Statutair

Inspecteur PZ ANTWERPEN

Vacante plaatsen: permanente rekrutering
Diploma
Hoger secundair
Plaats van tewerkstelling
PZ ANTWERPEN
Oudaan 5, 2000 Antwerpen
Inschrijvingsperiode
Permanent open

Jobomschrijving

Wil je als inspecteur aan de slag bij Politiezone Antwerpen, dan zal je de opleiding volgen op Campus Vesta in Ranst en ben je voor minstens 8 jaar verbonden aan onze zone.

Na je opleiding aan de politieschool werk je als medewerker binnen de probatie-eenheid. Tijdens deze zes maanden durende stageperiode als inspecteur leer je de verschillende aspecten van het operationele politiewerk. Je leert het korps kennen in verschillende diensten zoals noodhulp, wijkwerking, mobiele eenheid, onthaal, gerechtelijke afhandeling en gerechtelijke opvolging. Vervolgens maak je een weloverwogen keuze voor een specifieke eenheid of dienst binnen Politiezone Antwerpen.

Je taak als inspecteur kan variëren van dringende noodinterventie (101-opdrachten), wijkwerking, ordehandhaving en slachtofferzorg tot onthaal op het bureau of verkeersinterventie en -toezicht. In je job leg je je toe op excellente politiezorg. Dat wil zeggen dat je oplossingsgericht en met veel aandacht voor de bewoners en bezoekers van Antwerpen werkt. De taak van inspecteur bij politie Antwerpen kan heel divers zijn.

Geïnteresseerd? Solliciteer nu via www.politieantwerpen.be/jobs


Presentatie vd. dienst

Ja, werken voor Politie Antwerpen is ANDERS.

We zijn een voorbeeld voor wie mee vooruit wil. We zijn pioniers die werken met state-of-the-artmateriaal, professioneel begeleid worden en kansen krijgen om te groeien. De grootste stad van Vlaanderen is altijd in beweging, dus is ons takenpakket gevarieerd en wachten er overal uitdagingen. Zowel voor avontuurlijke, zorgende als administratief sterke mensen. Samen willen én kunnen we een verschil maken in de maatschappij.

Werken bij de politie van Antwerpen, het grootste lokale korps van het land, vraagt de juiste instelling. Herken jij je in dit profiel? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Geïnteresseerd? Solliciteer nu via www.politieantwerpen.be/jobs

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname).
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Inschrijvingsbewijs laatstejaarsstudent tot het behalen van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Gewenst profiel

Werken bij de politie van Antwerpen, het grootste lokale korps van het land, vraagt de juiste instelling.
Herken jij je in dit profiel?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

 • Je hebt een hart voor Antwerpen.
  Elke dag maak je de stad mee een stukje veiliger. Zo wordt Antwerpen een betere stad om in te wonen, in te werken of om op bezoek te komen.
 • Je wil ten dienste staan van de burgers.
  Je hebt een belangrijke voorbeeldfunctie. Je vindt het dan ook vanzelfsprekend dat je integer, beleefd en vriendelijk bent tegenover iedereen die in Antwerpen rondloopt.
 • Je staat stevig met je twee voeten in het leven.
  Je voelt wat er leeft bij de bevolking. En je kunt daar ook gepast mee omgaan. Je hebt een brede kijk en een groot inlevingsvermogen. Antwerpen bestaat immers uit verschillende gemeenschappen, culturen en identiteiten.
 • Je houdt ervan verantwoordelijkheid te dragen.
  Werken bij de politie is niet eenvoudig. Het ene moment moet je je verantwoordelijkheid nemen om een burenruzie te sussen, het andere moment word je bij een ongeval geroepen.
 • Je houdt van werken in een team.
  Dat team reikt verder dan je directe collega's en chefs. Je onderhoudt immers ook contacten met allerlei maatschappelijke instanties. Want: ‘samen staan we sterk'.
 • Je wil jezelf blijven ontwikkelen.
  Daar krijg je bij de politie alle kansen toe. Ook na je opleiding krijg je begeleiding en coaching. Zo kun je ook bewust met je loopbaan omgaan.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis medische zorgen