Veelgestelde vragen

Algemeen
Kan ik de overstap maken van defensie naar de politie?

Een echte overstap is niet mogelijk. Je kan je wel als externe kandidaat inschrijven maar je zal geen vrijstellingen genieten tijdens de selectieproeven of opleiding.

Hoeveel zal ik verdienen?

Een loonsimulator kan je terugvinden via de website van ons sociaal secretariaat www.ssgpi.be .

Ik heb mijn diploma in het Frans behaald en ik wens de selectie af te leggen in het Nederlands. Kan dit?

Kandidaten moeten solliciteren in de taal van hun behaald diploma. Ze worden in dezelfde taal opgeroepen en zullen de verschillende selectieproeven in deze taal afleggen.

Om te kunnen solliciteren in een andere taal dan die van het diploma, moet de kandidaat in het bezit zijn van zijn tweetaligheidsattest afgeleverd door de "Werkenvoor.be" (artikel 7).

Is het mogelijk om een dienstdoende politieagent te ontmoeten voor meer informatie?

Je hebt de mogelijkheid om een collega te ontmoeten om met haar/hem de verschillende carrièremogelijkheden die er zijn binnen de politie te bespreken, je kan een contactpunt rekrutering contacteren via onze site www.jobpol.be, via 'ik wil een collega ontmoeten'.

Ik wil solliciteren voor een functie bij de politie, maar ik heb mijn diploma in het buitenland behaald. Wat moet ik doen ?

Voor alle vragen omtrent een mogelijke gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma, vind je hier.

Kan ik stage lopen bij de politie?

De politie aanvaardt stagiaires op basis van hun studierichting. Om je verzoek te kunnen verwerken, dient een stagedossier te worden opgesteld. Dit dossier moet een motivatiebrief en een cv bevatten en moet minimaal twee maanden voor aanvang van de stage per e-mail worden verzonden naar:

DRP Ressources Kroonlaan, 145A 1050 Brussel Drp.academy.stage@police.belgium.eu

Vermeld in je sollicitatiebrief het doel van je stage en de naam van je onderwijsinstelling. Geef ook aan wanneer je stage wilt lopen. Heb je een voorkeur voor een dienst binnen de Federale Politie? Vermeld het ook in deze motivatiebrief.

Ik wil graag laborant worden. Hoe kan ik hiervoor solliciteren?

Je kan laborant worden als burgerpersoneel of als hoofdinspecteur met specialisatie. Solliciteren hiervoor kan je wanneer er openstaande vacatures zijn.

Is het mogelijk om zonder diploma te solliciteren voor een functie bij de politie?

Heb je geen diploma, geen probleem. Bij de politie zijn er vacatures voor iedereen.

Zo kan je zonder diploma solliciteren voor vacatures van agent van politie en beveiligingsagent. Ook voor vacatures niveau D van het burgerpersoneel kom je in aanmerking.

Wil je geïnformeerd worden over openstaande vacatures van agent van politie en/of beveiligingsagent? Laat dan je mailadres via de vacaturepagina van agent en beveiligingsagent.

 

Ik zou graag meer informatie willen krijgen over de verschillende loonbaanmogelijkheden bij de politie?

Op regelmatige basis worden er informatiesessies georganiseerd over de jobmogelijkheden binnen de politie en de daarbij horende selectieproeven en de opleiding, hetzij door de dienst Rekrutering en Selectie van de politie, hetzij door de politiezones zelf.

Meer details over de data, de plaatsen en de tijdstippen, vind je bij de rubriek evenementen.

Ik heb vragen over stand van mijn dossier. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Je kan met al je vragen terecht op het gratis nummer 0800 99 404 of mailen naar rekrutering@police.belgium.eu

Kan je voor meerdere functies tegelijk te solliciteren?

Je hebt de mogelijkheid om tegelijkertijd voor meerdere vacatures te solliciteren. Je dient een compleet sollicitatiedossier op te sturen voor elke functie waarin je geïnteresseerd bent.

Kan ik mijn anciënniteitsjaren van mijn vorige job laten valoriseren?

Anciënniteitsjaren van andere overheidsdiensten kunnen meegenomen worden als je vastbenoemd was.

