Gedeconcentreerde gerechtelijke directies (FGP)

In elk gerechtelijke arrondissement van ons land is een gedeconcentreerde directie van de Federale Gerechtelijke Politie gevestigd. Elke directie wordt geleid door een gerechtelijk directeur. 

De omvang en de organisatie van de directies kan verschillen, maar overal specialiseren personeelsleden zich in de aanpak van prioritaire criminaliteitsfenomenen zoals drughandel, mensenhandel en -smokkel, ernstige economische en financiële criminaliteit, rondtrekkende dadergroepen, terrorisme, enz. 

De belangrijkste taak van deze gedeconcentreerde directies bestaat dan ook uit het voeren van opsporingsonderzoeken, onder leiding van het parket, of van gerechtelijke onderzoeken onder leiding van een onderzoeksrechter. 

pjf