Statutair

Commissaris

Vacante plaatsen: permanente rekrutering
Diploma
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Uiterste inschrijvingsdatum
31.07.2022
Inschrijvingsperiode
31.07.2022

Jobomschrijving

Commissarissen van politie worden wel eens de managers van de politie genoemd. En niet zonder reden!

Ze leiden en begeleiden teams, maken dat (strategische) objectieven bereikt worden, managen belangrijke informatie, nemen beslissingen, ontwikkelen actieplannen én zetten die acties ook op poten.

Als commissaris zijn de jobopportuniteiten legio. Zo kan je in elk politiekorps aan de slag, of het nu één van de 185 korpsen van Lokale Politie of het korps van de Federale Politie betreft.

Wist je trouwens dat je tijdens de 24 maanden opleiding ook volledig betaald wordt?

Voorafgaand aan de selectieproeven zal een online infosessie via Teams voor de geïnteresseerde kandidaten doorgaan op 1 augustus om 10 uur. Inschrijven kan via deze link.


Opgelet : de proef « Commentaarverhandeling » zal plaatsvinden op 22 September 2022.

Presentatie vd. dienst

Als commissaris zijn de jobopportuniteiten legio. Zo kan je in elk politiekorps aan de slag, of het nu één van de 185 korpsen van Lokale Politie of het korps van de Federale Politie betreft.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard.
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Inschrijvingsbewijs laatstejaarsstudent tot het behalen van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds drie maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
 • Gratis medische zorgen