SPN  Zeebrugge 1

Scheepvaartpolitie

Environnement du port (Ant)

De Scheepvaartpolitie, entiteit van DGA

De Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) maakt deel uit van de Federale Politie.

DGA is belast met gespecialiseerde en federale opdrachten van bestuurlijke politie, en in dit kader, met steunopdrachten aan de politieoverheden en aan de diensten van de Geïntegreerde Politie.

Onze diverse functies zijn onze troeven!

Dus... welke specialisatie ga jij kiezen?

RHIB Mons
SPN 24

Kom aan boord van SPN

Je bent geboeid door de maritieme en havengebonden werkomgeving? Je bent bereid tot samenwerking met uiteenlopende nationale en internationale partners? Je bent geïnteresseerd in technische innovaties?

De Scheepvaartpolitie (SPN) geeft je de mogelijkheid om naar gespecialiseerde functies te evolueren zoals grenscontroleur, schipper van een patrouillevaartuig of een RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat),... en dit zonder enige voorkennis!

Cargoscanner
Grenscontrole SPNA

Onze passie, onze troef!

SPN zorgt voor de veiligheid in de zeehavens en in de belangrijkste plezierhavens, op de binnenvaartwegen en alle wateren binnen het Belgische rechtsgebied. Maar SPN is ook belast met het maritiem grenstoezicht aan de kust en in de havens, en doet bijvoorbeeld controles gericht op mensen zonder geldige verblijfsvergunningen, administratieve controle (bemanning en passagiers), fysieke controle, grondige fouille van een boot « rummage »

Antwerpen Race
TST sonar

Steunverlening en samenwerking

Het Technisch Steunteam (TST) van SPN beschikt over een arsenaal aan gespecialiseerde observatie- en detectiemiddelen waarop zowel de Federale Politie, de Lokale Politie als externe partners, kunnen beroep doen. Zo levert ons TST regelmatig ondersteuning aan de Cel Vermiste Personen op en rond het water.

SPN is één van de partners van het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) in Zeebrugge, samen met de Marine (Defensie), de FOD Mobiliteit, DG Scheepvaart en de Douane en Accijnzen. Het MIK staat in voor het verzamelen en verwerken van scheepvaart-gerelateerde en -maritieme informatie met betrekking tot elk incident dat zich voordoet op zee. 

Communication par radio
En patrouille
Affiche: 70 die er samen staan als 1

NIEUW: het Havenbeveiligingskorps van de Scheepvaartpolitie

De hele Antwerpse haven is het werkterrein van ons Havenbeveiligingskorps. Dit nieuwe team binnen de Scheepvaartpolitie Antwerpen staat in voor beveiligingsopdrachten in het havengebied.

70 beveiligingsagenten, omkaderd door medewerkers van het inspecteurs- en hoofdinspecteurskader, patrouilleren in de haven, organiseren controles en verzekeren specifieke acties om de haven veiliger en drugvrij te maken.

Door de verhoogde politionele aanwezigheid in de haven zijn er nu al mooie resultaten zichtbaar.

Vacatures

We zoeken collega’s. Welkom!

Ik zoek een job in uniform

Employer branding
Meer info

Ik zoek een job in burger

SPN employer branding 2
Meer info

Nieuws

Geen kantoorjob, wel 16.000 voetbalvelden werkterrein!

De Antwerpse Haven is één van de meest bijzondere, complexe en veelzijdige plekken van ons land: 120 km² groot, een doolhof van wegen en bedrijven, van kaaien en containers. Scheepvaartpolitie Antwerpen (SPNA) opereert dan ook vanuit twee vestigingen, op rechter- en op linkeroever.

Lees meer over het werk van onze beveiligingsagenten.

 

 

Lees meer

Havenbeveiligingskorps "Mensen helpen en de maatschappij veiliger maken"

Wat ooit startte als een kinderdroom, kan voor velen werkelijkheid worden.

Voor zij die kansen grijpen en uitdagingen recht in de ogen kijken!

Lees meer

Interview van een inspecteur van de Scheepvaartpolitie Antwerpen

Wil je meer weten over het specifieke actieterrein van de Scheepvaartpolitie Antwerpen? Dit artikel vertelt je meer.

Lees meer
SPN  Zeebrugge 2

Kies voor een job bij de Scheepvaartpolitie!

Wil je meer weten ?

  • ga naar  onze SPN- pagina op www.politie.be om meer over onze gespecialiseerde diensten te vernemen;
  • neem dan direct contact op met onze ploeg!

Contacteer ons