Niveau D - Contractueel

Poetshulp

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Lager secundair of geen diploma
Graad
Arbeider
Plaats van tewerkstelling
PZ AALTER/MALDEGEM
Stationsstraat 164, 9880 Aalter
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
6 maanden  
Voltijds
Testen
Zie rubriek "Selectiemodaliteiten"
Referentienummer
113691/P7N

Jobomschrijving

Als poetshulp sta je in voor de kwalitatieve uitvoering van een variatie aan poets- en onderhoudsopdrachten, toevertrouwd aan het team personeel, logistiek & financiën.  

Je neemt deel aan werkvergaderingen en opleidingen, nuttig voor je functie.  

Op basis van je voorkeur en capaciteiten worden je specifieke taken toevertrouwd.  

Dit is een niet-operationele functie, voorbehouden aan medewerkers met de graad van arbeider.

Je taakinhoud is niet limitatief en kan steeds gewijzigd worden, afhankelijk van de noden en behoeften van de organisatie.

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

Het politiekorps van Aalter/Maldegem wil met gedreven medewerkers een op maat gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in haar gemeenten te waarborgen.
We pakken de problemen aan en zoeken gepaste oplossingen met de burgers, overheden en overige partners.

Als medewerker van de politiezone Aalter/Maldegem zal je je inspannen om het vertrouwen van de bevolking te winnen. Enerzijds door een kwalitatief hoogstaande en resultaatgerichte dienstverlening aan te bieden, anderzijds door de bevolking als volwaardige partner te beschouwen in het zoeken naar oplossingen tot het bekomen van een veilige leefgemeenschap.

We investeren in onze medewerkers en hebben extra aandacht voor een goede work-life balance (oa. via een flexibele dienstplanning…).

Wij bieden:

 • een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten;
 • de kans om jezelf te ontplooien;
 • elke dinsdag en donderdag een gezond tussendoortje;
 • mogelijk tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de vriendenkring van het korps;
 • attenties voor familiale gebeurtenissen;
 • het ter beschikking stellen van bedrijfsfietsen;
 • en tal van andere voordelen...

Ons motto 'SAMEN STERK'

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Zoek je een goed evenwicht tussen werk – gezin? 
Voel je je goed in een organisatie waar iedereen, iedereen kent? Dan heb je het juiste profiel voor onze zone!

We verwachten dat je je ontwikkelt in volgende competenties:

Kerncompetenties:

 • integriteit: betrouwbaarheid en voorbeeldfunctie;
 • samenwerken;
 • verantwoordelijkheid: geven en nemen;
 • klantvriendelijkheid.


Functionele competenties:

 • plannen en organiseren;
 • initiatief nemen;
 • mondelinge communicatie.

Technische competenties:

 • Je hebt een goede kennis van het gebruik van onderhoudsproducten

Selectiemodaliteiten

Voor deze vacature zal er geen generieke proef plaatsvinden in de dienst Rekrutering en Selectie. De selectietests worden rechtstreeks in de politiezone/eenheid waarvoor u solliciteert afgenomen.
 • Selectiecommissie
Er zal een interview plaatsvinden met een selectiecommissie eventueel aangevuld met een praktische proef.
Datum is nog nader te bepalen.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
 • Bij goed functioneren mogelijkheid tot verlenging van arbeidsovereenkomst of contract onbepaalde duur
 • Allerlei voordelen via de sociale dienst SSDGPI (kortingen verschillende winkels, pretparken, jongerenvakanties...)
 • Bedrijfsfiets / kilometervergoeding
 • Erkenning van het aantal jaren dat in de openbare sector is gewerkt voor de berekening van het salaris
Referentienummer: 113691/P7N