Kan ik spontaan solliciteren?

Spontane sollicitaties worden niet aangenomen.

Je kandidatuur stellen kan enkel naar aanleiding van een openstaande vacatures op www.jobpol.be.

Bij elke vacature kan je de functiebeschrijving, voorwaarden en manier van solliciteren terugvinden.

Werken in uniform
Ik heb tatoeages. Is het een belemmering om een aanvraag in te dienen bij de politie?

Tatoeages op de hals en het aangezicht leiden tot ongeschiktheid. Tatoeages op zichtbare lichaamsdelen kunnen tot ongeschiktheid leiden, zeker indien zij een racistisch of discriminerend karakter hebben.

Als je twijfelt over de aanvaardbaarheid van uw tatoeages, kan je een foto hiervan doorsturen naar de medische dienst voor advies op het volgende adres: Medische dienst Kroonlaan 145, 1050 Elsene. Of via het e-mailadres cgwb.recruitment@police.belgium.eu

Ik wil solliciteren, maar ik heb nog geen rijbewijs. Wat moet ik doen?

Tijdens de selectieproeven is het nog niet nodig om je rijbewijs al te bezitten. Het is pas bij het starten aan de opleiding dat je je rijbewijs moet hebben

Ik draag een bril/lenzen. Kom ik in aanmerking om politieambtenaar te worden?

Dit zal je niet tegenhouden om politieambtenaar te worden.

Je gezichtsscherpte wordt gemeten aan de hand van een schaal met optotypen (kaart van Snellen) vanop een afstand van 5 meter.

Print de medische voorwaarden af en neem ze mee naar je oogarts waar een simulatie van onze test kan worden afgenomen.

Ik ben niet geslaagd voor één van de selectieproeven. Kan ik meer informatie hierover krijgen?

Feedback kan aangevraagd worden tot maximum 3 maanden na het niet slagen in een proef. 

Wil je feedback aanvragen? Dan kan dit via DRP.Recsel.Assessment.Feedback.NL@police.belgium.eu

Is er een leeftijdsgrens om te solliciteren voor een functie bij de politie?

Om bij de politie in een uniformfunctie te werken, moet je 17 jaar  zijn op het moment dat je solliciteert, in je laatste jaar secundair (6e jaar) zitten. Wanneer je met de opleiding begint, moet je minimum 18 jaar  zijn. Er staat geen maximumleeftijd op het solliciteren bij de politie.

Ik wil naar een politieschool gaan, wat moet ik doen?

Om naar een politieschool te kunnen gaan, moet je eerst slagen voor de verschillende fasen van de selectie. Als je slaagt voor alle selectieproeven, heb je toegang tot de wervingsreserve. Via de wervingsreserve dien je eerst een plaats te vinden bij een lokale zone of federale dienst alvorens je de opleiding kan aanvatten.

Ik heb geen diploma, maar ik wil bij de politie werken; is dit mogelijk ?

Er zijn uniformfuncties binnen de politie waarvoor geen diploma is vereist. De functie van agent van politie en van beveiligingsagent. Deze vacatures staan niet altijd open. Pas wanneer er een openstaande vacature is, kan je je kandidaat stellen.

Wat zijn de voorwaarden om te solliciteren voor een functie in uniform

Om deel te nemen aan de selectieprocedure voor een functie in uniform, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De Belgische nationaliteit hebben
 • 18 jaar oud zijn bij de aanvang van de opleiding (in je laatste jaar zitten en 17 jaar zijn om te solliciteren)
 • Beschikken over het vereiste diploma
 • Beschikken over de fysieke vaardigheden overeenkomstig met de functies
 • Genieten van burger- en politieke rechten
 • Een rijbewijs B in bezit hebben bij de aanvang van de opleiding
 • Niet onderworpen zijn aan een wettelijk verbod op het dragen van wapens, noch weigeren om zich te onthouden van enige vorm van wapengebruik
 • Zich engageren om het uniform te dragen.
Hoeveel bedraagt het loon van een inspecteur van politie

Het salaris is afhankelijk van je gezinssituatie en dienst (nacht, weekend,..) Via onderstaande link kan je een loonsimulatie uitvoeren, afhankelijk van je persoonlijke situatie. https://www.ssgpi.be/nl/page/Uw_wedde

Ik heb de Belgische nationaliteit niet. Kan ik bij de politie werken?

