Niveau B - Contractueel

Communicatieconsulent

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Communicatieconsulent
Plaats van tewerkstelling
5444 PZ BRUGGE
Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  
Voltijds
Testen
Geen centrale testen bij DPRS
Referentienummer
P 5082 N 22 04

Jobomschrijving

Je ondersteunt de interne en externe communicatie via meerdere kanalen om zo de medewerkers en diverse doelgroepen buiten onze organisatie voldoende te informeren en het imago van politie Brugge verder op te bouwen. Je helpt mee om de hele organisatie communicatieminded te maken en de collega's meer met elkaar te verbinden.  Je zoekt uit hoe je met corporate communicatie, social media, employer branding en persrelaties PZ Brugge nog meer op de kaart kan zetten.

Presentatie vd. dienst

De Lokale Politie van Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde
politie en is actief op het volledige grondgebied van de stad Brugge.
Het Brugse politiekorps is het grootste korps van West-Vlaanderen en telt om en bij de 460 medewerkers.
Politiezone Brugge streeft ernaar om zo dicht mogelijk bij de bevolking te staan.
Klantvriendelijkheid en bereikbaarheid zijn hierbij cruciaal.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  in het bezit zijn van een bachelor communicatiemanagement
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

• Diplomavereisten: bachelor communicatiemanagement
• Enige ervaring in het uitoefenen van een gelijkaardige functie is een meerwaarde
• Je hebt een grondige kennis van de Nederlandse taal alsook van communicatiebeheer, -methoden en -technieken (redactionele & mondelinge communicatievaardigheden)
• Je hebt een goede kennis van de verschillende informaticatoepassingen (indesign, photoshop, canva) en sociale en digitale media is een must (sharepoint, facebook, instagram, twitter, linkedIn, tiktok,…).
• Je bezit vaardigheden in projectcoördinatie
• Je hebt affiniteit met de politiewereld
• Rijbewijs B.

Selectiemodaliteiten

Voor deze vacature worden er geen algemene testen afgenomen,
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
 • Selectie op basis van dossier

De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met CV-screening van je kandidaatstelling. Daarna volgt een preselectie met eliminerende communicatieproef op donderdag 20 oktober 2022. Als je slaagt, nodigen wij je uit voor de gedragsgerichte proeven (digitaal van thuis uit) en het gestructureerd interview. Het interview is gepland op dinsdag 8 november 2022.

 

Stuur per e-mail je motivatiebrief met CV en foto, kopie van je diploma, kopie rijbewijs en een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) naar: pz.brugge.selecties@police.belgium.eu

voor maandag 10 oktober 2022 - 12u00

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • De mogelijkheid om met een korpsbudget een smartphone aan te kopen
 • Erkenning van het aantal jaren dat in de openbare sector is gewerkt voor het berekenen van het loon
 • Mogelijkheid van erkenning van in de particuliere sector gewerkte jaren (max.9j) die nuttig zijn voor de huidige functie voor het berekenen van het loon
 • Met een fitnesszaal zetten we in op de gezondheid en het welzijn van onze medewekers
 • Recht op maaltijdcheques
 • Via de sociale dienst korting in diverse handelszaken, telecom en pretparken
Referentienummer: P 5082 N 22 04