Niveau B - Statutair

ICT-Consulent

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 12 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
PZ NOORD
Christiaan Pallemansstraat 57, 2950 Kapellen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
109937/S5NR

Jobomschrijving

De ICT-consulent staat op het vlak van informatica in voor het optimaliseren van de informatiegestuurde politiezorg. Hiervoor wendt hij/zij de nodige middelen en technieken aan, rekening houdend met de specifieke vereisten van de politieomgeving en met een creatieve en optimale inzet van de ter beschikking gestelde middelen. De ICT-consulent werkt steeds vanuit een dienstverlenende ingesteldheid. De administratieve steundienst staat in eerste instantie ten dienste van de andere collega's en in tweede instantie en soms enkel onrechtstreeks ten dienste van onze “ externe klanten” de burger.

 

Hoofdtaken

 • Actief meewerken in een ICT-dienst ten behoeve van ongeveer 100 gebruikers
 • Actief meewerken in de werkdomeinen informatica, radiofonie, telefonie, intranet, internet, cameranetwerk en databeveiliging.
 • Het volledig technisch beheer van de informatica architectuur van de politiezone alsook de beveiliging hiervan.
 • Beheer van de gebruikers met inbegrip van de creatie van alle gebruikers binnen ISLP, het beheer en opvolging van het politioneel informaticasysteem
 • Het beheer van de technische defecten, helpdesk, troubleshooting, ingrepen en documenteren
 • Het beheren van netwerken, kennis en functioneren van de architectuur van een netwerk, internet en telecommunicatie
 • Permanente evaluatie van security – issues op PC en netwerkniveau + oplossingen zoeken
 • Beheer van fysieke en virtuele serverinfrastructuur (o.a. Windows, Linux,..)
 • Beheer en onderhoud van software en hardware en de lopende licenties
 • Helpen aan de ontwikkeling van bepaalde programma's, systemen om de taken van de gebruikers te vereenvoudigen of automatiseren
 • Adviseren bij ICT dossiers, formuleren en uitwerken van begrotingsvoorstellen tot verbetering en optimalisatie van onze ICT infrastructuur en processen
 • Anticiperen op en werken aan de implementatie van (ver)nieuw(d)e politie ICT toepassingen onder andere ANPR camera's, Sharepoint omgeving, werken in TEAMS, begeleiding en beveiliging sociale media toepassingen en website
 • Het verzekeren van de updates van de verschillende systemen
 • De opvolging van de installatie van het materiaal in de zone en eerstelijnssupport van de eindgebruikers van de politiezone
 • Bewerkstelligt goede wederzijdse informatiedoorstroming en samenwerking met de DPO, met de overige afdelingen en met alle relevante partners
 • Organiseren van  opleidingssessies ten behoeve van het personeel
 • Deelname aan binnen en buiten de politiezone uitgebouwde overlegorganen en/of werkgroepen

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

Politiezone Noord bestaat uit 2 gemeenten: Kapellen en Stabroek.
Beiden gemeenten zijn goed voor 45.253 inwoners op een oppervlakte van 5.860ha.
Onze politiezone grenst aan Nederland, aan de Antwerpse haven, aan
politiezone Grens (Kalmthout), politiezone Brasschaat en politiezone Antwerpen.

Kapellen:
Het grondgebied van de gemeente Kapellen bestaat uit
Kapellen-centrum:
een druk winkelcentrum verspreid over verschillende winkelstraten en
een centraal gelegen Dorpsplein waar geregeld evenementen plaatsvinden.
Putte: een leefgemeenschap gevormd met Putte Stabroek en Putte Nederland
Kapellenbos: een residentiële wijk
Hoogboom: woongebied waar eveneens een opvangcentrum voor vluchtelingen is gevestigd
In Kapellen zijn 3 KMO-zones aanwezig: Bosduin, gelegen aan de N117, Vloeiende en Starrenhoflaan.
www.kapellen.be

Stabroek:
Het grondgebied van de gemeente Stabroek wordt hoofdzakelijk gevormd door de 3 deelgemeenten:
Stabroek-Centrum: dorpsgemeenschap met verschillende winkels en supermarkten
Putte: leefgemeenschap gevormd met Putte Kapellen en Putte Nederland
Hoevenen: leefgemeenschap
De gemeente Stabroek leunt aan bij de Antwerpse haven. De scheiding tussen
de polders en de haven wordt gevormd door de drukke verkeersader A12.
www.stabroek.be

Onze website: www.pznoord.be

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Specifieke diplomavereisten
  Bachelor ICT
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis

 • Goed inzicht in het specifiek vakgebied waarop de functie betrekking heeft;
 • Goede kennis van office-toepassingen en multimedia;
 • Grondige kennis van Microsoft Office pakketten en webdesign;
 • Kennis over informatieveiligheid;
 • Vertrouwd zijn met informatica – apparatuur en besturingssystemen (Alle Windows OS, Linux, Alle versies van Windows  server);
 • Kennis van Office 365 en SharePoint;
 • Kennis over virtualisatie (VMware);
 • Kennis van computerhardware, zowel desktop als server;
 • Kennis inzake switching en routing;
 • Kennis inzake TCP/IP, DNS en DHCP is vereist ;
 • Kennis over Active Directory is een vereiste;
 • Kennis inzake scripting is een pluspunt;
 • Kennis van SQL is een pluspunt;
 • Kennis van ISLP is een pluspunt;

 

Vaardigheden en attitudes

 • Organisatietalent;
 • Analysevermogen en probleemoplossend denken en werken;
 • Zin voor initiatief en creativiteit;
 • Ordelijk en nauwkeurig;
 • Blijk geven van assertiviteit, maar zich tegelijkertijd sociaal en klantgericht gedragen;
 • Zelfstandig kunnen werken en onmiddellijk passend reageren op vragen;
 • Goed functioneren in teamverband;
 • Flexibel zijn wat de uitoefening van de taken en werkregeling betreft;
 • Schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren, vlotte en correcte schrijfstijl;
 • Dynamisch en proactief;
 • Respect voor het beroepsgeheim;
 • Discreet, loyaal, integer en oprecht;
 • Stressbestendig;
 • Bereidheid zich bij te scholen en het volgen van interne en externe vormingssessies;
 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie;
 • Rijbewijs B.


Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
Samenstelling later te bepalen door Politiezone.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Smartphone en abonnement
 • Maaltijdcheques
 • Mogelijkheid tot telewerken
Referentienummer: 109937/S5NR