Om te solliciteren voor een uniformfunctie bij de politie, moet je de Belgische nationaliteit hebben.

Een aanvraag hebben gedaan of in afwachting zijn om deze te verkrijgen, is niet voldoende. Je moet deze al te hebben verworven op het moment dat je solliciteert.

Ik ben niet geslaagd voor mijn persoonlijkheidstest en wil hem opnieuw doen. Wat is de te volgen procedure?

8 maanden na het niet slagen in deze proef, kan je je terug inschrijven. Dit doe je door het opnieuw invullen van het inschrijvingsformulier en samen met de overige gevraagde documenten terug op te sturen.

Hoe kan ik me voorbereiden op de selectieproeven?

Om je voor te bereiden op de cognitieve proef, doe je de simulatie die beschikbaar is in de jobomschrijving, onder 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

Om je voor te bereiden op de sportproef kun je, naast het volgen van het voorbereidingsschema in de rubriek 'Nuttige documenten', deelnemen aan de sessies 'Simulatie van de sportproef' die door onze dienst en/of onze partners worden georganiseerd.

Al onze evenementen bevinden zich in de rubriek ‘Evenementen’.

Om je voor te bereiden op de persoonlijkheidsproef, raden we je aan de informatiesessie 'Persoonlijkheidsproef' bij te wonen die door onze dienst georganiseerd wordt. Je kan ook een simulatie vinden van enkele subproeven via de rubriek 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

We raden je ook aan om contact op te nemen met een van onze contactpunten rekrutering via de rubriek ‘Ontmoet een collega’ om al je vragen te kunnen stellen over de functie waarvoor je solliciteert.

We willen je aandacht vestigen op het feit dat mensen buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, etc.) 'hulp bij selectieproeven en -procedures' aanbieden, soms tegen betaling. Deze diensten zijn volledig onafhankelijk en wij staan niet in voor de kwaliteit of het doel ervan.

Ik wil later werken in een gespecialiseerde dienst zoals de hondensteundienst, gerechtelijke politie, verkeerspolitie,…

Dit is zeker mogelijk! Wanneer je als inspecteur, hoofdinspecteur of commissaris werkt, kan je intern solliciteren hiervoor.

Werken als burger
Ik ben geslaagd voor de proeven. Wat staat er me nu te wachten?

De politiezone of federale dienst zal je contacteren om je dossier verder te verwerken.

Wat zijn de voorwaarden om te solliciteren voor een functie als burger

Om als burgerpersoneel te werken moet je: 

 • Geen Belg te zijn, maar wel de nationaliteit te hebben van een van de lidstaten van de Europese Unie
 • Genieten van burger- en politieke rechten
 • Van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Beschikken over het vereiste diploma
 • Bereid zijn om alle selectieproeven af te leggen. ​​
Hoe kan ik me voorbereiden op de selectieproeven?

Afhankelijk van het vereiste niveau kan je een simulatie van de generieke selectieproeven, d.w.z. de cognitieve- en persoonlijkheidsproeven, vinden via deze links: Niveau A, Niveau B, Niveau C, Niveau D.

Daarnaast kan je deelnemen aan de informatiesessies die door onze dienst en/of onze partners georganiseerd worden. Al onze evenementen bevinden zich in de rubriek ‘Evenementen’.

We raden je ook aan om contact op te nemen met een van onze contactpunten rekrutering via de rubriek ‘Ontmoet een collega’ om al je vragen te kunnen stellen over de functie waarvoor je solliciteert.

We willen je aandacht vestigen op het feit dat mensen buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, etc.) 'hulp bij selectieproeven en -procedures' aanbieden, soms tegen betaling. Deze diensten zijn volledig onafhankelijk en wij staan niet in voor de kwaliteit of het doel ervan.

Hoe kan ik solliciteren voor een vacature?

