Statutair

Hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie ECOFIN

Vacante plaatsen 29
Diploma
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Uiterste inschrijvingsdatum
05.10.2021
Inschrijvingsperiode
05.10.2021

Jobomschrijving

Fraudebestrijding. Dat is hét keyword voor hoofdinspecteurs met specialisatie EcoFin bij de Federale Gerechtelijke Politie.

EcoFin zegt het zelf, onze teams strijden tegen zware sociale, fiscale, economische en financiële criminaliteit. Een opdracht die zowel uitdagend als van groot belang in onze huidige maatschappij.

Economisch sterk, interesse in financiën en flink wat verantwoordelijkheidszin? Solliciteer!

Wist je trouwens dat je tijdens de 15 maanden opleiding ook volledig betaald wordt?

Aarzel zeker niet om de infosessie van 27 september 2021 te volgen. Inschrijven kan via deze link.

Presentatie vd. dienst

De Algemene directie van de gerechtelijke politie (DGJ) bestaat op centraal niveau uit een dienst die gespecialiseerd is in het onderzoeken van financiële en economische misdrijven (CDGEFID) én over een dienst die gespecialiseerd is in de strijd tegen corruptie en openbare fraude (CDBC).

We ondersteunen daarnaast ook de recherchediensten van de Lokale Politie.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dezelfde vacature
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Inschrijvingsbewijs laatstejaarsstudent tot het behalen van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
 • Specifieke diplomavereisten
  • Master Accountancy en Revisoraat
  • Master Algemene Economie
  • Master Bedrijfseconomie
  • Master Bedrijfskunde
  • Master Beleidseconomie
  • Master Economie, Recht en Bedrijfskunde
  • Master/Bachelor Economische Wetenschappen
  • Master/Bachelor Handelswetenschappen
  • Master/Bachelor Rechten
  • Master/Bachelor Sociaal-Economische Wetenschappen
  • Master/Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen
  • (HBO) Graduaat Rechtspraktijk
  • Bachelor Bedrijfsmanagement
  • (HBO) Graduaat Boekhouden
  • (HBO) Graduaat Fiscale Wetenschappen
  • Voorwaarden tot aanvaarding andere diploma's:
   Minimaal 90 uren Boekhouden, Fiscaliteit, Financiënwezen, Management, Handelsrecht, Fiscaal Recht, Boekhoudkundig Recht, Wetboek der Vennootschappen of Sociaal Recht inzake Bedrijven.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen

Gewenst profiel

Wat je nodig hebt.

 • Een stuk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Een portie gedrevenheid.
 • Zelfstandigheid.
 • Echte teamspirit.
 • Een analytische mindset. Je redeneert, trekt conclusies en lost problemen op.
 • Gevoel voor organisatie en respect voor wettelijke en hiërarchische normen.
 • De nodige stressbestendigheid.