Jobs als burger (CALog)

Wist je dat ongeveer 20% van het politiepersoneel tewerkgesteld is in een burgerfunctie (CALog-personeelsleden)?

Dit zijn administratieve, ondersteunende of technische functies. 

CALOG 4
CALOG 3
CALOG 3
CALOG 4
81 resultaten gevonden

Interesse in een job in uniform?

Jobs in de kijker

_teaser

Inspecteur interventie - PZ Rupel

Als inspecteur interventie maak je deel uit van een dynamisch team dat 24/7 alle dringende interventies in de politiezone behartigt.  We handelen elk jaar ongeveer 9.000 interventies af in allerlei maatschappelijke domeinen: van burenoverlast over verkeersinterventie tot heterdaadopdrachten en overlijdens, waarbij we als betrouwbare partner in de politiezone nauw samenwerken met andere diensten zoals de wijkwerking, het WOT en onze recherche. Er is dus een grote variatie in opdrachten maar tegelijk ook nog voldoende vrije capaciteit om proactief te patrouilleren of op fenomenen te werken.  Je handelt je dossiers autonoom af, en in beperkte mate ook de kantschriften die eruit voortvloeien.  Deze A-tot-Z-aanpak maakt dat je betrokken blijft bij je tussenkomsten en er het resultaat van ziet.  Onze twee interventieploegen kunnen 24/7 rekenen op de ondersteuning van een terreinondersteuner op bureel of op het terrein. Je werkt grotendeels in een drieshiftensysteem (0700-1400 / 1400-2200 / 2200-0700) en in mindere mate dagdiensten (administratie, opleiding, …) of fenomeenshiften (bv. piekploeg, Wodca, Hycap, …).  Je dienstplanning heeft een terugkerend, voorspelbaar karakter en is ruim op voorhand gekend (minstens 6 maanden).  In lijn met de visie van ons korps investeren we binnen interventie erg hard in opleidingen en trainingen (geweldbeheersing, TECC, prioritair rijden, slotenmaker, studiedagen, voortgezette en functionele opleidingen…). Ook sporten tijdens de diensturen wordt door het korps ondersteund. Wil je interventie rijden in een gemotiveerd team, waar ingezet wordt op verantwoordelijkheid, initiatief en zelfontplooiing?  Contacteer ons dan zeker voor een gesprek en een rondleiding!  Hier ga je voor. Hier, nu en morgen!