Alle vacatures voor het burgerpersoneel kan je terugvinden via www.jobpol.be

Je dient het inschrijvingsformulier en de overige gevraagde documenten per mail of post te versturen.

Spontane sollicitaties worden niet aangenomen. Je kan je kandidatuur enkel stellen naar aanleiding van een openstaande vacature.

Voor welke proeven moet ik slagen als onderdeel van mijn sollicitatie?

Na je inschrijving word je uitgenodigd voor 3 proeven, verdeeld over 2 selectiedagen:

 • DAG 1 : een cognitieve proef en een geïnformeerde persoonlijkheidstest;
 • DAG 2 : één (of meerdere) aanvullende proef (-ven) bij de lokale politiezone of de federale politiedienst waarvoor je solliciteert.
Ik ben niet geslaagd voor één van de proeven. Kan ik me terug inschrijven?

Na 2 maanden wachttijd kan je je terug inschrijven voor een andere vacature van het burgerpersoneel.

Hoe lang duurt de selectie?

De proeven voor het burgerpersoneel spreiden zich gemiddeld over een periode van 4 tot 5 maanden.

Agent van politie
Waar ga ik werken als agent van politie?

Agenten van politie werken enkel in lokale politiezones.

Gezien zijn beperkte politietaken wijdt de agent van politie zich vooral aan verkeersgerelateerde taken zoals het registreren van ongevallen, het regelen van het verkeer. Hij/zij zorgt ook voor de naleving van de lokale politieregels en kan politieambtenaren bijstaan ​​in bepaalde gevallen waarin de wet voorziet (bv. Huiszoekingen).

Als je geslaagd bent voor de generieke selectie, word je opgenomen in een werfreserve. Je moet dan postuleren voor een functie in een politiezone of een federale dienst.

Voor deze functie moet je voor een selectiecommissie verschijnen.

Hoe kan ik me voorbereiden op de selectieproeven?

Om je voor te bereiden op de cognitieve proef, doe je de simulatie die beschikbaar is in de jobomschrijving, onder 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

Om je voor te bereiden op de sportproef kun je, naast het volgen van het voorbereidingsschema in de rubriek 'Nuttige documenten', deelnemen aan de sessies 'Simulatie van de sportproef' die door onze dienst en/of onze partners worden georganiseerd.

Al onze evenementen bevinden zich in de rubriek ‘Evenementen’.

Om je voor te bereiden op de persoonlijkheidsproef, raden we je aan de informatiesessie 'Persoonlijkheidsproef' bij te wonen die door onze dienst georganiseerd wordt. Je kan ook een simulatie vinden van enkele subproeven via de rubriek 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

We raden je ook aan om contact op te nemen met een van onze contactpunten rekrutering via de rubriek ‘Ontmoet een collega’ om al je vragen te kunnen stellen over de functie waarvoor je solliciteert.

We willen je aandacht vestigen op het feit dat mensen buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, etc.) 'hulp bij selectieproeven en -procedures' aanbieden, soms tegen betaling. Deze diensten zijn volledig onafhankelijk en wij staan niet in voor de kwaliteit of het doel ervan.

Hoe kan ik solliciteren voor agent van politie?

Wat betreft de functie van agent van politie : dit is geen permanente aanwerving. Agenten van politie worden gerekruteerd volgens de behoeften van de verschillende politiezones. Je moet dus wachten tot er een selectie is voor dit kader. Op www.jobpol.be onder de rubriek "functies in uniform" kan je eventuele openstaande vacatures terugvinden.

Kan ik promotie maken?

Wanneer je 2 jaar ancïenniteit bezit als agent van politie, kan je deelnemen aan interne bevorderingsexamens om inspecteur te worden.

 

Welk diploma heb ik nodig om te solliciteren voor agent van politie?

Er zijn geen diplomavereisten om je kandidatuur te stellen.

Welke selectieproeven moet ik afleggen voor agent van politie?

Deze selectieketting bestaat uit 4 testen:

 • De cognitieve vaardigheidstest;
 • De sporttest;
 • De persoonlijkheidstesten;
 • De medische test;

Het duurt gemiddeld 18 weken om de hele selectieketting te doorlopen.

Meer informatie hierover kan je vinden op deze pagina.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen solliciteren voor agent van politie?

