelsleden en 200 administratieve en logistieke medewerkers.
Als grote zone is er dan ook een grote diversiteit in het administratief werk, wat varieert?van HR-ondersteunende taken over boekhoudkundige taken tot magazijnbeheer.

Leer de zone alvast even kennen via dit filmpje.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Wil je weten welk profiel we zoeken en welke competenties we belangrijk vinden, klik dan snel door naar onze jobsite Jobpol

• Je bent klantgericht.
• Je draagt bij tot een goede teamgeest.
• Je bent een doorzetter.
• Je bent stressbestendig.
• Je bent stipt en punctueel.
• Je bent betrokken en geëngageerd.
• Je bent bereid jezelf blijvend te ontwikkelen.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectie door zone/dienst

Je dient jouw dossier, met CV en motivatiebrief door te sturen naar de dienst Rekrutering en Selectie in Brussel. Je kan het sollicitatieformulier hiervoor vinden via onderstaande link.

Deze vacature vereist een uitgebreide motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen toegevoegd te worden.

• Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes conform het functieprofiel.

• Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Glijdende werkuren, geen weekendwerk
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een elektrische fiets voor woon-werkverkeer en persoonlijke verplaatsingen.
 • Via onze sociale dienst: korting in diverse handelszaken en pretparken
Referentienummer: G 6154 N 22 05