Niveau A - Statutair

Specialist Technology Intelligence

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
ICT-Adviseur - A2
Plaats van tewerkstelling
7314 FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE ARR ANTWERPEN
Noordersingel 25-27, 2140 Borgerhout
Uiterste inschrijvingsdatum
15.12.2021

Jobomschrijving

Onze politiewerking staat of valt met data. Dankzij de correcte info op de juiste plaats op het juiste moment kunnen we criminele organisaties en activiteiten (op)volgen, een halt toeroepen en zelfs verhinderen. Bij “tech intelligence” worden technische data (gedecrypteerde bestanden, ANPR, automotive en IOT-data, internettap, financiële datastromen,…) verwerkt ter ondersteuning van de onderzoeksafdelingen. Daarnaast staan het team garant voor de ontwikkeling van een netwerk én expertise rond sensing. 

Kortom, als “ADV ICT -Sectiechef Tech Analyse” bij  FGP Antwerpen ben je een drijvende kracht in het managen van data en help je als data engineer technische data en grote databestanden op een efficiënte manier ontsluiten.  

Helemaal into it? Maak je zaken graag beheersbaar en (be)werkbaar? Heb je ervaring in en een diploma met specialisatie ICT? Weet je van aanpakken en kan je ook onder druk keuzes maken en knopen doorhakken? 

Lees zeker verder want dan ben jij misschien wel de collega die we zoeken. 


Presentatie vd. dienst

De Federale Gerechtelijke Politie voert opdrachten van gerechtelijke politie uit gericht op internationale en bovenlokale georganiseerde criminaliteit of opdrachten die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Bij de Federale Gerechtelijke Politie heb je een job met impact. We bereiden ons vandaag al voor op de criminaliteitsfenomenen van morgen. We onderzoeken en bestrijden georganiseerde misdaad via high-end solutions, tools en tactische operaties. Cijfers, data, technologie en code zijn daarbij enorm belangrijk. Met onze expertise in specifieke domeinen kunnen we de doorbraak in een onderzoek forceren. De gedeconcentreerde gerechtelijke directie te Antwerpen (FGP Antwerpen) voert proactieve en reactieve onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. We leveren gespecialiseerde steun aan interne en externe partners, voornamelijk op vlak van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.


Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Vereiste ervaring

  Een ervaring van 4 tot 6 jaar is vereist


 • Specifieke diplomavereisten
  Master ICT
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Wat bieden we?

 • Naast de klassieke statutaire voordelen (o.a. compensatie of uitbetaling van je overuren, gratis gebruik van het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering,…):
 • Een fenomeenoverstijgende functie in alle vormen van georganiseerde criminaliteit wat zorgt binnen ‘big & fast data’ voor variatie.
 • Een internationaal getint, breed en vaak uitdagend complex crimineel beeld.
 • Een job met eigen verantwoordelijkheid, met ruimte voor initiatief en dit binnen een gespecialiseerd team.
 • Een gedreven politieorganisatie in volle expansie met vele facetten,?teamwork van hoog niveau en?fijne sociale activiteiten en netwerken.?
 • Opleidingen en trainingen om je kennis en vaardigheden op peil te houden maar ook verder aan te scherpen.
 • Je werkt samen met operationele collega’s die hun expertise en ervaring graag met jou delen én vice versa.
 • De kans om je (verder) te specialiseren in de materie die jou het beste ligt en bij jou past.
 • Aandacht voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) en dus de balans privéwerk.
 • Een open cultuur waarin divers talent tot bloei komt.
 • Aandacht en investering in jouw toekomst en ambities. Naast variatie is ‘samen groeien’ voor ons van groot belang. Daartoe bieden wij jou alle kansen: verticaal en horizontaal.
 • Wat ga je doen?
 • Samen met je diensthoofd geef je mee richting aan ‘Tech Intelligence’ binnen FGP Antwerpen. Je denkt (mee) na over het verbeteren van processen en het verder professionaliseren van de werking
 • Je kan niet wachten om te starten met het bouwen van databases voor het verwerken en inzichtelijk maken van grote data bestanden .
 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren is jouw ding en je reikt hierbij mogelijke technische oplossingen/voorstellen aan.
 • Je bent fan van het analyseerbaar maken van dataverzamelingen en een expert op het gebied van ontologie, datamodellen, structuren en relaties in grote gegevensverzamelingen.
 • Je bent vaardig in data cleansing en data configuraties en hebt kennis van SQL, NoSQL, Python is een plus.
 • Uitwisselen van expertise met (buitenlandse) R&D afdelingen die werkzaam zijn in gelijkaardige domeinen en het opvolgen van trends is een kolfje naar je hand. Interne politiedata kan je plaatsen in het grotere geheel (incl. data van partners en open data).
 • Je kan de gevolgen inschatten bij gebruik van onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare data.
 • Je weet van aanpakken, bent analytisch, hebt oog voor het herkennen van samenhang.
 • Nieuwe dataverwerkingssystemen en/of -processen aanleren vind je uitdagend en heb je snel onder de knie.
 • Bij-de-pinken zijn, integer en resultaatgericht werken is niet part of the job maar is the job.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Er zal een online-infomoment georganiseerd worden op 9/12 om 17.00 uur, waar toelichting gegeven zal worden over deze functie. Stuur een mailtje naar csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu indien je graag aanwezig wenst te zijn.
Referentiecode: S 4008 N 21 11