Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Disclaimer

  1.  Afwijzing van aansprakelijkheid

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie is verantwoordelijk voor het beheer van de website www.jobpol.be om algemene informatie over de politie en over activiteiten van de dienst mee te delen aan internetgebruikers. Indien verkeerde informatie online staat, zal de dienst Rekrutering en Selectie er alles aan doen om deze informatie zo snel mogelijk recht te zetten. Ze is niet verantwoordelijk voor iedere onnauwkeurigheid of voor onvolledige informatie op de website.

De website dient enkel ter informatie.

De rekruteringen en selecties zullen nooit louter via de website georganiseerd worden. De volledige procedure (inschrijving, selectie en toelating) verloopt altijd schriftelijk.

 

  1.  Toegang tot de website

U heeft vrije toegang tot de website.

Wanneer u de rekruteringswebsite van de politie (www.jobpol.be) bezoekt of raadpleegt, gaat u volledig akkoord met deze disclaimer. U heeft gratis toegang tot de informatie van deze website, maar dit impliceert dat u kennisneemt van en akkoord gaat met de voorwaarden van deze pagina. Als u verder surft op deze website, betekent dit dat u de voorwaarden ervan formeel geaccepteerd heeft.

 

  1.  Intellectueel recht

  • Merkenrecht

Het logo van de Geïntegreerde Politie (tekening, tekst, striping) is geregistreerd als handelsmerk van de Federale Politie bij het Benelux-Merkenbureau. Het logo van de politie mag enkel gebruikt worden door de politiediensten. Ieder gebruik van het politielogo door derden is strikt verboden.

  • Auteursrecht

Alle elementen op de website van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie zoals

foto’s, video’s, teksten, slogans,… zijn beveiligd door het recht op intellectuele eigendom.

Het is strikt verboden om iets te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te gebruiken of gedeeltelijk of volledig te wijzigen op eender welke manier zonder voorafgaandelijke toestemming van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie.

De Federale Politie en de dienst Rekrutering en Selectie in het bijzonder, wijzen alle aansprakelijkheid af bij ieder ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de website weergegeven worden.

Ieder ongeoorloofd gebruik van een deel of van de gehele website (hacking, namaak…) kan leiden

tot vervolging conform de huidige wetten.

 

  1.  Toepasselijk recht

Door deze disclaimer te accepteren, gaat u akkoord met alle elementen die erin opgenomen zijn. Ieder bezwaar of iedere actie i.v.m. deze website of i.v.m. de gegevens ervan is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Als u deze website bezoekt, erkent u de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel.

 

  1.  Wijzigingen

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie behoudt zich het recht om deze disclaimer te allen tijde te kunnen wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid de huidige gebruiksvoorwaarden regelmatig na te kijken en slechts rekening te houden met de laatste versie. De huidige gebruiksvoorwaarden werden het laatst herbekeken en gewijzigd op 1/07/2020.

 

  1.  Privacyverklaring

U kunt de rubriek ‘Privacy’ raadplegen over de privacyverklaring van de dienst Rekrutering en Selectie naast de rubriek over dit cookiebeleid.