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn de volgende:

 • Belgische nationaliteit bezitten
 • 18 jaar oud zijn (selectie toegankelijk vanaf 17 jaar)
 •  Beschikken over de fysieke vaardigheden die compatibel zijn met de functie.
 • Geniet van hun burgerrechten en politieke rechten
 • Rijbewijs B bij aanvang van de training
 • Niet onderworpen zijn aan een wettelijk verbod op het dragen van wapens, noch weigeren of afzien van enige vorm van gebruik van wapens
 • Maak een toezegging om het uniform te dragen.
Ik ben geslaagd voor de selectieproeven voor agent van politie. Wat met de opleiding?

Na het slagen in de proeven, word je op een wervingsreserve geplaatst.

Een lokale politiezone kan je dan naar de opleiding sturen. Deze duurt 6 maanden.

Beveiligingsagent van politie
Ik ben geslaagd voor de selectieproeven voor beveiligingsagent. Wat met de opleiding?

Wanneer je geslaagd bent in alle proeven, zal je de opleiding kunnen starten aan de Federale scholen. Deze bevinden zich in Gent en Wilrijk. De opleiding neemt 6 maanden in beslag.

Hoe kan ik me voorbereiden op de selectieproeven?

Om je voor te bereiden op de cognitieve proef, doe je de simulatie die beschikbaar is in de jobomschrijving, onder 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

Om je voor te bereiden op de sportproef kun je, naast het volgen van het voorbereidingsschema in de rubriek 'Nuttige documenten', deelnemen aan de sessies 'Simulatie van de sportproef' die door onze dienst en/of onze partners worden georganiseerd.

Al onze evenementen bevinden zich in de rubriek ‘Evenementen’.

Om je voor te bereiden op de persoonlijkheidsproef, raden we je aan de informatiesessie 'Persoonlijkheidsproef' bij te wonen die door onze dienst georganiseerd wordt. Je kan ook een simulatie vinden van enkele subproeven via de rubriek 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

We raden je ook aan om contact op te nemen met een van onze contactpunten rekrutering via de rubriek ‘Ontmoet een collega’ om al je vragen te kunnen stellen over de functie waarvoor je solliciteert.

We willen je aandacht vestigen op het feit dat mensen buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, etc.) 'hulp bij selectieproeven en -procedures' aanbieden, soms tegen betaling. Deze diensten zijn volledig onafhankelijk en wij staan niet in voor de kwaliteit of het doel ervan.

Waar ga ik werken als beveiligingsagent?

Als beveiligingsagent voert u beveiligingsopdrachten uit binnen de Directie Beveiliging of binnen de Scheepvaartpolitie van Antwerpen (Havenbeveiligingskorps in Antwerpen). Beide directies behoren tot de Algemene directie bestuurlijke politie.

De beveiligingsagenten zijn onderworpen aan de statutaire wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. De voornaamste opdracht van een beveiligingsagent bestaat uit de beveiliging van kritische infrastructuren zoals de haven van Antwerpen, de nucleaire sites, de infrastructuur van de luchthaven Brussel-Nationaal, van bepaalde ambassades en van nationale, internationale en Europese instellingen.

Daarnaast zorgen ze ook voor de overbrenging van gevangenen, de uitvoering van de politie van hoven en rechtbanken, beveiligingspatrouilles (luchthaven Brussel-Nationaal, haven van Antwerpen, en verschillende nationale, internationale en Europese instellingen) en het herstellen van de openbare orde in geval van incidenten op deze sites, in of rond deze instellingen of in het havengebied.

Kan ik promotie maken?

Wanneer je 2 jaar anciënniteit bezit als beveiligingsagent, kan je deelnemen aan interne bevorderingsexamens om inspecteur te worden.

Hoe kan ik solliciteren voor beveiligingsagent?

Je kan je kandidatuur indienen wanneer er een openstaande vacature is op www.jobpol.be

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen solliciteren voor beveiligingsagent?

