Niveau B - Statutair

ICT-consulent

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
PZ GAVERS
Deerlijksesteenweg 43, 8530 Harelbeke
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
113304/S5N

Jobomschrijving

De ICT-consulent binnen de politiezone Gavers heeft 2 belangrijke hoofdtaken. Enerzijds worden praktische (operationele) vragen meteen aangepakt met een probleemoplossende ingesteldheid als technische ondersteuner. Daarnaast is er binnen de politiezone Gavers ruimte om te werken aan projecten. Dat kan gaan van het uittekenen van nieuwe ICT-structuren tot het automatiseren van operationele processen. Voor innovatieve projecten wordt steeds de praktische meerwaarde voorop gesteld.

Eerst en vooral heeft een ICT-consulent een goede technische bagage en een probleemoplossende ingesteldheid. Je krijgt veel ruimte voor de ontwikkeling van projecten én zelfontplooiing. Een deel van de verwachtingen worden hieronder opgelijst.

 • Als technisch deskundige analyseer je ICT-structuren en zet je in op het rationaliseren van bestaande systemen. Je formuleert daarbij adviezen en praktische aanbevelingen binnen de directie en in een periodiek overleg ook aan de korpschef.
 • Als dossierbeheerder volg je de lopende projecten en ICT-structuren op waarbij de nadruk ligt op het analyseren, controleren en bijsturen in functie van de operationele noden.
 • Als projectbeheerder word je van bij de start van nieuwe initiatieven betrokken in nieuwe projecten en krijg je de vrijheid om zelf voorstellen te formuleren voor kwalitatieve oplossingen.
 • Als informatiebeheerder sta je in voor een reglementaire en praktisch haalbare toepassing van het toegangsbeheer tot onze ICT-systemen. Er wordt verwacht dat je proactief op zoek gaat naar haalbare oplossingen, in samenspraak met de directe leidinggevende.
 • Als technische ondersteuner geef je een adequaat gevolg aan de ICT-gerelateerde dagelijkse issues binnen een politionele omgeving.
 • Als contactpersoon sta je rechtstreeks in contact met zowel collega's als de externe partners waar de politiezone Gavers beroep op doet. Je onderhoudt daarbij contacten met zowel DRI als niet-politionele leveranciers.
 • Als innovator ben je steeds op zoek naar nieuwigheden en werkprocessen die een politionele meerwaarde kunnen betekenen.

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

Je komt terecht in een moderne politiezone. Met innovatie als een van onze paradepaardjes. Bij Politiezone Gavers zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze local heroes optimaal te ondersteunen. Enerzijds door nieuwe technologieën te integreren om het uitdagende takenpakket efficiënter te laten verlopen. Anderzijds door actief te investeren in het welzijn van al onze medewerkers.

Hou je van de variatie en de verantwoordelijkheid in een lokale politiezone? Denk je altijd in oplossingen en handel je daar ook naar? Zet je de mens altijd centraal? Communiceer je vlot? En ben je een echte teamplayer? Dan heb jij het in je om een local hero te worden.

Een lokale politiezone heeft zo zijn eigen voordelen en uitdagingen, en dat is in PZ Gavers niet anders. Maar net dat biedt kansen om je ‘powers' als local hero ten goede in te zetten voor meer veiligheid en leefbaarheid.

Je werkterrein? Harelbeke en Deerlijk, typisch West-Vlaamse gemeentes die geconfronteerd worden met kleine maar ook grote uitdagingen: uitlopers van grootstedelijke problemen vanuit Kortrijk, een aantal industriegebieden die aandacht vergen, de op- en afritten van de E17…

En niet te vergeten: provinciedomein De Gavers, waar we in de zomer vaak dezelfde uitdagingen ervaren als kustgemeentes. Er valt dus altijd wel iets te beleven. Bij PZ Gavers proberen we altijd grenzen te verleggen, kiezen we niet per se de makkelijkste weg en leggen we onszelf hoge doelstellingen op, maar samen maken we het onmogelijke mogelijk!

Ben jij een Local Hero?

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  Bachelor in de toegepaste informatica of gelijkwaardig
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Consulent-coördinator

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Ge├»nformatiseerde test bij de selectieprocedure

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie (zie hiervoor de algemene vacature op jobpol).

In aanmerking nemen van het advies van de selectiecommissie.

Voorzitter: Korpschef HCP Dalle

Bijzitters:

 • CP POLLET Bert, directeur Informatie en Innovatie of zijn vervanger
 • Consultant Bulcke Jürgen, directie Informatie en Innovatie of zijn vervanger

Secretaris: Adviseur Lore Moijson, Directeur Personeel en Middelen of haar vervanger.

Het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven: later te bepalen.

 

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • 24 sporturen op jaarbasis
 • Telewerkvergoeding
 • Glijdende werkuren
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • Maaltijdcheques
 • Taalpremie (Frans/Duits/Engels)
 • Smartphone en laptop (incl. abonnement)
 • Korting in diverse handelszaken
Referentienummer: 113304/S5N