SPN  Zeebrugge 1

Scheepvaartpolitie

Environnement du port (Ant)

De Scheepvaartpolitie, entiteit van DGA

De Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) maakt deel uit van de Federale Politie.

DGA is belast met gespecialiseerde en federale opdrachten van bestuurlijke politie, en in dit kader, met steunopdrachten aan de politieoverheden en aan de diensten van de Geïntegreerde Politie.

Onze diverse functies zijn onze troeven!

Dus... welke specialisatie ga jij kiezen?

RHIB Mons
SPN 24

Kom aan boord van SPN

Je bent geboeid door de maritieme en havengebonden werkomgeving? Je bent bereid tot samenwerking met uiteenlopende nationale en internationale partners? Je bent geïnteresseerd in technische innovaties?

De Scheepvaartpolitie (SPN) geeft je de mogelijkheid om naar gespecialiseerde functies te evolueren zoals grenscontroleur, schipper van een patrouillevaartuig of een RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat),... en dit zonder enige voorkennis!

Cargoscanner
Grenscontrole SPNA

Onze passie, onze troef!

SPN zorgt voor de veiligheid in de zeehavens en in de belangrijkste plezierhavens, op de binnenvaartwegen en alle wateren binnen het Belgische rechtsgebied. Maar SPN is ook belast met het maritiem grenstoezicht aan de kust en in de havens, en doet bijvoorbeeld controles gericht op mensen zonder geldige verblijfsvergunningen, administratieve controle (bemanning en passagiers), fysieke controle, grondige fouille van een boot « rummage »

Antwerpen Race
TST sonar

Steunverlening en samenwerking

Het Technisch Steunteam (TST) van SPN beschikt over een arsenaal aan gespecialiseerde observatie- en detectiemiddelen waarop zowel de Federale Politie, de Lokale Politie als externe partners, kunnen beroep doen. Zo levert ons TST regelmatig ondersteuning aan de Cel Vermiste Personen op en rond het water.

SPN is één van de partners van het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) in Zeebrugge, samen met de Marine (Defensie), de FOD Mobiliteit, DG Scheepvaart en de Douane en Accijnzen. Het MIK staat in voor het verzamelen en verwerken van scheepvaart-gerelateerde en -maritieme informatie met betrekking tot elk incident dat zich voordoet op zee. 

Aspect "recherche"
Communication par radio
En patrouille

Alle hens aan dek

De hele Antwerpse haven is het werkterrein van de Scheepvaartpolitie Antwerpen. Opdat deze eenheid het hoofd kan bieden aan de actuele uitdagingen worden naast het Havenbeveiligingskorps nog een aantal bijkomende en ondersteunende diensten opgericht.

Drie onderzoeksteams zullen heel nauw samenwerken met de FGP Antwerpen in allerhande havengebonden dossiers die met de haven te maken hebben.

Een nieuw team Maritieme Beveiliging zal toezien op de verschillende initiatieven die moeten worden genomen om onze havens, schepen en maritieme handel veiliger te maken.

Om deze uitbreiding praktisch in goede banen te leiden werden nog bijkomende banen personeels- en logistiek beheer opengezet. Een job bij de Scheepvaartpolitie, de wind in de zeilen voor je carrière | Jobpol

De uitrol van al deze versterkingen verloopt in fases maar door de verhoogde politionele aanwezigheid in de haven zijn er nu al mooie resultaten zichtbaar.

Het Havenbeveiligingskorps van de Scheepvaartpolitie in Antwerpen is bijna voltallig: 61 van de 70 agenten in opleiding | Federale Politie

 

 

Nieuws

Zo'n 12.000 mensen bezoeken opendeurdag politie en brandweer Campus H in Hasselt

De werking van politie en brandweer spreekt nog steeds tot de verbeelding. Dat was duidelijk op Campus H in Hasselt waar zo'n 12.000 bezoekers de opendeurdag van Politie, brandweer en medische interventieploegen bezochten.

Voor het eerst werd ook de Slachthuiskaai afgesloten voor het verkeer zodat ook de Scheepvaartpolitie en de duikers van de brandweer enkele demonstraties konden geven.

Lees meer

Minder drugsgerelateerde arrestaties in haven van Antwerpen sinds opstart havenkorps

“De veiligheidscontroles, de gerichte patrouilles en de algemene zichtbare aanwezigheid van ploegen op het terrein hebben een ontradend effect op drugsuithalers”, meent de federale politie.

Lees meer

Fier om aan boord te zijn van de Scheepvaartpolitie

Drie trotse medewerkers vertellen over het reilen en zeilen op en rond het water. Of je nu tot het administratief - of operationeel kader behoort, werken bij de Scheepvaartpolitie is boeiend en uitdagend.

Lees meer

Havenbeveiligingskorps zet alle zeilen bij

Al 61 rekruten in opleiding voor Antwerps havenbeveiligingskorps. De opleiding is een soort verkorte politieopleiding, met minder focus op bijvoorbeeld recherchetaken, maar de beveiligingsagenten zullen beschikken over volwaardige politionele bevoegdheid. In totaal mikt de Federale Politie op 70 beveiligingsagenten, die in de loop van het voorjaar van 2024 op het terrein aan de slag moeten gaan.

Lees meer

Geen kantoorjob, wel 16.000 voetbalvelden werkterrein!

De Antwerpse Haven is één van de meest bijzondere, complexe en veelzijdige plekken van ons land: 120 km² groot, een doolhof van wegen en bedrijven, van kaaien en containers. Scheepvaartpolitie Antwerpen (SPNA) opereert dan ook vanuit twee vestigingen, op rechter- en op linkeroever.

Lees meer over het werk van onze beveiligingsagenten.

 

 

Lees meer
SPN  Zeebrugge 2

Kies voor een job bij de Scheepvaartpolitie!

Wil je meer weten ?

  • ga naar  onze SPN- pagina op www.politie.be om meer over onze gespecialiseerde diensten te vernemen;
  • neem dan direct contact op met onze ploeg!

Contacteer ons