Niveau C - Contractueel

ICT-Medewerker

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
ICT-Assistent
Plaats van tewerkstelling
5907 PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD
Zwarte-Brugstraat 6, 3500 Hasselt
Uiterste inschrijvingsdatum
29.05.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  
Voltijds
Testen
Geen centrale testen bij DPRS
Referentienummer
P 6067 N 21 14

Jobomschrijving

De wereld van de technologie evolueert razendsnel. De politiezone Limburg Regio Hoofdstad
zet dan ook volop in op innovatieve vooruitgang en digitalisering. Zo brengen we de nieuwste technologie op het terrein als ondersteuning bij diverse acties.

We zijn op zoek naar een nieuwe collega die mee wil helpen bouwen aan deze innovatieve evolutie voor en door de politie. Ben jij ook geïntrigeerd door ICT, nieuwe technologieën en innovatieve doorbraak?

 • Je adviseer en ondersteunt het diensthoofd ICT en de korpsleiding betreffende technologische en innovatieve ontwikkelingen.
 • Ter ondersteuning van het diensthoofd, verzeker je de dagdagelijkse coördinatie van het team ICT.
 • Je werkt mee aan de aankoopdossiers m.b.t. informatica en volgt deze ook op.
 • Je neemt deel aan de behoefteanalyse inzake informaticamateriaal.
 • Je staat in voor de nazorg en opvolging van de geïmplementeerde producten.
 • Je kan de vereisten/wensen van de gebruikers op de werkvloer vertalen naar IT-mogelijkheden.
 • Je begeleidt en ondersteunt jouw collega's bij moeilijke situaties om deze zo snel mogelijk op te lossen.
 • Je staat in voor het beheer en de bewaking van de lokale ICT-infrastructuur.
 • Je behoudt het overzicht van de back-up en herstel van de beschikbare data.
 • Je stelt de nodige procedures en documentatie op om operationeel beheer van de applicaties en incidentanalyse te ondersteunen.
 • Je staat in voor het aanbieden van eerste- en tweedelijns ondersteuning (=Incidentoplossing voor de eindgebruiker en ondersteuning.
 • bedrijfstoepassingen ) zowel telefonisch, via e-mail of ter plaatse.
 • Je staat in voor de ontwikkeling van toepassingen (Powerapps, Acces, ….)
 • Je beheert de toegangsrechten van gebruikers voor de diverse softwaretoepassingen.

 

Presentatie vd. dienst

Onze politiezone Limburg Regio Hoofdstad is een politiekorps van meer dan 400 personeelsleden en staat in voor de leefbaarheid en veiligheid in zes gemeenten.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • Je hebt kennis van vigerende wetgeving en wettelijke bepalingen.
 • Je bent bereid je expertise permanent verder te ontwikkelen.
 • Je bezit voldoende kennis betreffende: Windows Desktop/Server, Citrix, LAN, MS Office, Exchange, AD, ISLP, Database, web standaarden,..
 • Je hebt kennis van hard- en software.
 • Je kan zelf prioriteiten stellen betreffende de toegewezen opdrachten.
 • Je stressbestendigheid, probleemoplossend vermogen en je organisatorisch skills, maken van jou de ideale teamspeler.
 • Je onderhoudt bestaande contacten en werkt samen externe partners
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent assertief.
 • Je bent flexibel en bereid deel te nemen aan de ICT wachtdienst.

Selectiemodaliteiten

Voor deze vacature worden er geen algemene testen afgenomen,
 • Selectie door zone/dienst

Wij organiseren een schriftelijke proef in het politiehuis van Politiezone Limburg Regio Hoofdstad, Zwarte-Brugstraat 6 te 3500 Hasselt.

Verdere communicatie betreffende deze selectieproef alsook de datum volgt in de uitnodiging die u na afloop van de inschrijvingstermijn zal ontvangen via e-mail.

De kandidaten die weerhouden worden na de voornoemde proef zullen ten slotte nog uitgenodigd worden voor een mondelinge selectieproef.

Solliciteren: enkel per e-mail: met motivatiebrief, cv en foto naar pz.lrh.vacature@police.belgium.eu

 

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Je wordt tewerkgesteld in het moderne hoofdkantoor te Hasselt in een filevrije omgeving
 • Fietsvergoeding, tweede pensioenpijler, mogelijkheid tot het valoriseren van jouw relevante ervaring, ?
 • Niet te vergeten: je kan gratis gebruik maken van: de fitnessruimte, fruit op het werk, warme dranken en water, tal van voordelen en interessante kortingen via de sociale dienst van de politie, bedrijfsrestaurant met gezonde en diverse maaltijden en snacks, ?
Referentienummer: P 6067 N 21 14