Niveau B - Statutair

ICT Consulent

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5436 PZ BERLARE/ZELE
Poststraat 0001
9240 Zele
Uiterste inschrijvingsdatum
24.09.2021
Max. aantal inschrijvingen
20

Jobomschrijving

Bestaansreden van de functie

 

Bijdragen aan een gebruiksvriendelijke ICT-omgeving waarmee PZ Berlare – Zele optimaal voor veiligheid op het grondgebied kan zorgen. De consulent ICT doet dit door in te staan voor de goede werking van ICT, zowel naar soft- als hardware toe. Hij/zij zorgt ook voor het goede verloop van ASTRID in de zone.

 

 • Kerntaak 1: beheren

 Beheer en onderhoud van het informaticapatrimonium van de politiezone, inzonderheid het “updaten” van de systemen, het herstellen van kleine storingen, het verzekeren van de veiligheid en privacy inzake ICT, beheer gebruikers, opvolging en nemen van back-ups, opbouw en opvolging van ISLP.

Instaan voor de opvolging van informaticapaketten die gebruikt worden in de zone en geleverd worden door externe firma’s (vb, Viastat, Cipal -Orbit, Archipol …)

Beheren van de licenties van de software.

Opvolgen, ondersteunen en onderhouden van het goed functioneren van het ASTRID-communicatie-systeem in het korps.

 

 • Kerntaak 2: adviseren

 Opmaak van diverse informaticatoepassingen in overleg met de korpsleiding.

Geven van adviezen aan de korpsleiding inzake aankopen van informaticamaterieel in samenspraak met de verschillende afdelingshoofden.

 

 • Kerntaak 3: innoveren

 

Implementatie van noodzakelijke wijzigingen op ICT gebied.

Organiseren van opleiding en informatiesessies inzake informaticatoepassingen in overleg met de korpsleiding.

Ondersteunen van het personeel bij de toepassingen van de informatica en herstellen van defecten en storingen binnen het ICT domein.

Uitwerken en onderhouden van een ICT plan op lange termijn in samenspraak met de korpsleiding.


Presentatie vd. dienst

De politiezone Berlare-Zele is een korps waarin volgende waarden centraal staan:

 

 • Grinta
 • Solidariteit
 • Transparantie
 • Rechtvaardigheid

 

Onze kernopdracht is

 • te kiezen om het verschil te maken voor een veilig en leefbaar Berlare - Zele, in de slipstream van de steeds veranderende maatschappij.

 

Wij doen dit door

 • ons als een gemotiveerde ploeg maximaal in te zetten om het zonaal veiligheidsplan te realiseren in samenwerking met externe partners
 • ter beschikking te staan van de burgers en door te verwijzen naar externe partners wanneer een problematiek niet tot onze bevoegdheid behoort
 • mee te groeien met de steeds evoluerende samenleving door ons voortdurend bij te scholen zodat de juiste man/vrouw op de juiste plaats zijn taken kan blijven uitvoeren 
 • te beschikken over de aangepaste logistieke ondersteuning en gebruikersvriendelijke computertoepassingen om onze taken optimaal uit te voeren
 • zichtbaar te zijn door het dragen van ons uniform
 • aanspreekbaar en luisterbereid te zijn ten aanzien van zowel de burger als onze collega’s en externe partners
 • in te zetten op een duidelijke en objectieve interne en externe communicatie zowel rechtstreeks als via elektronische middelen
 • flexibiliteit aan de dag te leggen qua werkuren en taakverdeling over de zuilen heen
 • elkaar te steunen en te waarderen voor ieders bijdrage vanuit een wederzijds vertrouwen
 • ons in te zetten om steeds samen na te denken op welke wijze informatie op de meest efficiënte en effectieve manier gedeeld kan worden
 • te denken als een organisme, en niet als een ééncellige
 • mee te zijn vandaag en te investeren in de toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Gewenst profiel:

 • Zeer grondige kennis van informatica
 • Kennis van VM Ware-omgeving of bereid zijn deze op korte termijn te verwerven
 • Kennis van back-up systeem VEEAM of bereid zijn deze op korte termijn te verwerven
 • Kennis van CITRIX-omgeving of bereid zijn deze op korte termijn te verwerven
 • Kennis van configuratie Outlook client of bereid zijn deze op korte termijn te verwerven
 • Kennis van besturingssystemen zoals Windows-OS, Windows-server; Linux
 • Kennis van active direcotry (AD), SCCM en Intune of bereid zijn deze op korte termijn te verwerven
 • Kennis van GLPI of bereid zijn deze op korte termijn te verwerven
 • Grondige kennis hebben van de politionele informaticatoepassingen of bereid zijn op korte termijn deze kennis te verwerven
 • Grondige kennis hebben van de politionele werking of bereid zijn deze te verwerven
 • Grondige kennis van netwerkbeheer
 • Goede kennis van telefoniebeheer
 • Het beheer van telefonie wordt gedaan door de ICT gemeente
 • Goede kennis van Astrid, radiobeheer of bereid zijn dit op korte termijn aan te leren
 • Principes kennen van hardware-monitoring en Intrusion detection (IDS -IPS)

 

Vaardigheden:

 • De hardware in het korps kunnen gebruiken.
 • Complexe problemen met betrekking tot ICT kunnen oplossen.
 • Inzicht hebben in de problemen die zich voordoen bij het gebruik van informaticatoepassingen.
 • Defecten en storingen kunnen oplossen.

 Houding:

 • Stressbestendig zijn
 • Klantvriendelijk
 • Hulpvaardig
 • Luisterbereidheid, discreet, stipt, loyaal
 • Zin voor verantwoordelijkheid
 • Gemotiveerde werkhouding
 • Flexibel zijn in de omgang met anderen en in de aanvaarding en uitvoering van de opdrachten
 • Bereid tot bijscholing

 


Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
Nader te bepalen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • glijdende uren
Referentiecode: S 5071 N 21 21