Niveau B - Statutair

ICT-consulent

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5439 PZ DENDERLEEUW/HAALTERT
Vlamstraat 5 bus 6, 9450 Haaltert
Uiterste inschrijvingsdatum
03.02.2022

Jobomschrijving

? Is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de politiezone van o.a.:
- Informaticanetwerk: beheer Citrix-platform, van het informaticanetwerk ISLP (Integrated System for Local Police), LAN- en WAN-netwerken, HILDE-netwerk, inclusief:
• de updates en back-ups;
• de beveiliging;
• de configuratie van werkstations, printers, …
• de actualisering van de hard- en software;
• de lokale schema’s inzake de IP-adressen, hun begrenzingen en adresseringsafspraken zoals bepaald door DST;
• de licenties;
• de opvolging van technische defecten;
• opvolgen gebruikers en creatie nieuwe gebruikers;
• het uitbouwen van en onderhouden van een intranet;
- Telefonie: beheer van de telefonie
- Intranet
- Archiveringssysteem: Beheer van het archiveringssysteem (Archipol);
- Radiocommunicatie: Opvolgen en ondersteunen van het goed functioneren van het ASTRID-communicatiesysteem in het korps;
- ICT-Logistiek: Voorbereiden, in samenspraak met de korpsleiding, van de agendapunten voor het Politiecollege en de Politieraad inzake informatica-aankopen inclusief het analyseren van de budgettaire gevolgen;
- Informatie en communicatie:
• Informatieverstrekking naar het personeel van de politiezone betreffende nieuwe of gewijzigde toepassingen;
• Aanspreekpunt voor interne en externe diensten inzake alle IT- en andere elektronische toepassingen van de politiezone;
• Het bijwonen en vertegenwoordigen van de politiezone in de verschillende fora en vergaderingen inzake ICT;
• Permanente interesse en opvolgen nieuwe; informaticatoepassingen;
• Meewerken aan de optimalisatie van de informatiestromen.
• Volgens het principe van informatiegestuurde politiezorg de tools en gerichte informatie aan de (operationele) medewerkers aanbieden;
• Communicatie op sociale media/website

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

? Algemene voorwaarden:

- Flexibel en zich kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden
- Hoge graad van dienstbeschikbaarheid
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
- Discreet, betrouwbaar, onkreukbaar en loyaal
- Ordelijk, correct en consequent
- Hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol
- Stressbestendig zijn
- Bereidheid tot het volgen van interne en externe vormingssessies
- Gemotiveerde werkhouding met zin voor initiatief

? Kennis en vaardigheden:

- Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2+ bij de federale Rijksbesturen
- Kennis van de verschillende Windows en UNIX (LINUX) besturingssystemen
- Ruim inzicht hebben in multimediatoepassingen
- Grondige kennis van Microsoft Office pakketten en webdesign
- Grondige kennis hebben van netwerkstructuren en van het beheer van netwerken
- In het bezit zijn van het brevet van technisch beheerder ISLP of bereid zijn het te verwerven binnen het jaar
- De wil en het vermogen hebben zich steeds verder te vervolmaken in zijn functie, door het bijwonen van cursussen, opleidingen en vormingen
- Neemt op een gemotiveerde wijze verantwoordelijkheid op voor zijn/haar eigen taken in het kader van zijn/haar opdracht.
- Als lokaal aanspreekpunt op het vlak van informatica neemt hij/zij op een efficiënte en effectieve manier deel aan vergaderingen en heeft hierbij een positieve inbreng.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Glijdende werkuren
 • sport in dienst
Referentiecode: S 5002 N 21 41