Menu openen
Menu sluiten
Combi in Ronse

Politiezone Ronse

Stadsmonitor

Lokale politiezone Ronse

De Belgische politie kent twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waaronder de politiezone Ronse. Als ééngemeentezone richten wij ons uitsluitend op het grondgebied van de stad Ronse. Onze voornaamste taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op lokaal niveau, waarbij we ons richten op 7 basisfunctionaliteiten:

 1. wijkwerking
 2. onthaal
 3. interventie
 4. slachtofferbejegening
 5. lokale recherche
 6. handhaving openbare orde
 7. verkeer
hondengeleider
verkeer
Motard

Waarom kies jij voor PZ Ronse:

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een familiale sfeer, teamwork en collegialiteit staan bij ons centraal
 • Werken bij politiezone Ronse betekent werken in een afwisselende omgeving met diverse uitdagingen. Je komt in contact met verschillende mensen en situaties, wat het werk heel boeiend maakt Grote tweetaligheidstoelage
 • Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich goed voelen op het werk. Daarom voorzien wij volgende faciliteiten:
  • Fitness én Dojo binnen het commissariaat
  • Sporturen
  • Allerlei voordelen van de sociale dienst SSD (kortingen in winkels of webshops, pretparken, vakanties,...)
  • Vriendenkring met tal van activiteiten
 • Wij begrijpen dat een goede balans tussen werk en privé belangrijk is en daarom voorzien wij minstens 34 dagen vakantieverlof bij een voltijdse tewerkstelling.

 

Specifiek voor operationele collega's

 • Gebruik van nieuwe technologieën, zoals bodycams, ANPR-camera's en een nieuwe wapenkamer met badgesysteem.
 • Kansen om bij te leren, te groeien en door te stromen (horizontaal en verticaal)
  • Verschillende specialisaties
   • 3 hondengeleiders
   • 8 motards
   • 5 specialisten geweldbeheersing
   • 4 specialisten verkeer
   • 2 vertrouwenspersonen
   • 2 diefstalpreventie-adviseurs
   • 6 EHBO-verantwoordelijken
   • 5 M.E.G.A.-inspecteurs (preventieprogramma in de lagere school)
   • ...
 • Betaalde basisopleiding en bevorderingsopleiding
 • Werkzekerheid
 • Mogelijkheid tot uitbetalen van overuren

 

Kortom, werken bij politiezone Ronse betekent werken in een fijne werkomgeving waarin aandacht wordt besteed aan het welzijn van onze medewerkers en waar je jezelf kan ontwikkelen. We zijn op zoek naar gemotiveerde en integere kandidaten die ons korps willen versterken en bijdragen aan de veiligheid van onze stad. Bij ons kan je werken in een fijne omgeving waarin we aandacht hebben voor jouw welzijn. Join onze politiezone Ronse en werk in een omgeving waar we aandacht hebben voor jouw welzijn.

 

Wij verwachten van jou dat je…

 • collegiaal en respectvol bent
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • Ronse kent of bereid bent om het te leren kennen
 • betrouwbaar, integer en plichtsbewust bent
 • authentiek blijft
 • flexibel bent in je werk en je taken
CALog medewerker
Inspecteur interventie

Collega's aan het woord

Getuigenis Nathalie (Assistent administratief secretariaat – logistiek) 

Ik heb gekozen voor politiezone Ronse omdat ik vooraf veel gehoord had over de positieve werksfeer. Hier in politiezone Ronse zit de mentaliteit echt goed. Ik heb een zeer gevarieerde job waarbij ik mijn ideeën naar voor mag brengen en indien mogelijk ook mag uitvoeren. Ik krijg de nodige kansen om me te verdiepen in mijn werkdomein, en om nieuwe opleidingen te volgen. De glijtijden zijn voor mij ook een groot pluspunt, heel makkelijk met de kinderen, wat ik bij mijn vorige werkgever niet had. Alsook de werkzekerheid is een punt om niet te vergeten.

Getuigenis Rocky (Inspecteur – Interventie) 

De grote voordelen aan onze zone vind ik de gezellige werksfeer en de vrijheid op gebied van werk, zelf beslissen wanneer je patrouilleert of administratieve taken verricht, of wanneer je je maaltijd wil nuttigen. Er zijn veel specialisatiemogelijkheden (monitor geweldbeheersing, motard, …) Ook de grote tweetaligheidstoelage is een mooie extra die maandelijks bij de wedde wordt betaald. We beschikken over een eigen fitness in ons commissariaat en krijgen ook maandelijks sporturen toegekend. Als kers op de taart hebben we een vriendenkring die tal van activiteiten organiseert en extra’s voorziet bij speciale gelegenheden.

