Niveau B - Statutair

Consulent financieel en logistiek beheer - boekhouder

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Boekhouder
Plaats van tewerkstelling
PZ MAASLAND
Maastrichtersteenweg 21, 3680 Maaseik
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
110833/S5N

Jobomschrijving

De consulent boekhouder is een administratief medewerker die ressorteert onder de beleidsadviseur-jurist in de PZ Maasland en die directe leiding geeft aan de personeelsleden onder de dienst financiën en logistiek.

 • Financiële en logistiek beheer;
 • Beleidsondersteuning;
 • Inzicht hebben in de organisatiestructuur en werkingsprocedures van de geïntegreerde politie, inzonderheid in die van de lokale politie of deze op korte termijn kunnen verwerven;
 • Kunnen werken met de ICT-toepassingen van de politie en de gangbare bureauticasoftwarepakketten of deze vaardigheden op korte termijn kunnen verwerven;
 • Doordrongen zijn van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie.

  Takenpakket : economaat en beleidsondersteuning.
  Zie functieomschrijving.
 

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

Politiezone Maasland is een meergemeentezone, namelijk Maaseik en Dilsen-Stokkem. PZ Maasland heeft 2
commissariaten: een politiecommissariaat te Maaseik en een politiecommissariaat te Lanklaar.

Meer informatie m.b.t. de Politiezone Maasland: https://www.politie.be/5383/

Het diensthoofd, consulent financieel en logistiek beheer (boekhouder),
heeft een team onder zich en is rechtstreekse evaluator van de assistent financieel en logistiek beheer en de consulent logistiek. Onder de consulent logistiek behoren nog 4 onderhoudsmedewerkers.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Vereiste ervaring
  Ervaring is een meerwaarde
 • Specifieke diplomavereisten

  graduaat of bachelor boekhouder.
  Aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden moet worden voldaan op het moment van indiensttreding.

   

  Functie ook gepubliceerd als ‘consulent lid financieel en logistiek beheer' met aangepaste dioplomavoorwaarden:

  voorwaarde deelname is houder zijn van een bachelor met ervaring in financieel en logistiek beheer of houder zijn van een secundair diploma met 3 jaren ervaring in financieel en logistiek beheer. Zie andere publicatie op Jobpol.

 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis

 • Vertrouwd zijn met ICT en de meest gangbare applicaties van Office 365 & internettoepassingen, ISLP-toepassingen, e.a. of minstens bereid zijn zich bij te scholen;
 • Grondige kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisatie;
 • Functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, toe te passen in uiteenlopende en complexe situaties;
 • Kennis aangaande algemene en budgettaire boekhouding;
 • Een goede kennis betreffende de wetgeving op de overheidsopdrachten;
 • Een zeer goede kennis van de Nederlandse taal, zowel in woord als in schrift.

Vaardigheden en attitudes

 • Zich kunnen schikken naar de interne richtlijnen van het korps en de korpsleiding;
 • Nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
 • Correcte uitvoering van de interne onderrichtingen;
 • Leesvaardigheid: documenten begrijpen en gebruiken waarin uiteenlopende redeneringen worden uiteengezet omtrent informaties buiten de gebruikelijke context;
 • Informatievertrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen, juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen;
 • Sociale omgang: het persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie;
 • Overtuigingsvermogen: in het kader van het gebruikelijk functioneren van de groep, de groep overtuigen van het belang van de gemeenschappelijke doelstelling;
 • Multifunctioneel en polyvalent zijn;
 • Dynamische ingesteldheid, flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol zijn;
 • Kan flexibel omgaan met een gevarieerd takenpakket;
 • Beschikken over het vermogen om zich in te leven in standpunten van anderen en aanspreekbaar zijn;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Discreet, betrouwbaar, empathisch en loyaal zijn ten aanzien van de organisatie en haar doelstellingen;
 • Beschikken over de nodige communicatievaardigheden en duidelijk en correct een boodschap formuleren;
 • Beschikken over het nodige organisatietalent;
 • Beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen inspelen op onverwachte situaties;
 • Beschikken over een wil tot verbeteren;
 • Zelfstandig problemen kunnen analyseren en oplossen;
 • Gemotiveerde beslissingen kunnen nemen binnen het takenpakket - ook moeilijke of onpopulaire – en deze in directe interactie klantvriendelijk en tactvol kunnen toelichten;
 • Ordelijk, correct, consequent, accuraat, stipt en onkreukbaar zijn;
 • Stressbestendig zijn en kunnen werken met respect voor termijnen;
 • Kunnen bevorderen van teamgeest en medewerkers kunnen motiveren;
 • Rekenschap kunnen afleggen en dit ook voor een groep verantwoordelijken op gevatte en gestructureerde wijze kunnen toelichten;
 • Een zeer grote beschikbaarheid op en voor het werk;
 • Verzorgd voorkomen hebben.
 

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
 • Selectie op basis van dossier

• Theoretische kennisproef is mogelijk waarbij een minimumscore van 50% vereist is;
o Bij meer dan 5 geslaagde kandidaten worden enkel de 7 best gerangschikten uitgenodigd voor een selectie-interview;
• Selectie-interview via een selectiecommissie waarbij er een minimumvereiste van 60% is t.a.v. het gezochte functieprofiel.

Kandidaten zullen enkel worden uitgenodigd wanneer er geen (geschikte) kandidaten zijn vanuit de interne mobiliteit.

Functie ook gepubliceerd als ‘consulent lid financieel en logistiek
beheer’ met aangepaste dioplomavoorwaarden: voorwaarde deelname is houder zijn van een bachelor met ervaring in financieel en logistiek beheer of houder zijn van een secundair diploma met 3 jaren ervaring in financieel en logistiek beheer. Zie andere publicatie op Jobpol.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot diensttelefoon (ook voor privégebruik)
 • Gratis vers fruit in de cafetaria
 • Gratis koffie, thee en enkele andere warme dranken
 • Mogelijkheid tot sport op het werk
 • Mogelijkheid om een fiets te leasen;
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Glijuren – flexibiliteit in de organisatie van de werkdag
 • Maaltijdcheques
 • De zelfstandigheid om aan de job een eigen toets te geven
 • Boeiende inhoud met zowel het financiële en logistieke gedeelte als beleidsondersteuning
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Sociale voordelen en kortingen via de sociale dienst van de geïntegreerde politie
Referentienummer: 110833/S5N