Jobs als burger (CALog)

Wist je dat ongeveer 20% van het politiepersoneel tewerkgesteld is in een burgerfunctie (CALog-personeelsleden)?

Dit zijn administratieve, ondersteunende of technische functies. 

CALOG 4
CALOG 4
CALOG 3
CALOG 3
63 resultaten gevonden

Interesse in een job in uniform?

Jobs in de kijker

BAGP SPN

Havenbeveiligingskorps van SPN Antwerpen

De beveiligingsagent van politie behorende tot het havenbeveiligingskorps zal belast worden met het verzekeren van politionele beveiligingstaken die specifiek zijn voor de haven als kritieke infrastructuur. Via politionele aanwezigheid in de haven wordt de politionele slagkracht verhoogd. Het betreft een politie capaciteit die geïntegreerd binnen SPN Antwerpen specifiek beveiligings- en controle taken gaat opnemen in het havengebied en dit in nauwe samenwerking met de andere afdelingen van SPN Antwerpen. De beveiligingsagenten maken deel uit van SPN Antwerpen en vormen het Havenbeveiligingskorps. Het Havenbeveiligingskorps van SPN Antwerpen zal zorgen voor: het verzekeren van de operationele uitvoering van de beschermings- en/of beveiligingsdispositieven om de bescherming van de haven als kritieke infrastructuur te waarborgen het herstellen van de openbare orde in geval van incidenten in het havengebied het aanhouden van de daders van veiligheidsincidenten en deze terbeschikkingstellen aan de bevoegde gerechtelijke overheden het beschermen van installaties.   Loon & Voordelen: We zetten sterk in op een goede werk-privébalans Persoonlijke ontwikkeling is voor ons belangrijk. Je krijgt training on the job en er zijn voldoende mogelijkheden om opleidingen te volgen. De opleiding tot beveiligingsagent is een betaalde opleiding. Dit wil zeggen dat je vanaf dag 1 een loon krijgt. Dit bedraagt minimaal €1.880 netto per maand. Je hebt recht op extra voordelen zoals fietsvergoeding of gratis gebruik van openbaar vervoer, gratis medische zorgen, maaltijdcheques, verschillende verlofstelsels, interessante voordelen via de sociale dienst … We bieden een statutaire betrekking, 34 verlofdagen en 13 feestdagen.   Download het sollicitatieformulier