Lokale Politie

De Lokale Politie staat op lokaal niveau in voor de basispolitiezorg volgens 7 functionaliteiten.  Het gaat om de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie voor het beheer van lokale evenementen en fenomenen op het grondgebied van de politiezone en om bepaalde politieopdrachten van federale aard:    

  • Wijkwerking

  • Onthaal

  • Interventie

  • Politionele slachtofferbejegening

  • Genegotieerd beheer van de openbare ruimte

  • Opsporing en lokale onderzoeken

  • Verkeer

De Lokale Politie bestaat uit 181 ééngemeente-/ meergemeentezones. Elke zone wordt geleid door een korpschef en werkt zelfstandig met de lokale autoriteiten: de politieraad/gemeenteraad, het politiecollege/college van burgemeester, de zonale veiligheidsraad, de provinciegouverneur.   De korpschefs wijzen om de 4 jaar provinciale vertegenwoordigers aan die de Vaste Commissie van de Lokale Politie vormen om hen te vertegenwoordigen in de organen/werkgroepen/supralokale partnerschappen.  

inp
quartier
recherche
sapv