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn de volgende:

 • Belgische nationaliteit bezitten
 • 18 jaar oud zijn (selectie toegankelijk vanaf 17 jaar)
 • Beschikken over de fysieke vaardigheden die compatibel zijn met de functies
 • Geniet van hun burgerrechten en politieke rechten
 • Rijbewijs B bij aanvang van de training
 • Niet onderworpen zijn aan een wettelijk verbod op het dragen van wapens, noch weigeren of afzien van enige vorm van gebruik van wapens
 • Maak een toezegging om het uniform te dragen.
Welk diploma heb ik nodig om te solliciteren voor beveiligingsagent?

Er is geen diploma vereiste om je kandidatuur te stellen.

Welke selectieproeven moet ik afleggen voor beveiligingsagent?

Deze selectieketting bestaat uit 4 testen:

 • De cognitieve vaardigheidstest;
 • De sporttest;
 • De persoonlijkheidstesten ;
 • De medische test;

Het duurt gemiddeld 18 weken om de hele selectieketting te doorlopen.

Meer informatie hierover kan je vinden via deze pagina.

Inspecteur van politie
Welke selectieproeven moet ik afleggen voor inspecteur?

Deze selectieketting bestaat uit 4 testen:

 • De cognitieve vaardigheidstest;
 • De sporttest:
 • De persoonlijkheidstest;
 • De medische test;

Het duurt gemiddeld 18 weken om de hele selectieketting te doorlopen.

Meer informatie hierover kan je vinden via deze pagina.

Ik ben geslaagd voor de selectieproeven voor inspecteur. Wat met de opleiding?

Eenmaal geslaagd ontvang je je brevet van slagen, dit is 2 jaar geldig. 

De opleiding duurt 1 jaar + 6 maanden probatiestage. Deze opleiding wordt in elke provincie gegeven.

Hoe kan ik me voorbereiden op de selectieproeven?

Om je voor te bereiden op de cognitieve proef, doe je de simulatie die beschikbaar is in de jobomschrijving, onder 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

Om je voor te bereiden op de sportproef kun je, naast het volgen van het voorbereidingsschema in de rubriek 'Nuttige documenten', deelnemen aan de sessies 'Simulatie van de sportproef' die door onze dienst en/of onze partners worden georganiseerd.

Al onze evenementen bevinden zich in de rubriek ‘Evenementen’.

Om je voor te bereiden op de persoonlijkheidsproef, raden we je aan de informatiesessie 'Persoonlijkheidsproef' bij te wonen die door onze dienst georganiseerd wordt. Je kan ook een simulatie vinden van enkele subproeven via de rubriek 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

We raden je ook aan om contact op te nemen met een van onze contactpunten rekrutering via de rubriek ‘Ontmoet een collega’ om al je vragen te kunnen stellen over de functie waarvoor je solliciteert.

We willen je aandacht vestigen op het feit dat mensen buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, etc.) 'hulp bij selectieproeven en -procedures' aanbieden, soms tegen betaling. Deze diensten zijn volledig onafhankelijk en wij staan niet in voor de kwaliteit of het doel ervan.

Waar ga ik werken als inspecteur?

Als je geslaagd bent voor de generieke selectie, word je opgenomen in een werfreserve. Je moet dan postuleren voor een functie in een politiezone of een federale dienst.

Voor deze functie moet je voor een selectiecommissie verschijnen.

Kan ik promotie maken?

Wanneer je 3 jaar anciënniteit bezit als inspecteur, kan je deelnemen aan interne bevorderingsexamens om hoofdinspecteur te worden.

Hoe kan ik solliciteren voor inspecteur?

De rekrutering van inspecteur is een permanente rekrutering. Je kan je dus altijd inschrijven via de vacature op www.jobpol.be Een volledig inschrijvingsdossier bevat :

 • een volledig ingevuld inschrijvingsformulier
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een kopie van je hoogst behaalde diploma.

Dit volledige inschrijvingsdossier kan je per mail of per post versturen naar het adres dat je kan vinden op het inschrijvingsformulier.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen solliciteren voor inspecteur?