Getuigenis Frederik (Hoofdinspecteur – Interventie) 

Na jaren in een grote interventie-eenheid in een grootstad is het werken in een kleine zone dicht bij huis een verademing. Met een kleine groep gemotiveerde collega’s werken we zo veel mogelijk autonoom in een aangename en collegiale sfeer. Onze zone draait naast competentie voornamelijk op onderlinge samenwerking en collegialiteit. Teamwork is hier geen loos begrip! In de nabijheid van je woonplaats werken neemt meteen ook een deel van de dagelijkse file-stress weg, en dat is altijd een pluspunt als je het mij vraagt.

markt ronse
foto Ronse
logo pz ronse

Weetjes en feiten

Politie Ronse staat 24/7 in voor de veiligheid en het welzijn van alle burgers van de stad. Ons korps telt 75 personeelsleden (61 geüniformeerd en 14 burgerpersoneelsleden) gespreid over 3 diensten: operationeel beheer • administratief beheer • informatiebeheer. Dagelijks zetten al deze mensen, zowel voor als achter de schermen, zich in voor de goede werking van onze organisatie. De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, 1e hoofdcommissaris Patrick BOEL. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en staat onder het gezag van de burgemeester, Ignace MICHAUX.

Ronse is een stad en faciliteitengemeente die ruim 25.000 inwoners telt. Van de 26% inwoners in Ronse met buitenlandse roots (68 verschillende buitenlandse nationaliteiten), is het overgrote deel (bijna 20% van de bevolking) afkomstig uit een niet-Europees land. De oppervlakte van de stad bedraagt zo'n 35km² waarvan 16% woongebied. Ronse is een stad in de vallei, gelegen aan de Molenbeek en binnen een landschappelijke omgeving. De heuvelruggen in het noorden worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, voor zowel fietsers als wandelaars. De westzijde van de stad, en in mindere mate de oostzijde, toont een ander beeld. Wonen, bedrijvigheid, landbouw en sportterreinen liggen als fragmenten naast elkaar en laten een diverse stadsstructuur zien. De belangrijkste evenementen in Ronse zijn de Bommels, de Fiertel en de Ronde van Vlaanderen.

 

 

Missie, visie en waarden

De missie van de politiezone Ronse omvat in algemene termen het doel dat zij wil bereiken. Het is als het ware een verbintenis naar haar klanten (de bevolking) en haar partners (het bestuur en de diensten waarmee zij samenwerkt): Binnen het wettelijk kader en met de ons ter beschikking gestelde middelen, willen wij als gemeenschapsgerichte politie, in samenwerking met de overheden, externe partners en de bevolking, een onmisbare schakel zijn in onze samenleving. Wij willen bijdragen tot een veilige en kwalitatieve leefomgeving voor iedereen door permanent in te staan voor een optimale dienstverlening.

De visie is de manier waarop wij dit doel wil bereiken: Wij willen als transparant, performant en dynamisch politiekorps, in een positieve werksfeer, te Ronse, garant staan voor: • een respectvolle en objectieve behandeling van elke burger • een prioritaire en probleemoplossende aanpak van overlast • een maximale aanwezigheid en aanspreekbaarheid in het straatbeeld • luisterbereidheid en flexibiliteit • open communicatie in alle richtingen • het stimuleren van burgerzin.

De volgende waarden zijn voor onze politiezone heel belangrijk: integriteit • professionaliteit • kwaliteit • loyauteit • respect • groepsgeest.

 

Zonaal veiligheidsplan

De rode draad doorheen ons beleidsplan is het streven naar een Excellente Politiezorg. De PZ Ronse zal in de komende beleidscyclus de haar toebedeelde rol spelen in de strijd tegen overlast op het openbaar domein, en meer specifiek door in te grijpen op volgende subdomeinen: verkeersgerelateerde overlast, omgevingsoverlast en drugsgerelateerde overlast. Verder zal onze zone werken aan een kwalitatieve dienstverlening alsook een optimalisatie van haar interne en externe communicatie met het oog op de verbetering van haar efficiëntie en effectiviteit. De nodige investeringen zullen gedaan worden om zoveel mogelijk mobiel alsook digitaal te werken. Tot slot werden volgende aandachtspunten voor de periode 2020-2025 vastgelegd: radicalisering en gewelddadig extremisme en terrorisme; intra-familiaal geweld & bestuurlijke handhaving.

Openstaande vacatures

Ik zoek een job in uniform

schietoefening
Meer info

Ik zoek een job in burger

burgerpersoneel
Meer info

Ik ben nog niet geslaagd voor de selectieproeven

Je bent er bijna!

Om je kandidaat te stellen voor een uniformfunctie, moet je eerst slagen voor de algemene selectieprocedure van de politie.

Meer over onze vacatures in uniform

Ik ben reeds geslaagd voor de selectieproeven

Bekijk alle vacatures in onze politiezone
Politie Ronse

Vraag het aan een collega...

Contactformulier

Hier kan je terecht met al je vragen! Maar, heb je dringende politiehulp nodig? Bel 101.