Niveau C - Statutair

Beleidsassistent

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistant
Plaats van tewerkstelling
5373 PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO
Mijnschoolstraat 0084
3580 Beringen
Uiterste inschrijvingsdatum
03.10.2021

Jobomschrijving

Als beleidsassistent maakt je deel uit van het beleidssecretariaat en ben je breed inzetbaar binnen diverse dossiers en projecten die op managementniveau worden beheerd. Je ondersteunt deze door het opstellen van notities, het verwerken van analyses, het verzamelen van informatie en het afhandelen van allerlei administratieve opdrachten. Je wordt hierbij bijgestaan door je rechtstreekse verantwoordelijke, de politiesecretaris, en werkt in teamverband samen met de medewerker van de korpschef en de communicatieverantwoordelijke. Voor deze directe collega’s voer je administratieve taken uit en vervul je ook een zekere back-upfunctie.

Zelf werk je graag met cijfers zodat jouw talent voor nauwkeurigheid ook hierin naar voren treedt. Je beschikt bovendien over een vlotte pen en kan op een correcte en stipte manier informatie opnemen en weergeven. 
Wij zoeken een medewerker met een goede kennis van courante informaticatoepassingen die zich kan vinden in een gevarieerd takenpakket. Zowel zelfstandig werken als in een team of in een netwerk actief zijn schrikken je niet af.


Presentatie vd. dienst

Werken bij de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo staat synoniem voor een veelzijdige, boeiende en werkzekere uitdaging. 
De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo bestaat uit drie gemeenten en heeft een 130-tal medewerkers.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

   Je gedraagt je naar de waarden van de zone: respectvol, efficiënt, discreet, betrouwbaar, loyaal en integer;
• Je gedraagt je correct ten aanzien van vertrouwelijke informatie. Houdt hierbij steeds rekening met het beroepsgeheim;
• Je hebt zin voor orde, netheid en nauwkeurigheid bij uitvoeren van je werk;
• Je beschikt over communicatieve en redactionele vaardigheden;
• Je beschikt over een goede portie analytische denkvermogen en bent bereid om dossiers met de nodige diepgang te benaderen;
• Je bent flexibel in de uitvoering van het takenpakket en bent hierbij een teamplayer;
• Je bent bereid om je bij te scholen en de nodige opleidingen te volgen;
• Ervaring is niet vereist maar is wel een meerwaarde.
 

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Recht op een fietsvergoeding
Referentiecode: S 6021 N 21 03