Niveau C - Statutair

ICT-Assistent

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
ICT-Assistent
Plaats van tewerkstelling
5446 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST
Van Steenestraat 10, 8300 Knokke-Heist
Uiterste inschrijvingsdatum
22.05.2022
Max. aantal inschrijvingen
5
Referentienummer
S 6012 N 22 02

Jobomschrijving

De ICT-assistent ondersteunt de dienst systeembeheer door:
• Technische vragen van medewerkers te beantwoorden via de helpdesk
(eerstlijnsondersteuning);
• Actief mee te werken om nieuwe technologische toepassingen te implementeren;
• De ICT-infrastructuur (netwerk, hardware, software) up-to-date te houden;
• Het beheren van gebruikers en hun profielen;
• Technische defecten aan te pakken en op te volgen;
• Deel te nemen aan de beurtrol permanentie ICT;
• Interne opleidingen te organiseren over informatica-topics.
Kortom, samen als ICT-team instaan voor een klantgerichte en efficiënte dienstverlening.
Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Vereiste ervaring
 • Specifieke diplomavereisten
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Een vorming in de informatica of relevante ervaring is een pluspunt;
• Grondige kennis van het Nederlands en basiskennis van technisch Engels;
• Algemene kennis van netwerken en besturingssystemen;
• Kennis het Office 365-pakket en Microsoft-producten in het algemeen;
• Bekwaam om hardwarematige problemen op te lossen;
• Grote affiniteit met het informaticagebeuren;
• Leergierig zijn naar nieuwe informaticakennis om deze te versterken en te onderhouden;
• Inzicht in programmeerlogica is een pluspunt;
• Windows Server-, Linux-kennis is een pluspunt;
• HTML-, PHP-, CSS-, MySQL en Javascript-kennis mag, maar is geen must;
• Kennis van CMS-webplatformen en in het bijzonder Wordpress is een pluspunt.
• Rijbewijs B is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectie door zone/dienst

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: S 6012 N 22 02