Om deel te nemen aan de selectieprocedure van inspecteur, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De Belgische nationaliteit hebben
 • 18 jaar oud zijn bij de aanvang van de opleiding (in je laatste jaar zitten en 17 jaar zijn om te solliciteren)
 • Beschikken over het vereiste diploma (6 jaar voltijds secundair onderwijs – ASO, TSO, BSO of KSO)
 • Beschikken over de fysieke vaardigheden overeenkomstig met de functies
 • Genieten van burger- en politieke rechten
 • Een rijbewijs B in bezit hebben bij de aanvang van de opleiding
 • Niet onderworpen zijn aan een wettelijk verbod op het dragen van wapens, noch weigeren om zich te onthouden van enige vorm van wapengebruik
 • Zich engageren om het uniform te dragen.
Welk diploma heb ik nodig om te solliciteren voor inspecteur?

Heb je een diploma/getuigschrift van 6 jaar voltijds secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO)? Dan kan je je kandidaat stellen om inspecteur te worden.

Hoofdinspecteur van politie (met bijzondere specialisatie)
Welke selectieproeven moet ik afleggen voor hoofdinspecteur met specialisatie?

Na je inschrijving word je uitgenodigd voor 5 proeven verdeeld over 4 selectiedagen.

 • Een cognitieve vaardigheids- en sportproef;
 • Een specialisatiegerichte test;
 • Een persoonlijkheidstesten;
 • Een medisch onderzoek.

Het duurt gemiddeld 18 weken om de hele selectieketting te doorlopen. Meer informatie hierover kan je vinden via deze pagina

Ik ben geslaagd voor de selectieproeven voor hoofdinspecteur met specialisatie. Wat met de opleiding?

Je komt dan op een wervingsreserve terecht. Wanneer je aangenomen wordt door een lokale politiezone of federale dienst, kan je de opleiding als hoofdinspecteur starten. De opleiding duurt 14 maanden.

Kan ik promotie maken?

Wanneer je 3 jaar anciënniteit bezit als hoofdinspecteur, kan je deelnemen aan interne bevorderingsexamens om commissaris te worden.

Hoe kan ik me voorbereiden op de selectieproeven?

Om je voor te bereiden op de cognitieve proef, doe je de simulatie die beschikbaar is in de jobomschrijving, onder 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

Om je voor te bereiden op de sportproef kun je, naast het volgen van het voorbereidingsschema in de rubriek 'Nuttige documenten', deelnemen aan de sessies 'Simulatie van de sportproef' die door onze dienst en/of onze partners worden georganiseerd.

Al onze evenementen bevinden zich in de rubriek ‘Evenementen’.

Om je voor te bereiden op de persoonlijkheidsproef, raden we je aan de informatiesessie 'Persoonlijkheidsproef' bij te wonen die door onze dienst georganiseerd wordt. Je kan ook een simulatie vinden van enkele subproeven via de rubriek 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

We raden je ook aan om contact op te nemen met een van onze contactpunten rekrutering via de rubriek ‘Ontmoet een collega’ om al je vragen te kunnen stellen over de functie waarvoor je solliciteert.

We willen je aandacht vestigen op het feit dat mensen buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, etc.) 'hulp bij selectieproeven en -procedures' aanbieden, soms tegen betaling. Deze diensten zijn volledig onafhankelijk en wij staan niet in voor de kwaliteit of het doel ervan.

Hoe kan ik solliciteren voor hoofdinspecteur?

Solliciteren kan via openstaande vacatures op www.jobpol.be. Voor de specialisaties ECOFIN en ICT is er een permanente werving, voor de specialisatie politie-assistent wordt de vacature opengesteld naargelang de behoeften.

Diplomavereiste is  een bachelordiploma in gevraagde richtingen. Deze richtingen worden bekend gemaakt bij de openstaande vacatures.

Wil je meer informatie over deze functie bij de Federale Gerechtelijke Politie? Contacteer dan : DGJ.jobs@police.belgium.eu

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen solliciteren voor hoofdinspecteur met specialisatie?

