Niveau C - Statutair

assistent verkeer

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 2
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5359 PZ BODUKAP
Berlaarbaan 227, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Uiterste inschrijvingsdatum
16.02.2022

Jobomschrijving

De dienst verkeer bestaat uit een commissaris diensthoofd, 2 hoofdinspecteurs, 5 inspecteurs, waaronder 3 inspecteur-motorrijders en een aantal assistenten. De administratief medewerker verkeer staat onder de leiding van de hoofdinspecteur verkeer en de commissaris diensthoofd verkeer en onder gezag van de korpschef.

Wat verwachten we van jou?

• uitlezen van films van snelheidsmetingen en rood licht;
• Beschikt over de bevoegdheid om PV's op te stellen die vastgesteld zijn met automatisch werkende toestellen;
• uitlezen van trajectcontrole,...
• invoer in het informaticasysteem lokale politie van de PV's snelheid, onmiddellijke inning, waarschuwing;
• administratief verwerken van deze PV's;
• registreren en verwerken van de antwoordformulieren;
• opmaak en verzending aanmaningsformulieren;
• opvolging van alle PV's verkeersinbreuken tot en met verzending naar parket, en eigen klassement.
• Na het volgen van de nodige opleidingen kan je ingezet worden voor controle op snelheid (flitsen)

Presentatie vd. dienst

Onze politiezone is een meergemeentezone en bestaat uit de gemeentes
Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte. In de zone zijn een 135-tal medewerkers aan het werk. Er werken ongeveer 108 operationele medewerkers in onze zone en 27 burgers.

Als assistent verkeer komt je terecht binnen de verkeersdienst. Sinds 1 februari 2021 kunnen lokale besturen beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren met gemeentelijke administratieve sancties. Deze aanwervingen gebeuren in dit kader.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis
• van de wetgeving, omzendbrieven en regelgeving eigen aan de dienst;
• kennis van de structuur en de werking van de politiediensten;
• kennis van de tekstverwerkingsprogramma's en informaticatoepassingen zoals het informaticasysteem lokale politie;
• beheersen van de Nederlandse taal (verbaal en schriftelijk).
 
Vaardigheden
• beschikken over goede communicatievaardigheden (vlotte schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid);
• systematisch en methodisch kunnen werken;
• nauwgezet uitvoeren van de opdrachten;
• vlotte dactylo en tekstverwerking;
• doortastend kunnen inspelen op plotse noodwendigheden;
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
• In het bezit zijn van een rijbewijs B

 Attitude
• stressbestendig;
• prioriteiten kunnen stellen;
• respect voor termijnen;
• oefent een voorbeeldfunctie uit ten opzichte van de bevolking;
• beleefd;
• discreet;
• stipt;
• klantvriendelijjk en sociaal;
• loyaal;
• kwaliteitswerk kunnen leveren;
• zin voor verantwoordelijkheid.


Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie

Aangezien het hier gaat om een statutaire funtie, zullen er eerst een aantal testen afgelegd moeten worden bij de dienst rekrutering van de federale politie.

Wanneer je hiervoor geslaagd bent, zal je worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit zal onder andere peilen naar je motivatie en kennis van het takenpakket.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 6008 N 21 05