Statutair

Commissaris

Diploma
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Uiterste inschrijvingsdatum
05.10.2021
Inschrijvingsperiode
05.10.2021

Jobomschrijving

De politieambtenaren van het officierskader zijn bij de start van de loopbaan commissaris van politie. Waar je commissaris van politie kan worden via een intern promotie-examen dat voor de hoofdinspecteurs van politie wordt georganiseerd (interne selectie), kan je voor het officierskader ook op basis van diploma en vanuit de 'markt' gerekruteerd worden(externe selectie).

Deze personeelsleden hebben een volle politiebevoegdheid en uitgesproken leidinggevende taken. Ze nemen immers de aansturing van medewerkers op zich in grotere teams of entiteiten. Vaak ontwikkelt een officier zich in zijn verdere loopbaan tot eindverantwoordelijke op directie- of korpsniveau. Logisch dus dat het competentiemodel voor het officierskader hoge competenties in diverse clusters (managen van informatie, taken, mensen en het managen van de interpersoonlijke relaties en zichzelf) zal omvatten.

Taakgericht zal van de politieambtenaren van het officierskader verwacht worden dat operationele doelstellingen binnen het verantwoordelijkheidsdomein worden gehaald, dat het personeelslid in staat is in het raam van een projectmatige of beleidsmatige aanpak doelstellingen, actieplannen en acties te ontwikkelen.

Een boeiende job dus voor wie van uitdagingen gecombineerd met opvolging, bijsturing en rapportering houdt!

Op 30 september 2021 om 10.00 uur vindt er een infosessie plaats waar je meer uitleg krijgt over de verschillende selectieproeven. Inschrijven kan via deze link.

Presentatie vd. dienst

Als commissaris zijn de jobopportuniteiten legio. Zo kan je in elk politiekorps aan de slag, of het nu één van de 185 korpsen van Lokale Politie of het korps van de Federale Politie betreft.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dezelfde vacature
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Inschrijvingsbewijs laatstejaarsstudent tot het behalen van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen