Niveau B - Statutair

Consulent - opleider sport ? GPI37

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Consulent
Plaats van tewerkstelling
5339 PZ BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE
Glibertstraat 1, 1000 Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum
13.06.2022
Max. aantal inschrijvingen
30
Referentienummer
S 5020 T 21 05

Jobomschrijving

De opleider sport – GPI37 omkadert, traint en geeft opleiding aan de personeelsleden van de politiezone 5339, zowel aan het operationeel als aan het calog personeel steeds in het kader van de GPI37.

De opleider sport – GPI37 is bereid om deel te nemen aan verschillende opleidigen binnen zijn domein om te streven naar een excellente uitvoering van zijn functie.

De opleider sport – GPI37 zal eveneens deelnemen aan acties en evenementen dewelke een raakvlak hebben met de geweldbeheersing zonder vuurwapen ( GPI48).

De opleider sport – GPI37 draagt bij aan de sportieve politiek die heerst binnen de politiezone.

Taken (niet gelimiteerd) :

 • Het geven van praktische sportlessen op het grondgebied van politiezone 5339 ;
 • De taken dewelke aan de functie van opleider verbonden zijn uitvoeren en verzekeren ;
 • In opdracht van de politiezone 5339 deelnemen aan acties en evenementen binnen het domein sport ;
 • Bijdragen tot een positief imago van de politie op het gebied van welzijn en sport ;
 • Aandacht hebben voor de  sportieve conditie van het personeel binnen de politiezone 5339 ;
 • Ondersteuning bieden aan collega's dewelke met sport willen starten of hernemen ;
 • Het fysieke niveau onderhouden dat vereist is voor het uitoefenen van de job ;
 • Beheren, verwerken en plannen van taken en diverse aanvragen alsook de planning van de uren opmaken ;
 • Houdt toezicht op, coacht en stuurt GPI37-assistent-trainers aan, indien nodig ;
 • Neemt deel aan interne en externe opleidingen om zijn/haar kennis binnen zijn werk domein uit te breiden en up too date te houden ;
 • Het opstellen van een administratief document volgend de normen van de zone 5339 om de sport binnen de zone te omkaderen ;
 • Beheer van de partnerschapsovereenkomsten met de sportvoorzieningen van de stad Brussel ;
 • Vergaderen met verschillende diensten om sport binnen de politiezone te optimaliseren ;
 • Voedingsadviezen geven aan personeelsleden van de zone 5339 ;
 • Het punctueel begeleiden van externe stagiairs bij hun sportopleiding ;
 • Het promoten en uitwerken van het sportbeleid van de politiezone.

Presentatie vd. dienst

De meergemeentenzone Brussel HOOFDSTAD Elsene omvat het grondgebied van de stad Brussel; de deelgemeenten Laken, Neder-over-Heembeek en Haren; en de gemeente Elsene.

De bevolking is zeer divers en dat is merkbaar op verschillende vlakken. Niet alleen zijn alle sociale lagen van de bevolking vertegenwoordigd, maar ook een waaier aan nationaliteiten en etnische origines hebben in Brussel een vaste stek gevonden. Daarenboven kan men de aanwezigheid van verschillende nationale en internationale instellingen, administraties en bedrijven die zich op het grondgebied van onze politiezone hebben gevestigd niet negeren. Dagelijks verwelkomt de politiezone op haar territorium ook vele pendelaars en toeristen die genieten van de verschillende historische trekpleisters en die deelnemen aan de recreatieve en culturele evenementen en activiteiten. Al deze evenementen beheren in de context van een grootstad is een echte uitdaging. Een gepast antwoord vinden is niet altijd gemakkelijk en de werking van de politiezone moet onder alle omstandigheden flexibel en creatief zijn.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Specifieke diplomavereisten
  Bachelor zijn in de lichamelijke opvoeding.

  In het bezit zijn van het brevet opleider of bereidt zijn dit brevet te behalen ;
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • CALOG niveau B ;
 • Bachelor zijn in de lichamelijke opvoeding ;
 • In het bezit zijn van het brevet opleider of bereidt zijn dit brevet te behalen ;
 • De waarden van de geïntegreerde politie onderschrijven ;
 • In bezit zijn van het brevet EHBO ;
 • Opleider EHBO zijn is een pluspunt ;
 • Een specialisatie binnen sporttraumatologie is een pluspunt ;
 • Ervaring hebben met het geven van sportlessen zowel praktische opleidingen als theoretische opleidingen ;
 • Zowel individueel als in ploeg kunnen werken ;
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B ;
 • Blijk geven van belangstelling voor de nieuwe IT-tools die binnen de geïntegreerde politie worden gebruikt (Yammer, Teams, enz.) ;
 • Bereidt zijn tot het volgen van cursussen ter verbetering van de kennis van het Nederlands en/of het Frans ;
 • In goede fysieke conditie zijn en dit onderhouden ;
 • Sociaal vaardig zijn en stressbestendig ;
  Flexibel en beschikbaar zijn voor de dienst ;
 • Operationele ervaring hebben is een pluspunt ;
 • Blijk geven van discretie, integriteit en loyaal zijn ;
 • De sport-GPI37 opleider zal verschillende rapporten kunnen opstellen voor eventuele arbeidsongevallen of elk ander rapport dat door de hiërarchie wordt gevraagd ;
 • Hij/zij zal ook iemand kunnen begeleiden bij zijn/haar sportrevalidatie (revalidatie) ;
 • Hij/zij zal ook in staat zijn volledige dossiers op te stellen voor de aankoop van sportuitrusting, zowel collectief als individueel ;
 • Hij/zij zal een jaarverslag over de aangeboden sportactiviteiten kunnen voorleggen ;
 • Hij/zij zal de personeelsleden moeten opleiden en begeleiden bij hun sporttests tijdens de aanwerving.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectie door zone/dienst

Een CV en een motivatiebrief toevoegen.

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
 • Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
 • Onze politiezone gaat mee in The New Way Of Working: We zetten sterk in op het zelfsturend of autonoom werken; We proberen voor onze medewerkers ook een goede werk-privébalans te garanderen.
Referentienummer: S 5020 T 21 05