Federale Politie

De Federale Politie voert missies uit in gespecialiseerde domeinen en springt bij als een opdracht het lokale niveau overstijgt: speurwerk naar internationale dadergroepen of in complexe financiële onderzoeken, de veiligheid garanderen op specifieke terreinen (luchthavens, treinen en stations, snelwegen, …), Technische en Wetenschappelijke Politie, IT- en logistieke ondersteuning,…

De Federale Politie is ook belast met het verlenen van allerhande operationele en niet-operationele steun aan de zones van de Lokale Politie waarmee ze nauw samenwerkt. De twee politieniveaus zijn immers complementair binnen de Geïntegreerde Politie. 

ph 2
polfed
dgj ict

Maak kennis met onze directies in de provincies en op centraal niveau

cg

Commissariaat-generaal

Ben je geïnteresseerd in de visie en strategie van een organisatie?

Als je bij een dienst van het Commissariaat-generaal werkt, zit je midden in de besluitvormingsprocessen die een impact hebben op de werking en toekomst van de politiediensten!

Eric Snoeck
CGC
CGI
CGWB
dca
ph1

Algemene directie van de bestuurlijke politie

De Algemene directie bestuurlijke politie is belast met gespecialiseerde en federale opdrachten van bestuurlijke politie, en in dit kader, met steunopdrachten aan de politieoverheden en aan de diensten van de Geïntegreerde Politie.

dga
dao
dah
lpa
spc
spn
dab
dach
dafa
dap
das
dgj

Algemene directie van de gerechtelijke politie

Onze samenleving staat voor ongekende sociale en technologische veranderingen. Hetzelfde geldt voor de criminele wereld.

Om deze bedreiging het hoofd te bieden, heeft de Federale Gerechtelijke Politie jou nodig!

dgj
djt
dsu
djsoc
djo
pjf
dgr

Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie

De Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie: een hecht team dat werkt in rekrutering, opleiding, materieel, ICT, budgetbeheer enz. Je kan er doorgroeien en specialiseren. Je combineert thuiswerk met uitdagingen op de werkvloer. We zorgen samen voor meer veiligheid in de maatschappij. 

dg
a
drl
ict
money
Serv Juridique