Niveau C - Contractueel

Assistent Financiën

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5389 PZ HAGELAND
Eugeen Coolsstraat 11, 3460 Bekkevoort
Uiterste inschrijvingsdatum
15.07.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
25
Testen
Geen centrale testen bij DPRS
Referentienummer
P 6112 N 22 04

Jobomschrijving

Je zal ondersteuning bieden bij de financieel gerichte taken in samenwerking met de dienst Personeel, Logistiek en Financiën.

Wat betreft de financiële dienst:
- Opmaak en opvolging van de bestelbonnen;
- Beheer van de facturatie: inschrijven, controleren, registreren en voorbereiding voor betaling door de bijzonder Rekenplichtige van de zone;
- Opmaak van invorderingen en controle van de betalingen hiervan;
- Opvolgen van de betaalherinneringen;
- Opmaak van de nodige documenten voor het politiecollege wat betreft het financiële luik;
- Verwerking van de rekeninguittreksels;
- Boeken van de loonbestanden;
- Eenvoudige ondersteuning bieden bij het afsluiten van de jaarrekening en opmaak van de begroting;
- Beheer van het algemeen klassement van facturen, betaallijsten, uittreksels;                                                                                                                             - - - ...                                                                                                                      

Wat betreft de logistieke dienst:
- De voorbereidingen van de aankoopdossiers volgens de richtlijnen van de wet op de overheidsopdrachten;
- Het samenstellen van aankoopdossiers;
- …

Wat betreft de personeelsdienst:
- Samenwerken met en instaan als back-up van collega's binnen de dienst;
- …

Je kan ook gevraagd worden om bijkomende ondersteuning te bieden bij andere taken binnen de dienst Personeel, Logistiek en Financiën teneinde de continuïteit van de dagelijkse werking te garanderen.
Op vraag van de korpsleiding kan je ook instaan voor de uitvoering van extra taken niet tot de eigen dienst behoren (o.a. onthaal)

 

Presentatie vd. dienst

De politiezone Hageland bestaat uit de gemeenten Bekkevoort, Kortenaken, Glabbeek, Geetbets en Tielt-Winge. 

In onze landelijke zone zijn collegialiteit, solidariteit en sfeer onze grootste troeven.  Op regelmatige basis worden er activiteiten georganiseerd om de band met elkaar te verstevigen.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

- Flexibiliteit is voor jou vanzelfsprekend;
- Je kan zelfstandig aan de slag gaan;
- Je  hebt zin om regelmatig nieuwe dingen te leren;
- Cijfermatig sterk zijn, is een must;
- Collegialiteit is voor jou een extra werkstimulans;
- Je kan jezelf terugvinden in de waarden van onze politiezone;

- Je hebt een goede kennis van relevante informaticatoepassingen;
- Je bent bereid om je te verdiepen in specifieke taken binnen financiën;
- De bent bereid om de basisprincipes van de wet op de overheidsopdrachten onder de loep te nemen;
- Kennis van een boekhoudprogramma is een pluspunt;

- Je hebt de bereidwilligheid om ook andere taken uit te voeren naargelang de noden van de zone;
- Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel op schriftelijk als mondeling vlak.

Selectiemodaliteiten

Voor deze vacature worden er geen algemene testen afgenomen,
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
U zal zowel een mondelinge als een schriftelijke selectie doorlopen.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Tijdelijk contract met optie vast na een positieve evaluatie
 • Training on the job: we voorzien tijd en begeleiding bij je leerproces
Referentienummer: P 6112 N 22 04