Niveau C - Statutair

Medewerker administratief bureau Interventiedienst

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5415 PZ GENT
Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent
Uiterste inschrijvingsdatum
03.06.2022
Max. aantal inschrijvingen
50
Referentienummer
S 6013 N 22 02

Jobomschrijving

Ben jij een administratieve duizendpoot, die op zoek naar uitdaging in planning en personeelsadministratie? Ben je klantvriendelijk en doe je net dat beetje extra voor jouw collega's? Wil je bijdragen aan een van de grootste diensten van Politiezone Gent? Dan zijn we op zoek naar jou!

De medewerker administratief bureau is enerzijds een dossierbeheerder voor de dienstplanningen van de Interventiedienst. Maar evengoed ben je ook verantwoordelijk voor ziektemeldingen, registratie van opleidingen,… Daarnaast ben je een generalist die de verschillende administratieve taken en vragen verder aanpakt.
Je werkt mee in de Interventiedienst. Je staat dus dicht bij de dagelijkse werking en actie van de Politiezone Gent. Je draagt jouw steentje bij aan de goede werking van deze grote dienst.

Als medewerker administratief bureau Interventiedienst:
• Sta je in voor de controle en afhandeling van personeelsdossiers.
• Leg je contacten met de verschillende diensten en partners om deze dossiers te optimaliseren en correct af te handelen.
• Geef je feedback over deze dossiers aan de betrokken personen.
• Geef je administratieve ondersteuning aan de leidinggevenden binnen de Interventiedienst.
• Volg je verschillende databases en administratieve lijsten van de dienst op.
• Voorzie je in de postbedeling en de dagelijkse personeelsadministratie, zoals planning, verloven, aanvraag opleidingen,…

In deze job kan je permanent rekenen op de ondersteuning van de teamleider en collega's.

Presentatie vd. dienst

Politiezone (PZ) Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen, die werkt in én vanuit de culturele en historische provincie- en studentenstad Gent.
Dagelijks zet zij zich in om de basispolitiezorg te bieden aan meer dan 260.000 Gentenaren en aan de talrijke bezoekers van de stad! Een taak die volbracht wordt door 1150 operationele personeelsleden en 200 administratieve en logistieke medewerkers.
Als grote zone is er dan ook een grote diversiteit in het administratief werk, wat varieert?van HR-ondersteunende taken over boekhoudkundige taken tot magazijnbeheer.

Leer de zone alvast even kennen via dit filmpje.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Wil je weten welk profiel we zoeken en welke competenties we belangrijk vinden, klik dan snel door naar onze jobsite Jobpol

• Je bent klantvriendelijk, met oog voor het welzijn van jouw klant en het belang van de Interventiedienst.
• Je bent vlot met Microsoft Office. Je kan hiermee aan de slag in kader van planningen en verwerking personeelsgegeven.
• Je bent planmatig en gestructureerd.
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
• Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectie door zone/dienst

Je dient jouw dossier, met CV en motivatiebrief door te sturen naar de dienst Rekrutering en Selectie in Brussel. Je kan het
sollicitatieformulier hiervoor vinden via onderstaande link.

Deze vacature vereist een uitgebreide motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen toegevoegd te worden.

• Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes conform het functieprofiel.

• Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Glijdende werkuren, geen weekendwerk
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een elektrische fiets voor woon-werkverkeer en persoonlijke verplaatsingen.
 • Via onze sociale dienst: korting in diverse handelszaken en pretparken
Referentienummer: S 6013 N 22 02