Teaser DAO

Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

Radio

De Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie, entiteit van DGA

Als entiteit van de Algemene directie van de bestuurlijke politie is de Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie het eerste contactpunt voor alle gebeurtenissen die een impact op de openbare orde en de veiligheid op het Belgische grondgebied hebben. In dit verband is ze verantwoordelijk voor het beheer van de versterking van personeel en middelen als antwoord op de steunaanvragen gevraagd door de diensten van de Geïntegreerde Politie. Ze draagt bij tot het goede verloop van gebeurtenissen met internationale uitstraling en/of van belangrijke omvang alsook tot het beheer van elk incident dat de openbare orde en de veiligheid kan verstoren.

POC
Exercice manifestation

De verschillende diensten van DAO

  • de dienst Intelligence loopt de sociale netwerken door teneinde oproepen tot acties die de openbare orde en veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, op te sporen. Hij onderhoudt contacten met interne/externe partners en politiediensten teneinde zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de groeperingen en gebeurtenissen.
  • de dienst ANPR stelt een lijst met de nummerplaten van de voertuigen op die gebruikt worden door personen die de openbare orde zouden kunnen verstoren, en werkt deze lijst voortdurend bij.
  • de dienst Versterking is verantwoordelijk voor de inzet van de gespecialiseerde steun die door de andere directies verleend wordt, maar ook voor de versterking van personeel van de verschillende politiezones.
  • de dienst Permanentie is het eerste contactpunt voor alles wat in België gebeurt. Zodra een incident dat een impact op de openbare orde zou kunnen hebben, zich voordoet, informeert die dienst zo snel mogelijk de juiste personen en neemt die ook de nodige maatregelen.

Automatic Number Plate Recognition (ANPR)

Migration

Fenomeen Transmigratie

Andere activiteiten, zoals de coördinatie van de aanpak van fenomenen, vereisen een (gedeeltelijk) politieantwoord, zoals bijvoorbeeld het fenomeen van transmigratie.

NFIP

Sport is ook onze zaak

De cel Sport beheert de opvolging van de gekende (risico-)supporters, de bewegingen van deze laatsten, of zelfs het overmaken van de informatie aan de (nationale of internationale) politiediensten waar deze gebeurtenissen plaatsvinden.

Collaborateur

Ontmoet een collega van de Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

Wil je ook deelmaken van die directie? Aarzel niet contact op te nemen met één van hun medewerkers!  

Neem contact met ons op