Niveau C - Statutair

ASSISTENT Gespecialiseerd vakman - DG Resources - DIRECTIE MATERIELE MIDDELEN - DIENST LOGISTIEK / WAGENPARK

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Gespecialiseerd vakman
Plaats van tewerkstelling
5340 PZ BRUSSEL WEST
Edouard Faesstraat 125, 1090 Jette
Uiterste inschrijvingsdatum
04.11.2021
Max. aantal inschrijvingen
25

Jobomschrijving

de voertuigen schoonmaken - zowel binnen- als buitenkant;
het nazien van de voertuigen en ze naar de autokeuring brengen;
kleine herstellingen aan voertuigen uitvoeren (controle niveaus, pneumatische vervangingen, lampen,….);
waken over de algemene staat van het wagenpark en elk defect aan de voertuigen melden;
aanvullen en klasseren van de controlefiches en deze in het informatiesysteem kunnen inputten;
de voertuigen al naargelang de behoeften van de dienst veplaatsen, onderhouden, schoonmaken, herstellen…;
een oog hebben op de boorddocumenten en de veiligheidsuitrustingen;
voertuigen op declassering voorbereiden;
aan andere eenheden nauwkeurige bijstand leveren.

Presentatie vd. dienst

Voor meer informatie verzoeken wij u om de website van de lokale politiezone 5340 te consulteren (www.lokalepolitie.be/5340) of contact op te nemen met

Pascal Burlet - Adviseur - Directeur - Directie materiele middelen (DIRMM)

E-mail: pascal.burlet@police.belgium.eu

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Aanleg hebben voor verbale en geschreven communicatie
In team kunnen werken
Verantwoordelijkheidsgevoel hebben
Beschikbaar  zijn
Een goed voorkomen hebben
Tweetalig zijn
Bekwaamheid om autonoom te  werken.
Over een goede kennis beschikken inzake informatica en het gebruik van een PC (tekstverwerking, rekenblad, gegevensbank);
Methodisch zijn.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 6027 T 21 02