Niveau B - Statutair

ICT - Consulent

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5342 PZ UKKEL / W-B / OUDERGEM
Georges Marlowsquare 3, 1180 Ukkel
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
S 5046 T 22 03

Jobomschrijving

Indicatief en niet-exhaustief:

 • Samen met het team en het management bijdragen aan de definitie van de IT-strategie, inclusief de digitale transformatie van de organisatie.
 • Zorgen voor de correcte definitie en toepassing van IT-standaarden, het efficiënte beheer van de technische en functionele incidenten, het onderhoud en de stabiliteit van technologische, software- en toepassingsplatformen (inclusief en vooral « business »-toepassingen die intern of op federaal niveau werd ontwikkeld); zorgen voor de installatie en het onderhoud van servers en werkstations.
 • In verband met projectbeheer, zorgen voor de goede opvolging van interne initiatieven, eventueel in samenwerking met externe partners, en voor de oplevering volgens overeengekomen criteria (planning, budget, kwaliteit).
 • Zorgen voor (technische, functionele) ondersteuning, begeleiding en opleiding van gebruikers op basis van behoeften en aanvragen.
 • Deelnemen aan de analyse van IT-behoeften (technisch, functioneel).
 • Waarborgen van de bescherming van gegevens en verwerkingen.
 • Bijdragen tot het delen van ervaring en kennis binnen de IT-afdeling.
 • Op basis van de behoeften, tussenkomen in het aankoopproces van hardware en/of software.
 • Optreden als betrouwbare partner van DGR/DRI (Directoraat-generaal Middelen en Informatie / Directie Politie-informatie en ICT) op het niveau van de politiezone voor alle problemen over het beheer en de administratie van de lokale operationele IT-infrastructuur en toepassingen.

Presentatie vd. dienst

Lokale politie van de politiezone “Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem” (PZ 5342).

Werken bij de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem, dat is deel uitmaken van een Brusselse zone in een hoofdstedelijk gebied met tegelijkertijd enorm veel groen. Wij vinden nabijheid en diversiteit zeer belangrijk, en die waarden vertalen zich in een brede waaier aan mogelijke functies, ruime loopbaan- en doorgroeimogelijkheden en een groot opleidingsaanbod.
 
Onze familiale en moderne bedrijfscultuur is gestoeld op wederzijds begrip en respect, en dit zowel naar burgers als naar collega's toe. Wij zijn een zone op mensenmaat, waardoor onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen in een omgeving waar teamwork en autonomie voorop staan.
 
Wij wensen permanent te blijven evolueren en mee te blijven met onze tijd, daarom zijn we op zoek naar nieuwe, gemotiveerde en positief ingestelde collega's die zich ten dienste van de bevolking willen stellen.
Kiezen voor een job bij onze politiezone 5342, dat is ervoor kiezen om je vandaag 100% te geven om zo morgen het verschil te kunnen maken.
 
Heten we jou binnenkort welkom?

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Vereiste ervaring
  Opleiding in informatica (professionele of academische bachelor - BAC+3)
  Tenminste 3 jaar relevante werkervarin
  Beantwoorden aan de wettelijke vereisten met betrekking tot talenkennis.
 • Specifieke diplomavereisten
  Opleiding in informatica (professionele of academische bachelor - BAC+3)
  Tenminste 3 jaar relevante werkervarin
  Beantwoorden aan de wettelijke vereisten met betrekking tot talenkennis.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Professionele vaardighed

Vereiste competenties

 • Ervaring met Microsoft platformen, Windows Server, Windows Client, VDI's
 • SQL-databanken
 • Virtualisatie
 • Kennis van veiligheid en netwerken
 • Samenwerkingsplatforms (Teams, SharePoint)

Optionele competenties

 • PHP, Javascript, Shell DOS, Powershell, scripting, PowerApps
 • Linux
 • Telefonie, Toegangscontrole
 • Basiskennis technisch Engels

Transversale vaardigheden (Soft skills)

Vereiste competenties

 • Probleemoplossend vermogen
 • Plannen en organiseren van activiteiten
 • Sterke klant- en resultaatgerichtheid
 • Mondelinge, schriftelijke, synthetische communicatie
 • Teamgeest en samenwerken
 • Respect voor discretie en vertrouwelijkheid
 • Initiatief en proactief handelen
 • Vermogen om met externe partners samen te werken

Optionele competenties

 • Projectmethodologieën
Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure

De selectie voor deze functie gebeurt via een interview en kan worden voorafgegaan door een eliminerende schriftelijke?bekwaamheidsproef.?

De vragen worden gerelateerd aan de criteria voor deze functie. De jury zal overgaan tot het toekennen van punten voor de gegeven antwoorden, waarbij gequoteerd wordt op 100%. Voor de aanvang van de interviews worden de volgende maatstaven vastgelegd :

 • Minder dan 50%: ongeschikt;
 • Meer dan 50 % maar minder dan 70 %: ongeschikt maar mogelijkheid van deliberatie;
 • Meer dan 70%: geschikt.?

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: S 5046 T 22 03