Niveau C - Contractueel

ICT-Assistent

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
ICT-Assistent
Plaats van tewerkstelling
PZ DRUIVENSTREEK
Brusselsesteenweg 145 bus G, 3090 Overijse
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Andere overeenkomst  
Contract bepaalde duur, met kans op statutaire benoeming  
Voltijds
Referentienummer
111508/G6NR

Jobomschrijving

Als assistent ICT maak je deel uit van het ICT team binnen de PZ Druivenstreek. Dit team ondersteunt de collega's m.b.t. ICT aangelegenheden en biedt binnen een passende termijn een antwoord op elke ICT vraag. Het team draagt bovendien zorg voor de beveiliging van ICT data en dit zowel binnen de politie als naar de buitenwereld. 

Binnen het team ICT beheer je de hard- en softwaresystemen, het ISLP systeem en het tijdsregistratiesysteem. Je staat in voor verbeteringsprocessen en geeft advies bij ICT dossiers. In al deze taken ondersteun je de consulent ICT. 

Enkele van jouw kerntaken zijn:

Systeembeheerder ISLP en andere politionele databanken (toegangen creëren en beheren), loggingsystemen (Astrid, fleetlogging, …), … . 

 • Beheer (installatie en onderhoud) van hard- en software en communicatieapparatuur. 
 • Onderhouden en verbeteren van Sharepoint, O365 toepassingen, … + nodige handleidingen voorzien. 
 • Bereikbaar en terugroepbaar zijn in een wachtrolsysteem. 
 • Zich akkoord verklaren om te werken met loggingsystemen zoals Astrid, fleetlogger, … . 
 • Zich akkoord verklaren met de interne richtlijnen van het korps. 

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

De politie Druivenstreek is een jong en gepassioneerd korps en staat in voor de basispolitiezorg binnen de gemeenten Hoeilaart en Overijse. Onze kernwaarden zijn: bescherming, kwaliteit en betrokkenheid.

De kerngedachte van onze visie is "zorgen voor wie ons nodig heeft".

In die zin zorg jij voor een bijzondere bijdrage.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Gewenst profiel (opleiding, kennis en ervaring):

 • Je bezit een diploma secundair onderwijs, richting informaticabeheer/informatica- communicatiewetenschappen, …  of je hebt een eerste relevante werkervaring in dit domein opgedaan. 
 • Je hebt kennis van de relevante wetgeving in het domein (o.a. GDPR wetgeving). 
 • Je hebt een goede kennis van informaticatoepassingen (MS Office 365,, Sharepoint, …). 
 • Je hebt een goede kennis van installeren en onderhouden van netwerken en hard- en software. 
 • Je hebt een goede kennis van politionele informaticatoepassingen, vatting, dringende seiningen of bent bereid deze kennis op korte termijn te verwerven. 
  Je voldoet aan de opleidingsvoorwaarden “functioneel beheerder ISLP” of bent bereid dit brevet te verwerven. 
 • Je engageert je om de basis- en voortgezette opleidingen inzake dit functiedomein nauwgezet te volgen. 

 

Gewenst gedrag & vaardigheden:

 • Analytisch en probleemoplossend denken. 
 • Communicatief, stressbestendig, flexibel en polyvalent zijn.
 • Openstaan voor veranderingen en doordrongen zijn van de wil tot verbeteren. 
 • Klantgericht denken en sociaal contactvaardig zijn. 
 • Kunnen werken in teamverband.     
   

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij Veerle Vanmol 02/769 69 30  -  E-mail: pz.druivenstreek.hrm@police.belgium.eu
Sollicitaties verlopen via www.jobpol.be

Stuur een kopie van je sollicitatie naar: pz.druivenstreek.hrm@police.belgium.eu  
  

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Bedrijfsfiets + km-vergoeding
 • Taalpremie voor kennis nuttige talen
 • Smartphone + abonnement
 • Met de toekenning van sporturen en een eigen fitnesszaal zetten we in op de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers
 • Extra financiële voordelen via sociale dienst geïntegreerde politie (ssdgpi.be)
 • Maaltijdcheques
 • Mogelijkheid om nuttige beroepservaring te erkennen
 • Mogelijkheden tot telewerk
Referentienummer: 111508/G6NR