Niveau C - Contractueel

Assistent niveau C - Operationeel Team (Deinze)

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5911 PZ Deinze/Zulte/Lievegem
Stadionlaan 22 bus A, 9800 Deinze
Uiterste inschrijvingsdatum
31.01.2022
Arbeidsregeling
Vervangingsovereenkomst  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
15

Jobomschrijving

 • Administratieve verwerking openbare orde, evenementen en (boven)lokale acties op het grondgebied van de politiezone:
  • verwerken meldingsformulieren in Excel, Teams
  • beheer inzet personeel in overleg met het directiehoofd Operaties
 • Beheer aanvragen afwezigheidstoezicht:
  • opvolgen van de aanvragen (mail + e-pol)
  • toezichten registeren in PatLoc (Focus)
  • verwerken brieven met resultaten van de controles.
 • Administratief beheer CICOV:
  • wekelijks aanpassen en overmaken bereikbaarheidsbestand (Excel)
  • aanpassen en overmaken vattingtool bij wijzigingen aan personeelsbestand en/of voertuigenpark (Excel)
  • aanpassen en doorsturen radioboek bij wijzigingen aan personeelsbestand (Excel)
 • Backup administratieve verwerking aanvragen HYCAP:
  • opvolgen van de aanvragen op SharePoint
  • aanvragen verwerken in opvolgingsbestand HYCAP (Excel)
  • beheer inzet personeel in overleg met het directiehoofd Operaties
 • Bijstand taken LIK (ANPR, ...)
 • Bijhouden maandelijks stuurbord ten behoeve van de korpschef en het Managementteam
 • Fungeren als logistiek verantwoordelijke van het Operationeel Team:
  • bijwonen periodieke vergadering dienst Logistiek
  • logistiek beheer binnen het Operationeel Team
 • Administratief beheer dienstplanning Operationeel Team:
  • Ingeven dienstplanning in GALoP
 • Bijwonen tweewekelijks overleg Operationeel Team

Presentatie vd. dienst

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem - een samensmelting van de politiezones Deinze-Zulte en LoWaZoNe - ging van start op 1 januari 2019. Ze staat onder leiding van de korpschef, eerste hoofdcommissaris Benny Van Wabeke, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in de politiezone. De korpschef oefent deze taken uit onder het gezag van het politiecollege.

De politiezone bestaat uit drie grote directies:

 • Directie Operaties
 • Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling
 • Directie Ondersteuning
Als assistent Operationeel Team zal je worden tewerkgesteld binnen de directie Operaties.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • Voldoen aan onze 3 basiswaarden:
  • Positief
  • Eerlijk
  • Teamplayer
 • Discreet
 • Autonoom
 • Stipt en nauwgezet
 • Leergierig
 • Enthousiast

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview
 • Geïnformatiseerde test
 • Een of meer tests of geschiktheidsproeven
 • Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten
 • De kandidaten die deelnemen aan deze selectie moeten op elk onderscheiden deel van de selectieproeven (test/geschiktheidsproeven en interview met de korpschef) een minimumscore van 60% behalen, zo niet zullen zij als ongeschikt voor de bediening worden beschouwd.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om 1 dag/week te telewerken
 • Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014)
 • Gratis gebruik van Fitnesszaal in Deinze
 • Elke dinsdag & donderdag soep (winter) of een gezond tussendoortje (zomer)
 • Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps
 • Gratis uitlenen van materiaal (perculator, beamer, laptop, staantafels,...)
 • Gratis zwemkaart Palaestra Deinze
 • Attenties voor familiale gebeurtenissen
 • Mogelijkheid om een warm middagmaal te nuttigen tegen democratische prijzen in Campus Leiepoort Sint-Hendriks
 • Mogelijkheid tot deelname aan jaarlijkse sportdag + personeelsuitstap
 • Per kalenderjaar een quota van 40 sporturen die mogen worden aangerekend als dienstprestatie
Referentiecode: G 6097 N 21 16