Statutair

Hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie ICT

Vacante plaatsen 29
Diploma
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Uiterste inschrijvingsdatum
05.10.2021
Inschrijvingsperiode
05.10.2021

Jobomschrijving

Je hebt ICT’ers en je hebt ICT’ers bij de Federale Politie.

Wat die anders doen? Bij de Computer Crime Unit werken, bijvoorbeeld. Bij het team dat strijdt tegen cybercrime en onderzoek voert naar hacking, informaticabedrog, sabotage en fraude. En dat is een belangrijke job. Het aantal misdaden waarbij computers het doelwit zijn van (cyber)criminelen en burgers en bedrijven het slachtoffer, neemt immers nog elke dag toe.

Net daarom zoeken we ook nieuwe collega’s. Straffe ICT’er én zin om echt iets te gaan betekenen voor de maatschappij? Solliciteer en join een CCU.

Wist je trouwens dat je tijdens de 15 maanden opleiding ook volledig betaald wordt?

Aarzel zeker niet om de infosessie van 27 september 2021 te volgen. Inschrijven kan via deze link.

Presentatie vd. dienst

De FCCU van de Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) voert onderzoek naar informaticacriminaliteit binnen complexe ICT-omgevingen en naar aanvallen op gevoelige infrastructuren.

We verlenen ook ondersteuning aan de operationele eenheden van de centrale diensten, zoals de anti-corruptiedienst, de Centrale dienst voor de bestrijding van georganiseerde economische en financiële delinquentie, het Comité P en de Algemene inspectie.

Bij de Gedeconcentreerde Gerechtelijke Directies (FGP's) ondersteunen de gespecialiseerde regionale eenheden (RCCU's) zowel de Federale als de Lokale Politie bij de analyse van het inbeslaggenomen informaticamateriaal. Ze onderzoeken ook informaticacriminaliteit binnen hun gerechtelijk arrondissement.
Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dezelfde vacature
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Inschrijvingsbewijs laatstejaarsstudent tot het behalen van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
 • Specifieke diplomavereisten
  • Master Computer Science
  • Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT
  • Master Industriële Wetenschappen Elektrotechniek
  • Master Industriële Wetenschappen Informatica
  • Master/Bachelor Industriële Wetenschappen
  • Master/Bachelor Informatica
  • Master/Bachelor Ingenieurswetenschappen
  • Master/Bachelor Toegepaste Informatica
  • Bachelor Computerwetenschappen
  • Bachelor Elektronica-ICT
  • (HBO) Graduaat Industriële Informatica
  • (HBO) Graduaat Informatica
  • Voorwaarden tot aanvaarding andere diploma's:
   Minimaal 90 uren Informatica, Informaticadesigner, Informaticaconceptie, Industriële Informatica,Techniek Informaticabeheer, Digitale Telefonie, Telecommunicatie, Robotica of Programmeur in alle talen van het Programmeren (COBOL in alle talen van het programmeren, coderen, …).

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen

Gewenst profiel

We zoeken straffe ICT’ers die:

 • Beschikbaar en gedreven zijn.
 • Gevoel hebben voor organisatie en de wettelijke en hiërarchische normen respecteren.
 • Stressbestendig zijn.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
 • Kunnen analyseren, redeneren en problemen oplossen.
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Graag samenwerken en van sociaal contact houden