Niveau C - Contractueel

Assistent Logistiek secretariaat

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5411 PZ VILVOORDE-MACHELEN
Zennelaan 76, 1800 Vilvoorde
Uiterste inschrijvingsdatum
10.07.2022
Arbeidsregeling
Vervangingsovereenkomst  
Voltijds
Testen
Geen centrale testen bij DPRS
Referentienummer
P 6113 N 22 06

Jobomschrijving

 • Beheer voertuigenpark
 • Beheer bestellingen kledij en bestand kledijpunten
 • Stockbeheer uitrusting en kantoormateriaal
 • Dagelijkse opvolging defecten aan gebouwen en materieel
 • Algemeen secretariaatswerk (verwerking, verdeling en scanning binnenkomende briefwisseling, klasseren en fotokopiëren, in eerste lijn telefoon beantwoorden voor afwezige collega's)
 • Beheer bibliotheek
 • Dossieradministratie 
 • Indien nodig bijstand verlenen op andere diensten van het politiekorps

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • sociaal contactvaardig zijn
 • dienstverlenende en positieve ingesteldheid
 • klantvriendelijk en tactvol zijn
 • stressbestendig zijn
 • onpartijdig, discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn, ....
 • polyvalent zijn
 • flexibel en beschikbaar zijn
 • goede kennis MS-office (word, excel, ...)
 • oog hebben voor orde, stiptheid en respect voor termijnen, ....

Selectiemodaliteiten

Voor deze vacature worden er geen algemene testen afgenomen,
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
Referentienummer: P 6113 N 22 06