Om deel te nemen aan de selectieprocedure van de politie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De Belgische nationaliteit hebben
 • 18 jaar oud zijn bij de aanvang van de opleiding (in je laatste jaar zitten en 17 jaar zijn om te solliciteren)
 • Beschikken over het vereiste diploma
 • Beschikken over de fysieke vaardigheden overeenkomstig met de functies
 • Genieten van burger- en politieke rechten
 • Een rijbewijs B in bezit hebben bij de aanvang van de opleiding
 • Niet onderworpen zijn aan een wettelijk verbod op het dragen van wapens, noch weigeren om zich te onthouden van enige vorm van wapengebruik
 • Zich engageren om het uniform te dragen.
Welk diploma heb ik nodig om te solliciteren voor hoofdinspecteur met specialisatie?

Een bachelordiploma in de gevraagde richtingen. Deze specificaties worden per vacature bekendgemaakt.

Commissaris van politie
Welke selectieproeven moet ik afleggen voor commissaris?

Deze selectieketting bestaat uit 4 testen:

 • De cognitieve vaardigheidstest;
 • De sporttest;
 • De persoonlijkheidstesten;
 • De medische test;

Het duurt gemiddeld 18 weken om de hele selectieketting te doorlopen. 

Meer informatie hierover kan je vinden via deze pagina.

 

Ik ben geslaagd voor de selectieproeven voor commissaris. Wat met de opleiding?

Wanneer je geslaagd en batig gerangschikt bent, zal je een uitnodiging ontvangen om de opleiding te starten. Deze neemt 24 maanden in beslag en zal plaatsvinden in Brussel.

 

Waar ga ik werken als commissaris?

Als commissaris kan je tewerkgesteld worden bij elke lokale politiezone en federale diensten. Tijdens de opleiding zal je intern solliciteren voor openstaande vacatures binnen de Geïntegreerde Politie.

Kan ik promotie maken?

Wanneer je 7 jaar anciënniteit bezit als commissaris, kan je deelnemen aan interne bevorderingsexamens om hoofdcommissaris te worden. 

Hoe kan ik solliciteren voor commissaris?

De vacatures van commissaris komen slechts éénmaal per jaar open. Pas na het aankondigen op www.jobpol.be kan je je inschrijven voor openstaande vacatures.

Hoe kan ik me voorbereiden op de selectieproeven?

Om je voor te bereiden op de cognitieve proef, doe je de simulatie die beschikbaar is in de jobomschrijving, onder 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

Om je voor te bereiden op de sportproef kun je, naast het volgen van het voorbereidingsschema in de rubriek 'Nuttige documenten', deelnemen aan de sessies 'Simulatie van de sportproef' die door onze dienst en/of onze partners worden georganiseerd.

Al onze evenementen bevinden zich in de rubriek ‘Evenementen’.

Om je voor te bereiden op de persoonlijkheidsproef, raden we je aan de informatiesessie 'Persoonlijkheidsproef' bij te wonen die door onze dienst georganiseerd wordt. Je kan ook een simulatie vinden van enkele subproeven via de rubriek 'Selectieprocedure', 'Bereid je voor'.

We raden je ook aan om contact op te nemen met een van onze contactpunten rekrutering via de rubriek ‘Ontmoet een collega’ om al je vragen te kunnen stellen over de functie waarvoor je solliciteert.

We willen je aandacht vestigen op het feit dat mensen buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, etc.) 'hulp bij selectieproeven en -procedures' aanbieden, soms tegen betaling. Deze diensten zijn volledig onafhankelijk en wij staan niet in voor de kwaliteit of het doel ervan.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen solliciteren voor commissaris?

Om deel te nemen aan de selectieprocedure van de politie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De Belgische nationaliteit hebben
 • 18 jaar oud zijn bij de aanvang van de opleiding (in je laatste jaar zitten en 17 jaar zijn om te solliciteren)
 • Beschikken over het vereiste diploma - masterdiploma
 • Beschikken over de fysieke vaardigheden overeenkomstig met de functies
 • Genieten van burger- en politieke rechten
 • Een rijbewijs B in bezit hebben bij de aanvang van de opleiding
 • Niet onderworpen zijn aan een wettelijk verbod op het dragen van wapens, noch weigeren om zich te onthouden van enige vorm van wapengebruik
 • Zich engageren om het uniform te dragen.
Welk diploma heb ik nodig om te solliciteren voor commissaris?

Met eender welk masterdiploma kan je je kandidaat stellen.