Niveau A - Statutair

High Tech Crime And Digital forensics Adviser

Vacante plaatsen: 2
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
ICT-Adviseur - A3
Plaats van tewerkstelling
7314 FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE ARR ANTWERPEN
Noordersingel 25-27, 2140 Borgerhout
Uiterste inschrijvingsdatum
15.12.2021

Jobomschrijving

Klaar om te beginnen aan cutting edge criminaliteitsbestrijding in de éénentwintigste eeuw? Inventief én innovatief oplossingsgericht denken is in je genen ingebakken en out of the box voel je je opperbest.

Check this out:
De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen zoekt een “ High Tech and Digital Forensics Adviser”. Zowel in onderzoeken naar cybercrime als  naar andere vormen van georganiseerde criminaliteit dienen zich high tech problemen aan die dito high tech oplossingen vereisen. Heb jij de unieke skills om die oplossingen te bedenken?
Wel, dan bieden wij je the right spot om al die talenten, creativiteit en alertheid ten volle te laten meespelen.

Presentatie vd. dienst

De Federale Gerechtelijke Politie voert opdrachten van gerechtelijke politie uit gericht op internationale en bovenlokale georganiseerde criminaliteit of opdrachten die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Bij de Federale Gerechtelijke Politie heb je een job met impact. We bereiden ons vandaag al voor op de criminaliteitsfenomenen van morgen. We onderzoeken en bestrijden georganiseerde misdaad via high-end solutions, tools en tactische operaties. Cijfers, data, technologie en code zijn daarbij enorm belangrijk. Met onze expertise in specifieke domeinen kunnen we de doorbraak in een onderzoek forceren. De gedeconcentreerde gerechtelijke directie te Antwerpen (FGP Antwerpen) voert proactieve en reactieve onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. We leveren gespecialiseerde steun aan interne en externe partners, voornamelijk op vlak van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Vereiste ervaring
  Een ervaring van 4 tot 6 jaar is vereist
 • Specifieke diplomavereisten
  Master ICT
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Wat ga je doen? Wie ben je?

• Je bent  projectmanager 
• Je ontwikkelt tools en technieken om inzicht te krijgen in de communicatie, plannen en structuur van criminele organisaties en deze zo te destabiliseren
• In overleg met de verschillende fenomeenafdelingen zoek je naar hoog technologische oplossingen voor problemen inzake bewijsgaring in onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit
• Je hebt affiniteit met cybercrime/cyber security/ethical hacking
• Je kent minimum één programmeertaal en/of script
• Je hebt kennis van netwerken en internetprotocols en technieken gebruikt in websites (Javascript, PHP, iFrames,…)
• Je hebt ervaring met “Data Warehousing”
• Op het vlak van tools en technieken werk je anticiperend en gebruik je je talent voor innovatie
• Je bent doortastend en hebt een hekel aan half werk. Wat we vandaag (nog) moeten doen om morgen het beoogde resultaat te halen staat je haarscherp voor de geest
• Je hebt oog voor het grotere plaatje en verliest dit nooit uit het oog
• Nederlands en Engels beheers je, van Frans heb je een basiskennis
• Je krijgt toegang tot vertrouwelijke informatie. Daar op een vertrouwelijke manier mee omgaan is een natuurlijke reflex
• Een master ICT en een relevante ervaring van minimum vier jaar is een vereiste.

Wat bieden we jou?

Naast de klassieke statutaire voordelen
(o.a. gratis openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, …):

• Een internationaal getint, breed en vaak uitdagend complex crimineel beeld.
• Een gedreven politieorganisatie in volle expansie met vele facetten, teamwork van hoog niveau, sociale activiteiten en netwerken.
• Een job binnen een gespecialiseerd team en ruimte om je job te organiseren. Dit met de nodige vrijheid en deels eigen invulling zonder al te veel administratieve werklast.
• Collega’s met dezelfde drive en grinta en een gezonde dosis humor tussendoor.
• Glijdende uren in overleg met je collega’s om zowel het drukke schema behapbaar te houden alsook de balans werk/thuisfront.
• Een open en familiegerichte cultuur waarin divers talent tot bloei komt.
• Wij koesteren onze talenten: een aanbod van  interessante opleidingen en doorgroeimogelijkheden.
• Een eventuele erkenning van voorgaande werkprestaties, 34 dagen vakantie om de batterijen op te laden, de optie extra uren te presteren (en waar uiteraard uitbetaling of compensatie tegenover staat) en een heleboel collectieve voordelen.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Er zal een online-infomoment georganiseerd worden op 8/12 om 17.00 uur, waar toelichting gegeven zal worden over deze functie. Stuur een mailtje naar csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu indien je graag aanwezig wenst te zijn.
Referentiecode: S 4015 N 21 11