team foto Chloe Mohammed

Politiewerk is mensenwerk

Chloë (34) startte in 2019 haar carrière bij de politiezone HEKLA als inspecteur bij de dienst interventie. In 2021 maakte zij de overstap naar de wijkwerking. Mohamed (37) heeft ervaring als maatschappelijk werker en maakte in 2022 de overstap naar politiezone Rivierenland, als lid van interventie. Al snel koos hij voor een job bij de dienst jeugd en gezin.

Een logische keuze? Voor hen zeker wel! Met veel enthousiasme delen ze graag waarom...

Contact met de mensen

Chloë: "Eén van de voornaamste dingen die mij veel voldoening geeft in de job als wijkagent, is het nauwe contact met de mensen. Binnen interventie heb je dat contact ook, maar is dat kortstondiger. Vanuit wijkwerking kan je verder werken op problemen die, vaak door interventieploegen, blootgelegd worden. Er is meer ruimte om dossiergericht te werken en opvolging te garanderen in samenwerking met andere politiediensten of partners, zoals bijvoorbeeld met hulpverleningsinstanties."

Mohamed: "Als medewerker bij de dienst Jeugd en Gezin voer ik recherchewerk uit maar dan binnen de gezins- en/of relationele context waar onze sociale ondersteuning noodzakelijk is. Ik kom zo in contact met heel wat gezinssituaties en soms delicate dossiers zoals zedenfeiten, verontrustende opvoedingssituaties, intrafamaliaal geweld,..."

Een verschil kunnen maken

Chloë: "Ik herinner mij een sprekend voorbeeld van zo'n interventie waarin opvolging én samenwerking écht het verschil hebben gemaakt. Meermaals werden interventieploegen gealarmeerd voor een weduwnaar die werd beschreven als een zeer depressief persoon die regelmatig van de radar verdween. De man weigerde alle hulp. Als wijkagent hebben we alles op alles gezet om toch enige connectie te maken met deze persoon. Geen eenvoudige opdracht want hij leek alle hoop te hebben verloren. De man leefde zonder enige aansluiting van water of elektriciteit, had geen inkomen, en was volledige afgesloten van de buitenwereld. Omwille van de schrijnende woon- en leefomstandigheden, schakelden we het OCMW in. Door aanklampend samen te werken zijn we erin geslaagd om het nodige hulpverleningstraject op te starten voor de man. Dat gevoel van een verschil te kunnen maken, dat is hartverwarmend en geeft me enorm veel voldoening in mijn job."

Mohamed: "Sociale opvolging van dossiers is onmisbaar in politiewerk, zeker als het gaat om interventies bij kinderen en jongeren. Sommige feiten vragen tijd en expertise, denk maar aan delicate verhoren van slachtoffers of minderjarigen. Het geeft me veel voldoening om hierin te kunnen bijdragen of om te zorgen voor een gepaste hulpverlening."

Jobambassadeur

Mohamed: "Politiewerk kent vele onverwachte uitdagingen en dat is exact wat ik nodig heb om de job voor de rest van mijn leven te willen doen. Ik raad het iedereen aan! Je krijgt de kans om te groeien, leert bij over jezelf maar ook over de maatschappij, elke dag opnieuw!"

Chloë: "Naast wijkwerking zet ik mij ook in als contactpunt rekrutering voor de politiezone HEKLA. Ik informeer mensen met interesse voor het politiewerk en help hen graag bij de voorbereiding op de selectieprocedure. Als laureaat onmiddellijk starten als wijkagent? Dat kan zeker!"