Niveau B - Statutair

Consulent Logistiek secretariaat

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Consulent
Plaats van tewerkstelling
5411 PZ VILVOORDE-MACHELEN
Zennelaan 0076
1800 Vilvoorde
Uiterste inschrijvingsdatum
22.09.2021
Max. aantal inschrijvingen
20

Jobomschrijving

- beheer inkomende briefwisseling van de politiezone
- instaan voor telefoonopname van afwezige collega’s
- beheer voertuigenpark
- stockbeheer uitrusting en kantoormateriaal
- dagelijkse opvolging defecten aan gebouwen en materieel
- beheer softwareprogramma logistiek
- administratie (in het bijzonder van het Logistiek-secretariaat)
- bestelbonnen maken
- ondersteuning bij aankoopdossiers in samenwerking met de dienst financiën/aankoop (marktverkenning, prijsvraag, contacten leveranciers,…)
- beheer bestand kledijpunten en bestellingen kledij
- indien nodig facturen nazien en behandelen
- indien nodig de directeur logistiek vervangen tijdens vergaderingen
- meewerken aan preventie en welzijn op het werk


Presentatie vd. dienst

Lokale politie Vilvoorde-Machelen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Algemeen functieprofiel:

- sociaal contactvaardig zijn
- dienstverlenende en positieve ingesteldheid
- klantvriendelijk en tactvol zijn
- stressbestendig zijn
- onpartijdig, discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn
- flexibel en beschikbaar zijn
- goede kennis MS-Office (Word,Excel,…)
- oog hebben voor orde, stiptheid en respect voor termijnen
- zelfstandig werken
- polyvalent


Specifiek functieprofiel:
- kennis van de wetgeving inzake politieorganisatie en het statuut van de geïntegreerde politie
- kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten
- kennis van het ISLP- Admin systeem
- basiskennis van het financieel beheer van de politiezone
- technische en administratieve vakkennis
- werken met de gangbare software applicaties
- goede communicatieve en redactionele vaardigheden
- efficiënt klasseren
- zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken


Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 5027 N 21 03